Resultaten

21 - 30 van de 191 Resultaten
Toon producten van Oost Gelre
 • Grofvuil en overtollig huisraad

  Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet meer bruikbaar is. Het past niet in een vuilniszak, mini-container of ondergrondse afvalcontainer.

 • Rioolheffing

  De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen.

 • Reclame plaatsen- permanent

  Het plaatsen van permanente reclameVoor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig.Reclame maken kan door een opschrift, bekendma

 • Wmo- Rolstoelen

  Het gaat hier om handbewogen of elektrische rolstoelen voor langdurig gebruik. Voor personen die voor het dagelijks zittend verplaatsen zijn aangewezen op een rolstoel.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor niet-Nederlanders die van hun eigen regering (in het land van herkomst) geen paspoort kunnen krijgen.Als men als niet-Nederlander met verblijfsver

 • Kort verblijf in Nederland

  Komt u voor een korte periode naar Nederland, dan hoeft u zich sinds 1 januari 2014 niet meer te melden bij de vreemdelingenpolitie.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig.

 • Vertrek naar buitenland

  Als u zich voor langere tijd in het buitenland vestigt en u laat zich uitschrijven bij uw laatste woongemeente dan is er sprake van vertrek naar het buitenland.

 • Grondwateronttrekking

  Grondwater wordt gebruikt voor onze eigen drinkwatervoorziening, maar ook in de akkerbouw en veeteelt wordt gebruikgemaakt van grondwater voor het beregenen en als drinkwater voor de dieren.

 • Ontheffing op openings- en sluitingstijden horeca

  In Oost Gelre gelden voor horecabedrijven vaste sluitingstijden. Om langer open te kunnen blijven tijdens bijzondere gelegenheden is een ontheffing nodig.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties