Resultaten

21 - 29 van de 29 Resultaten
Toon producten van Waterschap Noorderzijlvest
 • Melding Besluit bodemkwaliteit

  U moet het gebruik van vrijwel alle grond en baggerspecie melden. Het melden van sommige bouwstoffen is verplicht. Informatie over wat u wel en niet moet melden kunt u vinden in het Besluit Bodemkwaliteit en Zorgplichtbepaling.

 • Handhaving

  In Nederland hebben we regels voor water en bodem. De handhavers van Noorderzijlvest controleren of bedrijven en mensen zich houden aan deze regels. We geven voorlichting over de regels die gelden voor water en bodem. Zo willen we overtredingen zoveel mogelijk voorkomen.

 • Inspraak tijdens AB-vergaderingen

  Iedere burger is welkom tijdens vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) en kan in de AB-vergadering inspreken over een onderwerp op de agenda. Inspraakverordening waterschap Noorderzijlvest

 • Verwerken afvalwater en slib

  Wat moet u doen? U moet van lozing van afvalwater en slib melding doen of een vergunning aanvragen. In het geval dat u afvalwater en slib heeft dat biologisch afbreekbaar is, kan het waterschap dit voor u verwerken. Aanvraag verwerken afvalstoffen. Tarievenkaart afvalstoffen

 • Vergunningscheck

  Weet u niet zeker of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Maak dan gebruik van vergunningcheck via online omgevingsloket van de overheid. U kunt direct een vergunningcheck doen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen.

 • Vergunning aanvragen

  Iedereen die woont, werkt en recreëert aan het water moet zich houden aan bepaalde regels. Via het online Omgevingsloket van de overheid kunt u direct een vergunning aanvragen voor allerlei activiteiten in, op, boven of bij dijken, watergangen, grondwater- en oppervlaktewatersystemen.

 • Kwijtschelding waterschapsbelasting

  Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Kwijtschelding waterschapsbelasting kunt u aanvragen bij het Noordelijk belastingkantoor.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van het waterschap? En heeft dit besluit gevolgen voor u of uw organisatie? Bijvoorbeeld: U mag geen steiger aanleggen bij een watergang en u bent het daar niet mee eens. Stuur dan het digitaal formulier Bezwaarschrift naar het dagelijks bestuur.

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen; inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen; online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties