Resultaten

21 - 30 van de 35 Resultaten
Toon producten van Capelle aan den IJssel
 • Nederlandse nationaliteit aanvragen: naturalisatie of optie

  Als u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit wilt aannemen (naturalisatie), dient u een verzoek in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De koning neemt de officiële beslissing, waarbij hij zich laat adviseren door de betreffende burgemeester. Wanneer u een naturalisatieverzoek indient, vertellen wij u waaraan u moet voldoen en wat u moet weten. Als u wilt naturaliseren bent u verplicht een inburgeringsexamen te doen. Lees voor meer informatie de folder Hoe kunt u Nederlander worden (pdf, 190 kb) of maak een afspraak bij de gemeente via de knop hiernaast. Inburgeringsexamen of vrijstelling Als u een naturalisatieverzoek indient moet u een inburgeringsexamen doen. Daarbij wordt vastgesteld of u voldoende Nederlands spreekt, schrijft en leest en voldoende kennis heeft van de Nederlandse maatschappij en cultuur. Vrijstelling Als u een opleiding aan het Nederlands middelbaar onderwijs heeft gevolgd, is het mogelijk dat u vrijstelling krijgt voor het inburgeringsexamen. Voorwaarden naturalisatie Om een naturalisatieverzoek in te dienen moet u aan de volgende eisen voldoen/over de volgende documenten beschikken: Geldig legitimatiebewijs Geldige verblijfsvergunning Inburgeringsexamen of diploma opleiding van een opleiding uit het Nederlands middelbaar onderwijs Geboorteakte U bent 18 jaar of ouder U woont reeds 5 jaar rechtmatig in Nederland of bent reeds 3 jaar getrouwd met een Nederlander Aanvraagprocedure naturalisatie Een naturalisatieprocedure kan 6 tot 8 maanden duren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor vluchtelingen, duurt het langer. Zodra u een naturalisatieverzoek indient, vertelt de gemeente de gevolgen daarvan. Als alle documenten zijn verzameld, nemen wij het verzoek in behandeling. Wij gebruiken alle informatie om een advies op te stellen, dat we – samen met de documenten – doorgeven aan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De IND bereidt het Koninklijk Besluit voor. Hierbij vragen ze informatie op van politie en Justitie. Neem voor meer informatie contact op met de IND-informatielijn: 0900 -1234561. Kosten naturalisatie Enkelvoudig standaard  € 855,00 Enkelvoudig verlaagd  € 636,00’ Gemeenschappelijk standaard  € 1.091,00 Gemeenschapelijk verlaagd  € 873,00 Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 126,00 Optie: Enkelvoudig  € 182,00 Gemeenschappelijk  € 310,00 Mede-opterend minderjarig kind € 21,00 Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Afspraak maken Wilt u langskomen op het gemeentehuis? Maak dan digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken.

 • Koninklijke onderscheiding: een lintje aanvragen

  Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving? Het is mogelijk om diegene voor te dragen voor een onderscheiding. Neem voor meer informatie contact op met het Kabinet van de burgemeester via: 010-284 8235. Koninklijke onderscheidingen worden jaarlijks toegekend bij de Algemene Gelegenheid, ook wel lintjesregen genoemd. Kijk voor meer informatie op lintjes.nl. Daarnaast worden onderscheidingen toegekend bij een Bijzondere gelegenheid. Er zijn ook een aantal Capelse onderscheidingen. Voordragen Koninklijke onderscheiding Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding doet u met het voorstelformulier op lintjes.nl. Er kan veel tijd zitten tussen uw aanvraag en de voordracht. Bij een bijzondere gelegenheid is het traject zes maanden. Voordragen Algemene Gelegenheid Wilt u iemand voordagen voor de Algemene Gelegenheid? Zorg dat u uw aanvraag vóór 15 juli indient bij het Kabinet van de burgemeester. Kabinet van de burgemeester Neem voor meer informatie contact op met het Kabinet van de burgemeester via: 010-284 8235. Of kijk op lintjes.nl. Capelse onderscheidingen De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een aantal onderscheidingen: de gemeentelijke erepenning het Capels Compliment de Capelse Kanjer (voor Capellenaren tot 18 jaar) Neem voor meer informatie contact op met het Kabinet van de burgemeester via: 010-284 8235.

 • Erkenning ongeboren kind

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het ongeboren kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgerlijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Om een ongeboren kind te erkennen maakt u een afspraak. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. De erkenner en moeder moeten beiden aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Voorwaarden erkenning ongeboren kind Om uw ongeboren kind te kunnen erkennen, zijn de volgende zaken nodig: Persoonlijke aanwezigheid moeder en erkenner Geldig legitimatiebewijs moeder en erkenner Als de moeder is geboren in het buitenland moet u ook de volgende documenten meenemen: een geboorteakte van de moeder (indien nog niet ingeleverd), een bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden in te leveren inclusief legalisatiestempels (indien nog niet ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid. een bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden) Achternaam ongeboren kind Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. U kunt de achternaam van de erkenner kiezen, als u geen keuze maakt krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken. Gezag regelen Door een kind te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank. Erkenning: Nederlandse nationaliteit Een kind dat vóór de geboorte door een Nederlandse man of vrouw wordt erkend, krijgt bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

 • Parkeren: parkeerschijf, ontheffing en vergunning Molenbuurt

  Als u in een gebied met een parkeerschijfzone woont, kunt u hiervoor een parkeerontheffing aanvragen. Dat kan ook als u in de omgeving van de Terp een bedrijf heeft. Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer: 14010. Als u in een parkeerschijfzone (blauwe zone) wilt parkeren, heeft u een parkeerschijf nodig. Deze is alleen bedoeld voor kort parkeren. In het Centrum, Diepenbuurt, Haydnstraat en omgeving en in een deel van de Akkerwinde is een parkeerschijfzone. Ontheffing voor bewoners Centrum Rondom het winkelcentrum De Koperwiek is een parkeerschijfzone ingesteld. Direct omwonenden van de zone kunnen een ontheffing aanvragen (pdf, 62,29Kb). U kunt een ontheffing aanvragen als u op een van de onderstaande adressen staat ingeschreven: Centrumpassage 4-98 Duikerlaan 18-52, 72-86, 88-198 Fluiterlaan 196-240, 246-290, 296-340 Kerklaan 451-489, 500-554, 556-610, 612-666 Reigerlaan 215-249 Rivierweg 24-38, 64-94, 116-170, 210-258 Stadsplein 65-84 Steenloperstraat 6-44 Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet u de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie van een geldig legitimatiebewijs Kopie geldig kenteken van het betreffende voertuig (deel 1B, tenaamstelling). Bij een lease-auto of een auto van de werkgever is een leasecontract of verklaring van de werkgever noodzakelijk De oud ontheffingskaart of als het om een vernieuwing gaat Parkeerschijfzone Diepenbuurt, De Haydnstraat en omgeving en Akkerwinde Rondom de Diepenbuurt, De Haydnstraat en omgeving en in een deel van de Akkerwinde is een parkeerschijfzone ingesteld. Direct omwonenden/bezoekers, bedrijven/winkels, onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en werkverkeer/hulpverleners kunnen een ontheffing aanvragen. Kijk voor meer informatie over het aanvragen hieronder. Bewoners/bezoekers Voor de Diepenbuurt, Haydnstraat en omgeving en een deel van de Akkerwinde geld ook een parkeerschijfzone. Bent u bewoner dan kunt u een ontheffing aanvragen (pdf 62,29Kb). U kunt voor een bezoeker die voor langere tijd bij u verblijft ook een ontheffing aanvragen. Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet u de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie van een geldig legitimatiebewijs Kopie geldig kenteken van het betreffende voertuig (deel 1B, tenaamstelling). Bij een lease-auto of een auto van de werkgever is een leasecontract of verklaring van de werkgever noodzakelijk De oud ontheffingskaart of als het om een vernieuwing gaat Bedrijf/Winkel Als uw bedrijf of winkel is gevestigd in de parkeerschijfzone van de Terp kunt u een ontheffing aanvragen (pdf 79,88 Kb). Per 50 m2 bruto vloeroppervlak kan er 1 parkeerontheffing worden aangevraagd. Indien er op eigen terrein of bij het gehuurde object parkeerplaatsen behoren worden deze ervan afgetrokken. Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet u de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een document waaruit het aantal m2 blijkt De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Onderwijsinstelling Als de school zich in een zone bevindt kan er een ontheffing (pdf 79,88 Kb) worden aangevraagd. Per klaslokaal kan er 1 ontheffing worden aangevraagd. Als er op het eigen terrein of bij het pand parkeerplaatsen zijn worden deze ervan afgetrokken. Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een document waaruit het aantal klaslokalen blijkt De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Kinderdagverblijf/Buitenschoolseopvang Per 83 m2 bruto vloeroppervlak kunt u 1 ontheffing aanvragen (pdf 79,88 Kb). Als er op het eigen terrein of bij het pand parkeerplaatsen zijn worden deze ervan afgetrokken. Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een document waaruit het aantal m2 blijkt De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Utiliteitsverkeer/hulpverleners Voor utiliteitsverkeer (bestemmingsverkeer) kan een tijdelijke ontheffing worden afgegeven voor de parkeerschijfzone. Als bijlage bij het aanvraagformulier (pdf 62,6Kb) moeten de volgende gegevens worden meegezonden: Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een document waaruit het aantal klaslokalen blijkt De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Hulpverleners kunnen ook een ontheffing aanvragen. Als bijlage bij het aanvraagformulier (pdf 61,33Kb) moeten de volgende gegevens worden meegezonden: Kopie van een geldig legitimatiebewijs (uitsluitend voor aanvrager mantelzorgverlener) Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (geldt niet voor mantelzorgverlener) Kopie geldig kenteken (deel 1B, de tenaamstelling) van betreffend voertuig. Bij een lease-auto of een auto van de werkgever is een leasecontract of verklaring van de werkgever (dat men de auto voor het werk gebruikt) noodzakelijk Een recente verklaring van de huisarts (maximaal twee maanden oud), van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie waaruit blijkt dat de aanvrager aangewezen is op mantelzorg door de mantelzorgverlener voor wiens voertuig een ontheffing wordt aangevraagd. Ook volstaat een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis. Als een huisarts geen verklaring wil afgeven, dan is een verklaring vereist van het CIZ of een andere professionele instantie De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Als u gaat verhuizen Als u verhuist kunt u de verkregen ontheffingen afgeven op het gemeentehuis of per post toesturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel t.a.v. Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel. Voorschriften parkeerontheffing De ontheffing moet bij gebruik goed zichtbaar achter de voorruit van het betreffende voertuig worden geplaatst. Indien de ontheffing is afgegeven op kenteken, dan moet de op de ontheffing aangegeven kenteken overeenkomen met het kenteken van het voertuig waarin de ontheffing aanwezig is. Aan de ontheffing kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend. Aanwijzingen van de politie en/of daartoe bevoegde gemeenteambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd. De ontheffing dient terstond te worden ingeleverd wanneer de ontheffinghouder geen gebruik meer maakt van de ontheffing. Het is niet toegestaan wijzigingen op de ontheffing aan te brengen. Bij het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften van deze ontheffing vervalt de geldigheid daarvan zonder dat voorafgaand opzegging of intrekking is vereist. Of indien u niet handelt overeenkomstig de voorschriften, wordt u geacht zonder ontheffing te handelen. Conform artikel 12 van de beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing kan het college van burgemeester en wethouders de ontheffing in bepaalde gevallen intrekken. Het gebruik van de ontheffing geschiedt geheel voor risico van de houder daarvan. De gemeente aanvaart geen aansprakelijkheid bij het gebruik van de ontheffing. Bij verlies van de ontheffing kan een nieuwe ontheffing worden verstrekt. Parkeerschijf De parkeerschijf koopt u voor € 1,- bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis. Hiermee mag u voor een korte tijd in de zone parkeren. Op het aanwezige verkeersbord staat de maximale parkeertijd. LET OP: alle parkeerschijven mogen alleen handmatig worden ingesteld!     De parkeerschijf koopt u voor € 1,- bij het Informatiecentrum. Hiermee mag u kortdurig in de blauwe zone parkeren. Op het aanwezige verkeersbord staat de maximale parkeertijd. Aankomsttijd aangeven Stel met de pijl op uw parkeerschijf uw aankomsttijd in. Dit tijdstip mag u afronden naar het eerstvolgende hele of halve uur. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer: 14010 of verstuur een bericht via het Contactformulier.

 • Riool: aansluiting aanvragen en verstopping

  Wilt u aangesloten worden op het gemeentelijk rioolstelsel?  Vul het aanvraagformulier rioolaansluiting (Pdf, 44 kB) in. Wij dragen zorg voor het gemeentelijk rioolstelsel. U, de pandeigenaar, bent verantwoordelijk voor de rioolverbinding tussen uw pand en de gemeentelijke riolering.  Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 14 010. Wanneer het riool verstopt is en de situatie een gevaar voor de omgeving kan opleveren belt u de Handhavingshulplijn: (010) 2848111. Bij urgente rioleringsproblemen (bijvoorbeeld 's nachts) neemt u rechtstreeks contact op met aannemer Reijm via telefoonnummer: 0180-222007.   Verstopping Wanneer het riool verstopt is en de situatie een gevaar voor de omgeving kan opleveren belt u de Handhavingshulplijn: (010) 2848111.  De Handhavingshulplijn (010) 2848111 is bereikbaar op: maandag t/m donderdag: van 8.00 tot 22.00 uur vrijdag: van 8.00 tot 23.00 uur zaterdag: van 9.00 tot 17.30 uur Voor urgente rioleringsproblemen die buiten de genoemde tijden tot overlast leiden kunt u rechtstreeks contact opnemen met aannemer Reijm via telefoonnummer: 0180-222007. Schriftelijk aanvragen Een rioolaansluiting kunt u schriftelijk aanvragen. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier rioolaansluiting (Pdf, 44 kB) naar: Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling beheer T.a.v. unit Project- en Ingenieurbureau Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Situatieschets Bij een aansluiting op de gemeenteriolering middels vrijverval moet er een ontstoppingsstuk geplaatst worden op eigen grond en dicht bij de erfgrens. Hieronder staat een situatieschets van hoe de gemeente uw aansluiting op het gemeentelijke riool graag ziet. Klik op de titel van een afbeeldingen voor een vergrote weergave in PDF. Fig.1 Aansluiting op gemeentelijke riolering Fig.2 Flexibeleaansluiting door fundering Fig.3 Detail Erfscheidingsput Meer informatie Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 14 010 en vraag naar de rioolbeheerder. Wanneer het riool verstopt is en de situatie een gevaar voor de omgeving kan opleveren belt u de Handhavingshulplijn: (010) 2848111.  De Handhavingshulplijn (010) 2848111 is bereikbaar op: maandag t/m donderdag: van 8.00 tot 22.00 uur vrijdag: van 8.00 tot 23.00 uur zaterdag: van 9.00 tot 17.30 uur Voor urgente rioleringsproblemen die buiten de genoemde tijden tot overlast leiden kunt u rechtstreeks contact opnemen met aannemer Reijm via telefoonnummer: 0180-222007.

 • Kapotte straatverlichting melden

  Problemen met de openbare verlichting kunt u online melden bij Heijmans Wegen of via telefoonnummer 010-4203950 (24 uur per dag bereikbaar). Geef de straatnaam en het lichtmastnummer door. Dat staat op iedere lantaarnpaal. De reparaties worden verholpen tijdens vooraf bepaalde reparatierondes. Bekijk de planning van deze reparatierondes op de website van Heijmans. Als de storing een gevaarlijke situatie oplevert, zorgen we voor een spoedreparatie. Meld gevaarlijke situaties via de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bij levensbedreigende situaties telefoonnummer 112. Afhandeling storingen in het kabelnet Wanneer blijkt dat er geen sprake is van een defecte lamp maar van een storing in het kabelnet, melden wij dit direct aan de kabelneteigenaar Stedin. Die lost de storing vervolgens zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 15 werkdagen op (complexe storingen kunnen langer duren). Waarom melden bij Heijmans Wegen? De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting. Heijmans Techniek en Mobiliteit voert in opdracht van de gemeente het onderhoud uit. Door het doen van een online melding bij Heijmans kunnen problemen met de openbare verlichting zo snel mogelijk worden opgelost. De bij Heijmans gemelde defecte lampen worden in een wekelijkse storingsronde gerepareerd. Deze zijn vastgelegd in de planning. Andere onderdelen dan de lampen hebben soms een reparatietijd nodig die langer is dan de wekelijkse ronde.

 • Venten: verkoop huis-aan-huis

  Het is verboden zonder vergunning goederen of diensten te verkopen. Hieronder valt het tegen geld aanbieden van producten en diensten op alle, voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen locaties. Het verbod geldt naast de openbare ruimte ook voor op uw eigen grond. De manier waarop u het aanbiedt (bijvoorbeeld venten of  vanuit een voertuig of kraam) maakt niet uit. Het verbod geldt niet voor uitstallingen waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard. U kunt voor de verkoop van goederen en diensten onder bepaalde voorwaarden een ventvergunning krijgen. Neem voor meer informatie contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 86 37. Voorwaarden U kunt een ventvergunning aanvragen voor het verkopen of verstrekken van goederen en diensten. Bij de vergunningaanvraag letten we op: de aard, de omvang en het doel van uw goederen/diensten mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer de bepaling in het bestemmingsplan het straatbeeld eventuele bijzondere omstandigheden Ventvergunning aanvragen Venten, huis-aan-huisverkoop, is verboden. Voor het  verkopen aan de deur heeft u een ventvergunning nodig. Stuur een volledig ingevuld aanvraagformulier Ventvergunning (pdf 78,75kb) naar: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. unit Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Meer informatie Lees voor meer informatie de Algemene Plaatselijke Verordening. Of neem contact op met de unit Handhaving en Vergunningen: 010 - 284 8637.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Er zijn verschillende uittreksels uit de basisregistratie personen (BRP). Kijk eerst bij Soorten uittreksels. Als u het uittreksel wil afhalen op het gemeentehuis maakt u digitaal een afspraak. U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Een uittreksel BRP wordt vaak verward met Afschrift Burgerlijke Stand. Een Afschrift Akte Burgerlijke Stand kunt u alleen in Capelle aanvragen als de gebeurtenis waarvoor u de akte aanvraagt (geboorte, huwelijk, scheiding of overlijden) in Capelle aan den IJssel heeft plaats gevonden. Kosten en Levertijd Een uittreksel kost € 9,10 Een internationaal uittreksel kost € 13,75 Bewijs van in leven zijn internationaal kost € 13,20 Bij een digitale aanvraag moet u de kosten direct bij het aanvragen betalen, dat kan met creditcard of iDeal. De uittreksels worden u binnen 1 week per post toegezonden. Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Digitaal aanvragen met DigiD Voor het aanvragen van een uittreksel uit de BRP heeft u een DigiD-inlogcode nodig en moet u ingeschreven staan als inwoner in de gemeente Capelle aan den IJssel. Bij 'Welk uittreksel heeft u nodig?' staan de verschillende uittreksels omschreven die u digitaal kunt aanvragen. Bij elk uittreksel staat een link voor het digitaal aanvragen. Meer informatie over DigiD. Afspraak maken Wilt u langskomen om een uittreksel aan te vragen? Maak dan digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Persoonlijk of iemand machtigen Alleen uzelf of een door u gemachtigd persoon kan het uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen. Als u iemand machtigt, moet diegene zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, de schriftelijke machtiging en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. Download het Machtigingsformulier(pdf 107,48Kb). Soorten uittreksels Hieronder staan de verschillende uittreksels omschreven die u digitaal kunt aanvragen. Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring van het gemeentebestuur over de inschrijving van een inwoner in de administratie van de gemeente. Soorten uittreksel en wanneer u welke nodig heeft Soort uittreksel Wanneer heeft u dit nodig? Basis Een basisuittreksel heeft u nodig voor inschrijving bij scholen, opleidingen en examens als u geen geldig Nederlands legitimatiebewijs heeft. Een basisuittreksel is ook nodig wanneer u een kentekenbewijs op uw naam laat overschrijven en u geen geldig Nederlands rijbewijs heeft. Voor inschrijving op een Capelse school heeft u geen uittreksel meer nodig. Basis met naam partner  Als u ervoor heeft gekozen om in het dagelijks leven de naam van uw geregistreerde partner of echtgeno(o)t(e), eventueel gevolgd door uw eigen naam, te gebruiken en u wilt dit vermeld hebben op het uittreksel, dan kiest u voor het basisuittreksel met naam partner. Naast uw eigen naam, wordt dan ook uw aanspreeknaam gebruikt. Huwelijksaangifte of geregistreerd partnerschap Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat heeft u in principe geen uittreksel meer nodig. Alleen in bijzondere gevallen zal deze gemeente u vragen een uittreksel in te leveren. Uittreksel voor aanvraag echtscheiding Voor het aanvragen van een echtscheiding bij de rechtbank heeft u dit uittreksel nodig. Verzoek gezagregeling kind bij rechtbank Als u voor uw kind het gezag wilt regelen of wijzigen, dan heeft u geen uittreksel meer nodig. U kunt het gezag over uw kind digitaal aanvragen, omdat u daarbij inlogt met DigiD krijgt de rechtbank automatisch de benodigde gegevens. Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) Als u een schriftelijk bewijs van in leven zijn nodig heeft, voor bijvoorbeeld het uitbetalen van een verzekering, dan heeft u dit uittreksel nodig. LET OP: als u dit uittreksel nodig heeft voor een pensioenaanvraag, dan heef u hierover een brief ontvangen. Het uittreksel kunt u dan niet digitaal aanvragen. Maak een afspraak en neem een kopie van de brief mee naar de balie Publiekszaken. Het uittreksel is dan gratis. Bewijs van Nederlanderschap Dit uittreksel heeft u nodig als u moet aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Internationaal uittreksel (Ned, Frans, Duits en Engels) Voor de vernieuwing van een buitenlands reisdocument, een huwelijk in het buitenland of andere buitenlandse aangelegenheden heeft u een internationaal uittreksel nodig. Internationaal uittreksel (Ned, Spaans, Italiaans en Turks) Voor de vernieuwing van een buitenlands reisdocument, een huwelijk in het buitenland of andere buitenlandse aangelegenheden heeft u een internationaal uittreksel nodig. Verzoek verblijfsvergunning Wanneer u een verblijfsvergunning aanvraagt, dan heeft u een uittreksel nodig waarop uw nationaliteit, burgerlijke staat en medebewoners op uw adres staan vermeld. Aanvraag woning met medebewoners en historische adressen Als u een woning aangeboden krijgt via een sociale woningcorporatie in de regio, dan moet u mogelijk een uittreksel met medebewoners en historische adressen meenemen. Informeert u eerst bij de woningcorporatie of dit nodig is. Heeft u geen medebewoners? De aanvraagprocedure is dan nagenoeg hetzelfde. Overige uittreksels Als het door u gewenste uittreksel niet in de lijst staat, neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken op telefoonnummer 14 010. Schriftelijk aanvragen BRP Als u de aanvraag voor het uittreksel schriftelijk indient, moet u het doel aangeven, zodat bekend is welke gegevens er op het uittreksel vermeld moeten worden. Voor de betaling van de kosten van het uittreksel ontvangt u een rekening. Stuur het ondertekende verzoek met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:  Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Publiekszaken Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Afschrift Burgerlijke Stand Het uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) wordt vaak verward met een afschrift Burgerlijke Stand. Hierin staan persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld een geboorteakte). Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Marktplaats toewijzing: standplaatsvergunning

  Wilt u met uw bedrijf op de markt staan? Met het aanvraagformulier Standplaatsvergunning (pdf, 78,16kb) kunt u hiervoor een vergunning aanvragen. Voor meer informatie belt u de unit Handhaving en Vergunningen. Bel 010 - 284 8637. De vergunningverlening is mede afhankelijk van de beschikbare ruimte (standplaats) op de markt. Voor de inschrijving voor een marktstandplaats betaalt u legeskosten van € 51,- per jaar. Lees voor meer informatie de verordeningen over de markt. Aanvragen Met het aanvraagformulier Standplaatsvergunning (pdf, 78,16kb) kunt u een vergunning aanvragen. U kunt het formulier downloaden. Volledig ingevulde aanvraagformulieren kunt u per post versturen aan: Gemeente Capelle aan den IJssel, t.a.v. Handhaving & Vergunningen, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel Regels over de markt Lees voor meer informatie: de Marktverordening nadere regels standplaatsvergunning verordening Marktgeld 2009 beleidsregels Warenmarkt Capelle aan den IJssel 2009

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) maakt u een afspraak. Een Verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35. Een werkgever kan een Verklaring omtrent het gedrag vragen wanneer u solliciteert naar een functie waarbij u gaat werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Ook voor het opstarten van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is een VOG verplicht. De minister van Justitie bepaalt of de verklaring wel of niet wordt afgegeven. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Meenemen Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag neemt u een aantal documenten mee: een geldig legitimatiebewijs, een aanvraagformulier, ondertekend en ingevuld door uzelf en door de contactpersoon van de organisatie of instelling die de verklaring ontvangt. Kosten Een Verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35. Aan de balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan via een betaalautomaat. Aanvraagformulier indienen De aanvraag kunt u alleen via een daarvoor bestemde aanvraagformulier indienen. Dit formulier krijgt u van de organisatie of instelling die u om een VOG vraagt, meestal is dit uw werkgever. Uw werkgever en uzelf moeten de gegevens op dit formulier invullen en het formulier ondertekenen. Er zijn verschillende formulieren die u kunt downloaden: Download het aanvraagformulier verklaring omtrent het gedrag (pdf, 481 kB). Of vraag één van onderstaande formulieren op bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG): postbus 16115, 2500 BC Den Haag Heeft u nog vragen over de Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Neem dan contact op met de Frontdesk van het het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) via telefoonnummer 070 - 370 72 34 of mail naar frontdesk.dbz@minjus.nl. Kinderdagverblijf of peuterspeelzaal opstarten Als u een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal start, heeft u een Verklaring omtrent het gedrag nodig. U moet zich hiervoor wel eerst inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vul dan de aanvraag in. Waar u op moet letten: Doel van de aanvraag (2.2): kruis aan ‘overig’ met de omschrijving: eigenaar/directeur kinderdagverblijf/peuterspeelzaal Functieaspecten (2.4): Belast zijn met de zorg voor minderjarigen; eventueel noemt u meer aspecten Bijzonderheden geconstateerd (3): Ja, en vermeld hier uw Kamer van Koophandel-nummer en eventuele vreemde nationaliteiten Maak een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel en stuur dit mee met uw aanvraag. VOG voor gastouders Wilt u als gastouder een verklaring omtrent het gedrag aanvragen dan kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier VOG voor Gastouders op de website van de Rijksoverheid. Gratis VOG voor Vrijwilligers Bent u vrijwilliger en werkt u bijvoorbeeld met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking dan komt u in aanmerking voor een gratis VOG. Meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden van een gratis VOG vindt u op de website van het ministerie van justitie. Visum of emigratie Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland gelden speciale regels. Aanvragers lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. De aanvrager kan het aanvraagformulier dan zelf invullen. In aanvulling op het aanvraagformulier moet de aanvrager dan een document inleveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt. Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties