Zoekresultaat

41 Resultaten
Toon producten van Capelle aan den IJssel
 • Kwijtschelding

  Als u de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruikersdeel en de eerste hond bij de hondenbelasting) niet kunt betalen, kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen. Of u in aanmerking komt hangt af van uw financiële situatie. Als u een laag inkomen heeft, kunt u mogelijk recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Als u vermogen heeft, komt u in principe niet in aanmerking voor kwijtschelding omdat u de belastingen van uw vermogen kunt betalen. Bij vermogen moet u niet alleen denken aan spaargeld, maar bijvoorbeeld ook de overwaarde in uw huis of de waarde van een caravan. Automatische kwijtschelding Indien u in het voorgaande jaar kwijtschelding hebt ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat u voor het nieuwe belastingjaar automatisch kwijtschelding krijgt. Voordat aan u geautomatiseerd kwijtschelding wordt verleend, controleert de gemeente eerst uw gegevens bij het Inlichtingenbureau. Digitaal aanvragen kwijtschelding U kunt uw kwijtschelding digitaal regelen? Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Schriftelijk aanvragen kwijtschelding Stuur het volledig ingevulde formulier kwijtschelding belastingen aanvragen (pdf 522,54KB) naar: Gemeente Capelle aan den IJssel T.a.v. hoofd unit Belastingen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel Het kwijtscheldingsformulier is ook verkrijgbaar bij het Informatiecentrum. Geld tips Informatie over meer regelingen voor mensen met een lager inkomen vindt u op de pagina Geld tips op deze website.

 • Leerlingenvervoer

  Voor het aanvragen van leerlingenvervoer voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018  vult u het digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer in.  Voor sommige kinderen is naar school gaan lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of door een grote afstand tussen huis en de school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer. Beoordeling aanvraag Nadat wij uw volledige aanvraag en de schoolverklaring hebben ontvangen, sturen wij u binnen 8 weken de definitieve beslissing. Om tot een goede beoordeling van uw aanvraag te komen kan het Wmo-loket besluiten een extern medisch adviseur in te schakelen. Hiervoor hebben wij de toestemming van u als ouder/verzorger nodig. Bent u te laat met het aanvragen van leerlingenvervoer? Dan kan het zijn dat wij (de vergoeding voor) het vervoer niet kunnen regelen vóór het schooljaar begint. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat.  Voor welke leerlingen wel? De regeling is bedoeld voor leerlingen die een van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken: leerlingen in het speciaal onderwijs (SO); leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO); gehandicapte leerlingen in het gewone basis- en voortgezet onderwijs; leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen. Voor welke leerlingen niet? Leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs - inclusief praktijkonderwijs en leerweg-ondersteunend onderwijs - komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Wel komen zij in aanmerking als zij door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig kunnen reizen met fiets of openbaar vervoer. Aanvullende voorwaarden? Om in aanmerking te komen voor de regeling leerlingenvervoer is een individuele beoordeling noodzakelijk. Onderstaande 2 voorwaarden zijn van belang: De mogelijkheden van het kind en de ouders staan centraal: U bent er als ouder of verzorger zelf verantwoordelijk voor dat uw kind van en naar school gaat. Ook als u kinderen op meerdere scholen heeft of als u op tijd op uw werk moet zijn. Bij elke aanmelding onderzoeken wij ook uw eigen mogelijkheden om het vervoer van en naar school op te lossen. De afstand naar de dichtsbijzijnde, toegankelijke school is verder dan 6 km van uw huis: De dichtsbijzijnde, toegankelijke school moet passen bij de mogelijkheden van uw kind of bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Soorten vergoedingen Als gemeente onderzoeken wij welke vorm van leerlingenvervoer passend is voor uw kind. Dit kan een fietsvergoeding, een vergoeding voor het openbaar vervoer en als laatste aangepast vervoer of een vergoeding voor het eigen vervoer zijn. Fietsvergoeding Wij kijken of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. U krijgt hiervoor een vergoeding. Als wij vinden dat door de beperking van uw kind begeleiding nodig is, dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen. Vergoeding Openbaar vervoer Wij kijken of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind krijgt hiervoor een vergoeding. Als wij vinden dat door de beperking van uw kind  begeleiding nodig is, krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen. Aangepast vervoer Uw kind wordt met een taxi of een busje naar school gebracht. Uw kind reist dan met anderen. U moet ervoor zorgen dat uw kind op tijd klaar staat. Ook moet er iemand aanwezig zijn als uw kind thuis of op school wordt afgezet. U kunt hierover meer lezen in de Gedragsregels Leerlingenvervoer (pdf 90,79 KB). Eigen vervoer Als wij ermee instemmen dat u uw kind zelf met de auto naar school brengt, krijgt u hiervoor een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de afstand naar de school. Regels Op de website Overheid.nl kunt u alle regels en voorwaarden terugvinden over het leerlingenvervoer. Verordening Leerlingenvervoer  Beleidsregels Leerlingenvervoer

 • Melding openbare ruimte

  Losliggende stoeptegels, stank, zwerfvuil, gat in de weg, graffiti, onveilige speelplaatsjes, ongedierte, riolering of onkruid? Maak een melding openbare ruimte. Uw melding wordt voor behandeling doorgezonden naar de betrokken afdeling. De melding wordt zo spoedig mogelijk opgepakt, als het langer duurt ontvangt u hiervan bericht. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met het Informatiecentrum, bel 14010. Gemeente aansprakelijk stellen Vindt u dat u schade heeft opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente in de openbare ruimte of door gemeentelijk handelen? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Naamgebruik wijzigen

  Naamgebruik is het recht om de geslachtsnaam te gebruiken van de (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner. Het gaat hierbij niet om wijziging van de geslachtsnaam, maar om het gebruiken van de geslachtsnaam.  Als u uw aanduiding wilt wijzigen kunt u een verzoek indienen bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. Mogelijke aanduidingen Bij naamgebruik is er de mogelijkheid om te kiezen tussen de volgende vormen: aanschrijving alleen op eigen naam aanschrijving op eigen naam, gevolgd door de naam van de partner aanschrijving op de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam aanschrijving alleen op de naam van de partner Voor welke documenten Op de post die u ontvangt van overheidsinstanties zal de door u aangegeven naam gebruikt worden. Andere instanties moet u zelf informeren. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt altijd de eigen achternaam vermeld, ongeacht welk naamgebruik u heeft gekozen. Wel kan de naam worden aangevuld met die van uw (overleden) partner. Tussen beide namen komt dan 'e/v' (echtgeno(o)t(e) van) of 'w/v' (weduwnaar/weduwe van) te staan.

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen: naturalisatie of optie

  Als u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit wilt aannemen (naturalisatie), dient u een verzoek in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De koning neemt de officiële beslissing, waarbij hij zich laat adviseren door de betreffende burgemeester. Wanneer u een naturalisatieverzoek indient, vertellen wij u waaraan u moet voldoen en wat u moet weten. Als u wilt naturaliseren bent u verplicht een inburgeringsexamen te doen. Lees voor meer informatie de folder Hoe kunt u Nederlander worden (pdf, 139.89kb) of maak een afspraak bij de gemeente via de knop hiernaast. Inburgeringsexamen of vrijstelling Als u een naturalisatieverzoek indient moet u een inburgeringsexamen doen. Daarbij wordt vastgesteld of u voldoende Nederlands spreekt, schrijft en leest en voldoende kennis heeft van de Nederlandse maatschappij en cultuur. Vrijstelling Als u een opleiding aan het Nederlands middelbaar onderwijs heeft gevolgd, is het mogelijk dat u vrijstelling krijgt voor het inburgeringsexamen. Voorwaarden naturalisatie Om een naturalisatieverzoek in te dienen moet u aan de volgende eisen voldoen/over de volgende documenten beschikken: Geldig legitimatiebewijs Geldige verblijfsvergunning Inburgeringsexamen of diploma opleiding van een opleiding uit het Nederlands middelbaar onderwijs Geboorteakte U bent 18 jaar of ouder U woont reeds 5 jaar rechtmatig in Nederland of bent reeds 3 jaar getrouwd met een Nederlander Aanvraagprocedure naturalisatie Een naturalisatieprocedure kan 6 tot 8 maanden duren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor vluchtelingen, duurt het langer. Zodra u een naturalisatieverzoek indient, vertelt de gemeente de gevolgen daarvan. Als alle documenten zijn verzameld, nemen wij het verzoek in behandeling. Wij gebruiken alle informatie om een advies op te stellen, dat we – samen met de documenten – doorgeven aan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De IND bereidt het Koninklijk Besluit voor. Hierbij vragen ze informatie op van politie en Justitie. Neem voor meer informatie contact op met de IND-informatielijn: 0900 -1234561. Kosten naturalisatie Enkelvoudig standaard  € 855,00 Enkelvoudig verlaagd  € 636,00’ Gemeenschappelijk standaard  € 1.091,00 Gemeenschapelijk verlaagd  € 873,00 Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 126,00 Optie: Enkelvoudig  € 182,00 Gemeenschappelijk  € 310,00 Mede-opterend minderjarig kind € 21,00 Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Afspraak maken Wilt u langskomen op het gemeentehuis? Maak dan digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken.

 • Erkenning ongeboren kind

  Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kan de partner het ongeboren kind erkennen door een erkenningsakte bij de Burgerlijke Stand te laten opmaken. Dit kan alleen met toestemming van de moeder. Om een ongeboren kind te erkennen maakt u een afspraak. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak. De erkenner en moeder moeten beiden aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben. Afspraak maken Maak digitaal een afspraak die past in uw agenda. Dit gaat snel en eenvoudig via de knop hiernaast. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Voorwaarden erkenning ongeboren kind Om uw ongeboren kind te kunnen erkennen, zijn de volgende zaken nodig: Persoonlijke aanwezigheid moeder en erkenner Geldig legitimatiebewijs moeder en erkenner Als de moeder is geboren in het buitenland moet u ook de volgende documenten meenemen: een geboorteakte van de moeder (indien nog niet ingeleverd), een bewijs van vorig huwelijk, scheiding of overlijden in te leveren inclusief legalisatiestempels (indien nog niet ingeleverd). Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid. een bewijs van ongehuwd zijn (gelegaliseerd en niet ouder dan 6 maanden) Achternaam ongeboren kind Bij uw eerste kind kiest u welke achternaam het krijgt. U kunt de achternaam van de erkenner kiezen, als u geen keuze maakt krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle kinderen die uit dezelfde relatie geboren worden, krijgen dezelfde achternaam. Het is wel nodig bij elke zwangerschap een erkenningsakte te laten opmaken. Gezag regelen Door een kind te erkennen, krijgt de erkenner niet automatisch gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank. Erkenning: Nederlandse nationaliteit Een kind dat vóór de geboorte door een Nederlandse man of vrouw wordt erkend, krijgt bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

 • Aangifte overlijden

  U wilt aangifte van overlijden doen. Bent u uitvaartverzorger en beschikt u over e-Herkenning (2+) doet u dan digitaal aangifte. Let op: het digitaal aangifte doen is nog in de testfase. Helaas kunnen niet alle ondernemers hier gebruik van maken. Hebt u nog geen eHerkenning? Op www.eherkenning.nl kunt u zich registreren. Aangifte overlijden op afspraak Bent u uitvaartverzorger en beschikt u niet over eHerkenning of bent u een nabestaande en wilt u aangifte van overlijden doen, maakt u dan een afspraak. Documenten U heeft de volgende documenten nodig: uw legitimatiebewijs een ingevuld aangifteformulier overlijden B-enveloppe: bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), deze ontvangt u van de arts; verklaring van overlijden afgegeven door de arts of gemeentelijke lijkschouwer bij onnatuurlijke overlijden (euthanasie) een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door Officier van Justitie Indien van toepassing: bij uitstel van crematie/begrafenis een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts bij ter beschikking stelling aan de wetenschap(ontleding) een kopie legitimatiebewijs en de wilsverklaring van de overledene of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, een verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding, een verklaring van acceptatie van het instituut waar het stoffelijk overschot ter ontleding wordt aangeboden trouwboekje: (indien gewenst) om de gegevens bij te werken. Dit is niet verplicht. Na aangifte van overlijden ontvangt u: Verlof tot begraven of cremeren Uittreksel van de overlijdensakte Kosten Uittrekseloverlijdensakte € 12,90 Verlof tot uitstel van begraven of cremeren € 13,65 Laissez-Passer overleden persoon € 11,90  Let op: U kunt alleen met pin betalen.

 • Parkeren: parkeerschijf, ontheffing en vergunning Molenbuurt

  Als u in een gebied met een parkeerschijfzone woont, kunt u hiervoor een parkeerontheffing aanvragen. Dat kan ook als u in de omgeving van de Terp een bedrijf heeft. Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer: 14010. Als u in een parkeerschijfzone (blauwe zone) wilt parkeren, heeft u een parkeerschijf nodig. Deze is alleen bedoeld voor kort parkeren. In het Centrum, Diepenbuurt, Haydnstraat en omgeving en in een deel van de Akkerwinde is een parkeerschijfzone. Ontheffing voor bewoners Centrum Rondom het winkelcentrum De Koperwiek is een parkeerschijfzone ingesteld. Direct omwonenden van de zone kunnen een ontheffing aanvragen (pdf, 62,29Kb). U kunt een ontheffing aanvragen als u op een van de onderstaande adressen staat ingeschreven: Centrumpassage 4-98 Duikerlaan 18-52, 72-86, 88-198 Fluiterlaan 196-240, 246-290, 296-340 Kerklaan 451-489, 500-554, 556-610, 612-666 Reigerlaan 215-249 Rivierweg 24-38, 64-94, 116-170, 210-258 Stadsplein 65-84 Steenloperstraat 6-44 Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet u de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie van een geldig legitimatiebewijs Kopie geldig kenteken van het betreffende voertuig (deel 1B, tenaamstelling). Bij een lease-auto of een auto van de werkgever is een leasecontract of verklaring van de werkgever noodzakelijk De oud ontheffingskaart of als het om een vernieuwing gaat Parkeerschijfzone Diepenbuurt, De Haydnstraat en omgeving en Akkerwinde Rondom de Diepenbuurt, De Haydnstraat en omgeving en in een deel van de Akkerwinde is een parkeerschijfzone ingesteld. Direct omwonenden/bezoekers, bedrijven/winkels, onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en werkverkeer/hulpverleners kunnen een ontheffing aanvragen. Kijk voor meer informatie over het aanvragen hieronder. Bewoners/bezoekers Voor de Diepenbuurt,  Haydnstraat en omgeving en een deel van de Akkerwinde geld ook een parkeerschijfzone. Bent u bewoner dan kunt u een ontheffing aanvragen (pdf 62,29Kb). U kunt voor een bezoeker die voor langere tijd bij u verblijft ook een ontheffing aanvragen. Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet u de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie van een geldig legitimatiebewijs Kopie geldig kenteken van het betreffende voertuig (deel 1B, tenaamstelling). Bij een lease-auto of een auto van de werkgever is een leasecontract of verklaring van de werkgever noodzakelijk De oud ontheffingskaart of als het om een vernieuwing gaat Bedrijf/Winkel Als uw bedrijf of winkel is gevestigd in de  parkeerschijfzone van de Terp kunt u een ontheffing aanvragen (pdf 79,88 Kb). Per 50 m2 bruto vloeroppervlak kan er 1 parkeerontheffing worden aangevraagd. Indien er op eigen terrein of bij het gehuurde object parkeerplaatsen behoren worden deze ervan afgetrokken. Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet u de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een document waaruit het aantal m2 blijkt De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Onderwijsinstelling Als de school zich in een zone bevindt kan er een ontheffing (pdf 79,88 Kb) worden aangevraagd. Per klaslokaal kan er 1 ontheffing worden aangevraagd. Als er op het eigen terrein of bij het pand parkeerplaatsen zijn worden deze ervan afgetrokken. Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een document waaruit het aantal klaslokalen blijkt De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Kinderdagverblijf/Buitenschoolseopvang Per 83m2 bruto vloeroppervlak kunt u 1 ontheffing aanvragen (pdf 79,88 Kb). Als er op het eigen terrein of bij het pand parkeerplaatsen zijn worden deze ervan afgetrokken. Meesturen Voor het aanvragen van een ontheffing moet de volgende gegevens als bijlage meesturen bij het formulier: Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een document waaruit het aantal m2 blijkt De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Utiliteitsverkeer/hulpverleners Voor utiliteitsverkeer (bestemmingsverkeer) kan een tijdelijke ontheffing worden afgegeven voor de parkeerschijfzone. Als bijlage bij het aanvraagformulier (pdf 62,6Kb) moeten de volgende gegevens worden meegezonden: Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Een document waaruit het aantal klaslokalen blijkt De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Hulpverleners kunnen ook een ontheffing aanvragen. Als bijlage bij het aanvraagformulier (pdf 61,33Kb) moeten de volgende gegevens worden meegezonden: Kopie van een geldig legitimatiebewijs (uitsluitend voor aanvrager mantelzorgverlener) Kopie bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (geldt niet voor mantelzorgverlener) Kopie geldig kenteken (deel 1B, de tenaamstelling) van betreffend voertuig. Bij een lease-auto of een auto van de werkgever is een leasecontract of verklaring van de werkgever (dat men de auto voor het werk gebruikt) noodzakelijk Een recente verklaring van de huisarts (maximaal twee maanden oud), van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie waaruit blijkt dat de aanvrager aangewezen is op mantelzorg door de mantelzorgverlener voor wiens voertuig een ontheffing wordt aangevraagd. Ook volstaat een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis. Als een huisarts geen verklaring wil afgeven, dan is een verklaring vereist van het CIZ of een andere professionele instantie De oude ontheffingskaart als het om een vernieuwing gaat Als u gaat verhuizen Als u verhuist kunt u de verkregen ontheffingen afgeven op het gemeentehuis of per post toesturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel t.a.v. Handhaving en Vergunningen Postbus 70 2900 AB Capelle aan den IJssel.   Voorschriften parkeerontheffing De ontheffing moet bij gebruik goed zichtbaar achter de voorruit van het betreffende voertuig worden geplaatst. Indien de ontheffing is afgegeven op kenteken, dan moet de op de ontheffing aangegeven kenteken overeenkomen met het kenteken van het voertuig waarin de ontheffing aanwezig is. Aan de ontheffing kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend. Aanwijzingen van de politie en/of daartoe bevoegde gemeenteambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd. De ontheffing dient terstond te worden ingeleverd wanneer de ontheffinghouder geen gebruik meer maakt van de ontheffing. Het is niet toegestaan wijzigingen op de ontheffing aan te brengen. Bij het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften van deze ontheffing vervalt de geldigheid daarvan zonder dat voorafgaand opzegging of intrekking is vereist. Of indien u niet handelt overeenkomstig de voorschriften, wordt u geacht zonder ontheffing te handelen. Conform artikel 12 van de beleidsregels voor het verlenen van een ontheffing kan het college van burgemeester en wethouders de ontheffing in bepaalde gevallen intrekken. Het gebruik van de ontheffing geschiedt geheel voor risico van de houder daarvan. De gemeente aanvaart geen aansprakelijkheid bij het gebruik van de ontheffing. Bij verlies van de ontheffing kan een nieuwe ontheffing worden verstrekt. Parkeerschijf  De parkeerschijf koopt u voor € 1,- bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis. Hiermee mag u voor een korte tijd in de zone parkeren. Op het aanwezige verkeersbord staat de maximale parkeertijd. LET OP: alle parkeerschrijven mogen alleen handmatig worden ingesteld!     De parkeerschijf koopt u voor € 1,- bij het Informatiecentrum. Hiermee mag u kortdurig in de blauwe zone parkeren. Op het aanwezige verkeersbord staat de maximale parkeertijd. Aankomsttijd aangeven Stel met de pijl op uw parkeerschijf uw aankomsttijd in. Dit tijdstip mag u afronden naar het eerstvolgende hele of halve uur. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer: 14010 of verstuur een bericht via het Contactformulier.

 • Paspoort en ID-kaart

  U kunt alleen een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Zomaar binnenlopen kan niet meer. Maak daarom snel en eenvoudig digitaal een afspraak.  Dit kan alleen als u in Capelle woont. Afspraak maken Om een paspoort aan te vragen, plant u snel een eenvoudig digitaal een afspraak. Dit doet u via de linken hieronder. Afspraak voor Paspoort aanvragen Afspraak voor Identiteitskaart aanvragen Afspraak voor aangifte vermissing (Let op u hoeft geen aparte afspraak te maken om een nieuw document aan te vragen.) Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Huisbezoek voor mensen met een fysieke beperking Als u door een fysieke beperking niet naar het gemeentehuis kunt komen, komt u misschien in aanmerking voor een huisbezoek. Met fysieke beperkingen bedoelen wij dat u op geen enkele andere wijze, denk aan bus of taxi of een andere vorm van begeleiding, in staat bent om het gemeentehuis te bereiken. Wilt u hier voor in aanmerking komen? Doe dan een aanvraag bij Publiekszaken. De medewerker zal u vragen naar de aard van de fysieke beperking waardoor u niet naar het gemeentehuis kunt komen. Meenemen Alle reisdocumenten die u bezit, ook als ze niet meer geldig zijn. 1 recente kleuren pasfoto. Bekijk  de eisen voor een pasfoto (pdf 1Mb) en waar u een pasfoto kunt laten maken. Voor kinderen als één van de ouders of de voogd niet bij de aanvraag aanwezig kan zijn: het formulier 'Verklaring geen bezwaar tegen afgifte reisdocument' (pdf 98,69kb). Let op: dit formulier moet ingevuld en door beide ouders ondertekend zijn. Ook moet u een reisdocument tonen van degenen die toestemming hebben gegeven. Voor een tweede paspoort: een verklaring van de werkgever waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt (uittreksel KvK, uitnodigingen buitenlandse bedrijven, zakelijke contracten of vergelijkbare documenten). Let op: Het eerste paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn. Reisdocumenten kinderen en jongeren Voor het aanvragen van reisdocumenten voor kinderen en jongeren is toestemming van beide ouders of de voogd nodig: Voor een ID-kaart voor kinderen tot 12 jaar jaar Voor een paspoort voor kinderen en jongeren tot 18 jaar Als één van de ouders of de voogd niet bij de aanvraag aanwezig kan zijn, moet deze ouder of de voogd verklaren geen bezwaar te hebben tegen de afgifte van het reisdocument. Hiervoor bestaat een formulier 'verklaring van geen bezwaar tegen afgifte reisdocument' (pdf 98,96Mb). Het kind moet bij de aanvraag en het afhalen aanwezig zijn en er moet een pasfoto van het kind worden overgelegd. Daarnaast moet de ouder of de voogd die de toestemming geeft ook zijn/haar originele identiteitsbewijs meenemen. Lees meer over Reizen met een minderjarig kind op de website van de Rijksoverheid. Kosten en geldigheid De productprijzen Product  prijs 2017  geldigheid Paspoort 18 jaar en ouder  € 64,75  10 jaar Paspoort jonger dan 18 jaar  € 51,45  5 jaar Identiteitskaart  € 50,65  10 jaar Identiteitskaart jongeren 0-18 jaar € 28,60 5 jaar  Toeslag spoedaanvraag € 47,55 n.v.t. Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Geldigheidsduur Geldigheidsduur vindt u op uw paspoort of ID-kaart. Paspoorten en ID-kaarten die zijn afgegeven voor 9 maart 2014 zijn 5 jaar geldig. LET OP: in sommige landen moet een reisdocument op de datum van de terugreis nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Informeer tijdig bij de ambassade van het land waar u naar toe wilt gaan. Landen Het nationaal paspoort gebruikt u als legitimatie en voor reizen in de gehele wereld. De Nederlandse ID-kaart gebruikt u als legitimatie binnen Europa. De meeste EU-landen accepteren de ID-kaart ook als reisdocument, controleer dit voor vertrek op rijksoverheid. Levertijd 5 werkdagen nadat u het paspoort of de ID-kaart heeft aangevraagd, kunt u het document ophalen. Spoedprocedure: als u het paspoort of de ID-kaart voor 12:00 uur aanvraagt kunt u kunt u het document in principe de volgende werkdag ophalen. Houdt u rekening met vrije dagen en sluiting van het gemeentehuis. Paspoort of identiteitskaart kwijt? Is uw reisdocument gestolen of bent u het kwijt? Maak dan een afspraak voor aangifte van vermissing. U kunt bij de aangifte direct een nieuw reisdocument aanvragen. U hoeft hier geen aparte afspraak voor te maken. Hiermee verkleint u de kans op misbruik van uw gegevens. Let op wanneer uw paspoort of Identiteitskaart verloren is en vervolgens als gevonden voorwerp bij de gemeente wordt gebracht wordt het direct vernietigd. Met ingang van 5 november 2016 is het wettelijk niet langer toegestaan een gevonden reisdocument (paspoort of ID-kaart) terug te geven. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan de aangifte wel betaalt u de reguliere prijzen voor een nieuw reisdocument. Meer informatie Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over Paspoort en identiteitskaart, zoals de geldigheid, een tweede paspoort, vingerafdrukken en de identificatieplicht. Ook vind u op de website van de Rijksoverheid een aparte pagina over identiteitsfraude.

 • Rijbewijs: aanvragen of verlengen

  Maak digitaal een afspraak voor het aanvragen, vernieuwen en omwisselen van een (buitenlands) rijbewijs of een geneeskundige verklaring. Als u geslaagd bent voor uw rijexamen ontvangen wij een melding van het  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vanaf dat moment kunt u bij ons een rijbewijs aanvragen. Afspraak maken Voor het aanvragen, vernieuwen en omwisselen van een (buitenlands) rijbewijs of een geneeskundige verklaring maakt  u digitaal een afspraak. Maak uw afspraak op tijd Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor er ruimte in de agenda vrij is. Vooral rond feestdagen en drukke periodes zoals voor de zomervakantie. U kunt een afspraak maximaal 6 weken van te voren maken. Meenemen Voor het aanvragen van een (nieuw) rijbewijs heeft u de volgende documenten nodig: Geldig legitimatiebewijs Goed gelijkende kleurenpasfoto. Bekijk waar je een pasfoto kunt laten maken. Indien van toepassing: oud rijbewijs Indien vermist rijbewijs: verklaring van vermissing afleggen bij de gemeente Indien vereist: verklaring van geschikt (niet ouder dan een jaar) Indien vereist: geneeskundige verklaring (bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent) Indien u een militair rijbewijs omwisselt en het betreft categorie-uitbreiding, dan moet u het eerder afgegeven rijbewijs afgeven Kosten Rijbewijs € 38,95 Spoedprocedure € 34,10 Verificatiekosten bij vermissing (m.u.v. inbraak in woning) € 25,00 Geneeskundige verklaring van geschiktheid € 33,80 Let op: u kunt alleen met PIN betalen. Levertijd 5 werkdagen nadat u het rijbewijs heeft aangevraagd, kunt u het document ophalen. Spoedprocedure: als u uw rijbewijs voor 12. 00 uur aanvraagt kunt u kunt u het document in principe de volgende werkdag ophalen. Houdt u rekening met vrije dagen en sluiting van het gemeentehuis. Rijbewijs kwijt? Is uw rijbewijs gestolen of bent u het kwijt? Maak dan een afspraak voor aangifte van vermissing. U kunt bij de aangifte direct een nieuw rijbewijs aanvragen. U hoeft hier geen aparte afspraak voor te maken. Hiermee verkleint u de kans op misbruik van uw gegevens. Kosten Voor het aangeven van vermissing brengen we verificatiekosten in rekening. Deze kosten betaalt u bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs. Soorten rijbewijzen Uw aanvraag kan betrekking hebben op verschillende soorten rijbewijzen: Eerste rijbewijs Vernieuwing rijbewijs: uw rijbewijs is tien jaar geldig, daarna moet u uw rijbewijs vervangen Categorie-uitbreiding: een rijbewijs wordt gebruikt voor alle vormen van rijvaardigheid van motorfiets tot autobus. Als u een aanvullende rijbevoegdheid heeft behaald, moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met de uitbreiding in de betreffende categorie Beschadigd rijbewijs: als uw rijbewijs is beschadigd is het niet meer geldig, u moet dan een nieuw rijbewijs aanvragen Vervanging met inperking (afgifte na ongeldigheidsverklaring): om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden ingeperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie van voertuigen niet meer geldig is. U moet dan een nieuw rijbewijs laten aanmaken waar de betreffende inperking in is verwerkt Omwisselen Nederlands militair rijbewijs: een militair rijbewijs is bedoeld als rijvaardigheidsbewijs binnen de militaire organisatie en is niet algemeen geldend (bijvoorbeeld in het buitenland). Bij de gemeente kunt u uw militair rijbewijs omwisselen naar een normaal rijbewijs Vrachtwagen en buschauffeurs: houders van een rijbewijs met de categorie c(e) en d(e) (vrachtwagen- en buschauffeurs) moeten om de 5 jaar door een arbo-arts worden gekeurd. Hiervoor is een speciale geneeskundige verklaring bij de gemeente verkrijgbaar Omwisselen buitenlands rijbewijs: houders van geldige rijbewijzen die in de EU/EER zijn afgegeven kunnen deze omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Rijbewijzen uit landen buiten Europa zijn slechts in een aantal gevallen om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rdw.nl Rijbewijs boven de 75: wanneer u 75 jaar of ouder bent moet u voor de aanvraag van een rijbewijs bij de gemeente een geneeskundige verklaring opvragen. Na keuring door een arts kunt u dit ingevulde formulier naar het CBR sturen. U krijgt dan van de RDW een bericht wanneer u uw nieuwe rijbewijs bij de gemeente kunt aanvragen. Medische keuring rijbewijs Iedereen die rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. Bestuurders van 75 jaar en ouder worden standaard elke 5 jaar medisch gekeurd. Verder kunnen ook mensen met een handicap of beperking hun rijgeschiktheid laten testen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cbr.nl. 75 jaar of ouder Wanneer uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e levensjaar, dan is een medische keuring nodig. Bent u tussen de 65 en 70 jaar op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e. Bent u ouder dan 70 op het moment dat u het nieuwe rijbewijs aanvraagt? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Voor u naar een keuringsarts gaat, moet u een 'Eigen verklaring' kopen bij de gemeente. Deze verklaring kost € 33,80. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Let op: u kunt alleen met pin betalen. Omwisselen buitenlands rijbewijs Houders van geldige rijbewijzen die in de EU/EER zijn afgegeven kunnen deze omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Rijbewijzen uit landen buiten Europa zijn slechts in een aantal gevallen om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. U hoeft uw rijbewijs overigens niet meteen om te wisselen. U mag tijdelijk nog in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rdw.nl. Identiteitsfraude Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Ook mensensmokkelaars, drugshandelaars en terroristen misbruiken gegevens. Identiteitsfraude komt steeds vaker voor, vooral online. Bij de aanpak zijn overheid, bedrijfsleven en burgers betrokken. Overheidsdiensten werken samen bij de opsporing van identiteitsfraude. Wees daarom terughoudend met de uitwisseling van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de bestrijding van identiteitsfraude klikt u hier.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Capelle aan den IJssel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties