Resultaten

361 - 370 van de 383 Resultaten
Toon producten van Alphen aan den Rijn
 • Snoeien van gemeentelijke bomen

  In Alphen aan den Rijn staan ongeveer 46.000 gemeentelijke bomen. Om deze bomen gezond en veilig te houden, worden de meeste bomen elke 3 jaar gecontroleerd. We beoordelen de boom op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Als het nodig is, wordt er gesnoeid. Welke bomen zijn aan de beurt? De jaarlijkse controle en onderhoud vindt in 2020 en 2021 op de volgende locaties plaats: Ridderveld 1 Kerk en Zanen Worden alle bomen gesnoeid? De controle vindt plaats van mei tot en met juli. Hierna wordt bepaald welke bomen worden gesnoeid. Bomen die een ‘aanvaardbaar beeld’ hebben worden niet gesnoeid. Er zijn bomen die altijd worden teruggesnoeid: Leibomen (bijv. linde) elk jaar teruggesnoeid. Dit zijn bomen waarvan de takken in een bepaalde horizontale richting geleid worden. Gekandelaberde bomen (bijv. treurwilgen of platanen) worden om de 3 jaar teruggesnoeid. Kandelaberen is het afzagen van alle takken tot er alleen nog een stam en takstompen overblijven.   Wanneer wordt er gesnoeid? Snoeien wordt vooral gedaan om de groei van bomen te begeleiden en voor de veiligheid. Voor een vrije doorgang snoeien we langs voet- en fietspaden de onderste takken weg tot 2,5 meter hoogte. Bij wegen en pleinen snoeien we tot 4,5 meter (doorrijhoogte van bussen en vrachtwagens). Bij overlast van bomen snoeit de gemeente in de volgende gevallen: als er een gevaarlijke situatie is wanneer takken te laag hangen op fiets- en voetpaden, wegen en pleinen als takken tegen een gevel aanslaan als afgebroken takken of dode takken die dikker zijn dan 4 cm nog in de boom hangen takken die hinderlijk over particuliere tuinen hangen. De takken worden gesnoeid. Bomen worden niet getopt of ingekort. Let op: van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen. Ook dan worden bomen gesnoeid. Is er een nest aanwezig in de boom, dan wordt op een later tijdstip gesnoeid. Medewerkers die snoeien zijn in het bezit van een certificaat wet natuurbescherming. Boomcontrole De controle die we bij de Alphense bomen uitvoeren, heet VTA-inspectie (Visual Tree Assessment). We beoordelen de boom op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Bomen die een gevaar zijn voor de omgeving komen op de gemeentelijke rooilijst. Als boom direct gevaar oplevert voor de omgeving, gaan we over op noodkap.   Bomen die extra gecontroleerd worden Bomen die meer risico lopen controleren we ieder jaar. Dat zijn bijvoorbeeld bomen langs autowegen, voetgangerszones of parkeerplaatsen. Ook grote oude bomen worden extra gecontroleerd. Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit de gemeente. Melding doen » Ervaart u overlast van bomen, kijk dan op de pagina overlast van bomen.

 • Reconstructie Gouwsluisseweg en omgeving

  In 2020-2021 wordt in de wijk Gouwsluis onderhoud uitgevoerd. Het riool, de bestrating en het groen worden vervangen. Ook wordt de wijk opnieuw ingericht. Waar het mogelijk is, wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Het projectgebied is ongeveer 7,2 hectare groot en betreft zo’n 304 woningen. Het gaat om de straten Gouwsluisseweg, Schoutstraat, Baljuwstraat, Zeilmakerstraat, Gravenstraat, Nieuwedijk, Hertogstraat en Prinsenlaan. Planning & ontwerp Datum Onderwerp 19 augustus 2019 1e bewonersavond Opmerkingen en wensen bewoners Gouwsluisseweg en omgeving (pdf, 47KB) 2 maart 2020 17.00 - 18.00 uur Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer III, 1e verdieping     Bijeenkomst werkgroep 1 (Nieuwedijk, Prinsenlaan, Hertogstraat, Gouwsluisseweg) Verslag werkgroep 1, bijeenkomst 2 maart 2020 (pdf, 34KB) Schetsontwerp Nieuwedijk (pdf, 317KB) Schetsontwerp Prinsenlaan (pdf, 306KB) Schetsontwerp Hertogstraat (pdf, 242KB) Schetsontwerp Hertogstraat - Prinsenlaan (pdf, 126KB) Schetsontwerp Gouwsluisseweg (pdf, 959KB) Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer III, 1e verdieping 2 maart 2020 18.30 -19.30 uur Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer III, 1e verdieping Bijeenkomst werkgroep 2 (Gravenstraat, Molenplein, Gouwsluisseweg 36a - 50e) Verslag werkgroep 2, bijeenkomst 2 maart 2020 (pdf, 34KB) Schetsontwerp Gravenstraat (pdf, 354KB) Schetsontwerp Molenplein (pdf, 137KB) Schetsontwerp Gouwsluisseweg (pdf, 960KB) 10 maart 2020 19.00-20.00 uur Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer III, 1e verdieping Bijeenkomst werkgroep 3 (Schoutstraat, Baljuwstraat, Zeilmakerstraat, Gouwsluisseweg) Verslag werkgroep 3, bijeenkomst 10 maart 2020 (pdf, 35KB) Schetsontwerp Baljuwstraat (pdf, 300KB) Schetsontwerp Gouwsluisseweg (pdf, 1MB) Schetsontwerp Schoutstraat (pdf, 191KB) Schetsontwerp Zeilmakerstraat (pdf, 258KB) 17 maart 2020 (18.00-19.00 uur) Bijeenkomst kerngroep 1 17 maart 2020  (19.30-20.30 uur) Bijeenkomst kerngroep 2 24 maart 2020  (18.00-19.00 uur) Bijeenkomst kerngroep 3 April 2020 (week 16) Ontwerpplan klaar Start: april 2020 (week 16) Klaar: oktober 2020 (week 43-45) Uitwerking definitiefontwerp tot een uitvoeringsplan December 2020 Start werkzaamhedenStart werkzaamhedenStart werkzaamheden Eind 2021 / begin 2022 Werkzaamheden klaar   Plattegrond wijk Gouwsluis Actuele informatie Ga voor actuele informatie naar de Archis-kaart. Daar vind u ook de informatie die hoort bij de planning. Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

 • Groot onderhoud Hazerswoude-Dorp West

  In 2018/2019 wordt groot onderhoud uitgevoerd in een deel van Hazerswoude-Dorp West. Het gaat om de straten: Dorpsstraat (ten westen van de N209), Zuidsingel, Rembrandtlaan, Plan Zuid 1 (Schildersbuurt Oost), Gerard Doustraat, Frans Halsstraat, Van Ostadestraat, Paulus Potterstraat, Jan Steenstraat, Van Ruijsdaelstraat, Vermeerstraat. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen/vervangen van de riolering, het ophogen van straten, aanbrengen van nieuwe bestrating en openbare verlichting. Ook wordt gekeken naar de inrichting van de straten en overige openbaar gebied, zoals groen en speelplaatsen, en wordt aangepast om aan te sluiten op de wensen uit de omgeving. Planning Datum Onderwerp 30 juni 2016 Algemene informatieavond, introductie project 30 augustus 2016 - 10 januari 2017 Diverse stakeholdersoverleggen  7 maart 2017 Algemene informatieavond, presentatie ontwerp 15 mei 2017 Extra bewonersavond Plan Zuid 1 Juni - augustus 2018 Verleggen kabels en leidingen Vanaf zomer 2018 Start van de (gefaseerde) uitvoering 2019 Einde uitvoering Plan Zuid en Parkzone November 2019 Start uitvoering Dorpsstraat Eind 2020 Einde van de uitvoering 2021 Oplossen restpunten: Aanpassing doorgangsbreedte Van Ruysdaelstraat, Vermeerstraat en Gerard Doustraat; 3 bomen plante Dorpsstraat; Aanleggen 2 duikers Plan Zuid.    Ontwerp Tekening uitvoeringsontwerp Plan Zuid en Midden (pdf, 2,1 MB) Inrichting Zuidsingel en parkstrook (pdf, 7MB) Ontwerp Plan Zuid 1 (pdf, 3MB) Ontwerp Zuidsingel-Parkstrook-Plan Zuid 1 (pdf, 4MB) Profielen Plan Zuid 1 (pdf, 4MB) Wensen Dorpsstraat (pdf, 43kB) Wensen Parkzone Frans Halsstraat (pdf, 29kB) Wensen Plan zuid I (pdf, 35kB) Wensen Rembrandtlaan Zuidsingel (pdf, 115kB) Situatietekening 1, Deelplan Dorpstraat (Versie 3) (pdf, 1MB) Situatietekening 2, Deelplan Dorpstraat (Versie 3) (pdf, 1,5MB) Situatietekening 3, Deelplan Dorpstraat (Versie 3) (pdf, 1MB) Achtergrondinformatie Plattegrond Hazerswoude-Dorp (West) Presentatie 15 mei 2017 (pdf, 4MB) Presentatie Hazerswoude-west (pdf, 4MB) Overleg stakeholders Notulen overleg wijkambassadeurs 3 juli 2019 (pdf, 416kB) Verslag bijeenkomst wijkambassadeurs Plan Zuid 1 22 mei 2019 (pdf, 234kB) Verslag bijeenkomst wijkambassadeurs 13 maart 2019 (pdf, 97kB) Verslag belanghebbendenoverleg 10 april 2017 (pdf, 222kB) Verslag belanghebbendenoverleg 13 maart 2017 (pdf, 200kB) Verslag belanghebbendenoverleg 10 januari 2017 (pdf, 133kB) Presentatie 30 juni 2016 (ppt, 14MB) Verslag 1e bewonersavond 30 juni 2016 (pdf, 269kB) Laatste nieuws Uitnodiging bewonersavond 23 mei 2018 (pdf, 98kB) Bewonersbrief Dorpsstraat (pdf, 99kB) Bewonersbrief Plan Zuid 1 Definitief Ontwerp 6 juli 2017 (pdf, 100kB) Uitnodiging bewonersavond 7 maart 2017 (pdf, 87kB) Bewonersbrief 8 december 2016 (pdf, 48kB) Blijf op de hoogte met de BouwApp Vraag of idee? Reactieformulier Groot onderhoud Hazerswoude-Dorp (West)  

 • Mediterraan draaigatje (mier)

  Het mediterrane draaigatje is een exotische mieren. Een kolonie kan meerdere koninginnen bevatten. Alle koninginnen produceren werksters die samenwerken in een superkolonie van wel 120 meter lang. Door hun graafwerk verzakken stoepen en tuinborders. Ze kunnen bijten, maar dat is niet schadelijk voor de gezondheid. Herken de mier Het draaigatje is een zwarte-bruine mier. De werksters zijn tussen de 2,4 tot 5,1 mm groot. De mier loopt schokkerig. De werksters lopen allemaal dezelfde route (een soort mierensnelweg). Ze maken typisch kratervormige zandhopen bij de nestopeningen. Dit maken ze alleen na een periode van rustig en mooi weer. De mieren worden vaak gezien op zonnige plekjes zoals in muurtjes en direct onder stoeptegels. Welke overlast veroorzaakt het draaigatje Omdat de diertjes zoveel graven en hele grote nesten kunnen hebben, ondergraven ze bestrating en kan dit scheef komen te liggen. De mieren kunnen de planten in de tuin opeten. De mieren beschermen bladluizen en gebruiken honingdauw als voedsel. Hierdoor kan de plakkerige honingdauw op bijvoorbeeld tuinmeubilair terechtkomen. Als ze in huis komen, zijn ze moeilijk weg te krijgen. Bestaand mierengif voor in huis helpt onvoldoende tegen deze soort. Ze kunnen bijten, maar dat is niet schadelijk voor de gezondheid. Bestrijding van het draaigatje Het draaigatje is op 2 locaties gemeld: bij de Havixhorst en Grashorst. De gemeente is een gifvrije gemeente en gaat de diertjes met stoom te lijf. Deze methode lijkt effectief. Daarnaast gebruiken we een biologische bestrijding door middel van aaltjes (natuurlijke vijand van de mier). Melden van de mier Ziet u het mediterraan draaigatje? Meld deze dan aan de gemeente. Wij hebben gedetailleerde informatie nodig om te bepalen of het om het draaigatje gaat. Stuur hiervoor de exacte locatie en foto’s mee. Melding doen » Meer informatie over de mier vindt u op de website van het Kennis en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen.

 • Tozo - inkomensondersteuning (Tozo 3)

  Als u ZZP'er of zelfstandige ondernemer bent kunt u een tijdelijke financiële ondersteuning (voor levensonderhoud) aanvragen als u door de coronacrisis uw inkomen grotendeels kwijt raakt. Hierdoor heeft u een betere kans om het bedrijf te kunnen voortzetten. Hoogte bedrag De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van de gezinssituatie. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige en eventuele partner van toepassing is. Dat komt neer op een maximale netto aanvulling tot: Voor gehuwden en samenwonenden: beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.536,34; 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66 van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25 van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders: van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44; van 18 tot 21 jaar € 265,49 U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen. Let op: als u al Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) ontvangt, kunt u geen aanvraag voor inkomensondersteuning vanuit de Tozo-regeling doen. Aanvraagperiode De ondersteuning kan worden aangevraagd voor de periode vanaf de maand waarin u de aanvraag doet tot en met maart 2021. U hoeft niet in 1x voor alle maanden aan te vragen. U kunt later opnieuw een aanvraag doen als dat nodig is. Maar let op: U kunt alleen een aanvraag voor de uitkering doen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet. Aanvragen voor ondersteuning van voorgaande maanden kan niet meer. Partnertoets Als u met een partner gehuwd bent/samenwoont die ook zelfstandig ondernemer is kan maar één persoon deze aanvraag doen. Let op: Het inkomen van uw partner telt mee. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum dan krijgt u geen Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum, dan heeft u wel recht op Tozo. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen. Vermogenstoets De eerder aangekondigde beperkte vermogenstoets gaat gelden vanaf april 2021. U kunt nu nog geen aanvraag doen voor inkomensondersteuning vanaf april 2021. 

 • Kosten huwelijk of partnerregistratie

  Wat kost trouwen en registratie van een partnerschap in Alphen aan den Rijn in 2020: Uitgebreide ceremonie € 361,45 van maandag t/m donderdag € 443,35 op vrijdag € 711,65 op zaterdag. Eenvoudige ceremonie € 180,20 op dinsdag- of donderdagmiddag in het gemeentehuis  Overige kosten € 149,50 voor de benoeming gasttrouwambtenaar.  Eventueel extra voor de beëdiging: VOG (verklaring omtrent het gedrag) gasttrouwambtenaar € 41,35 Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) gasttrouwambtenaar € 10,85 € 180,20 voor het (laten) aanwijzen van een eigen trouwlocatie € 36,85 (per getuige) bij gebruik getuigen via de gemeente € 33,25 voor een trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje € 231,40 gebruik rode loper, van maandag t/m vrijdag (Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn) € 305,15 gebruik rode loper op zaterdag (Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn) € 96,25 gebruik rode loper, maandag t/m vrijdag (RaadHuis Boskoop) € 143,35 gebruik rode loper zaterdag (RaadHuis Boskoop) € 28,65 voor het laten spelen van het carillon in Boskoop € 24,60 verklaring huwelijksbevoegdheid € 61,40 omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie) Kosten betalen u krijgt een factuur toegestuurd. Deze betaalt u binnen 2 weken. u betaalt het tarief dat op het moment van betalen van toepassing is, ook al heeft u in het vorige jaar de reservering gedaan. Let erop dat de tarieven elk jaar op 1 januari wijzigen Annuleren Er zijn kosten verbonden aan het annuleren van een gereserveerde datum voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U geeft de annulering schriftelijk door. U stuurt bij de annulering een kopie van uw legitimatiebewijs mee. € 111,60 bij een annulering binnen 14 dagen voor de huwelijks- of partnerschapsdatum € 55,25 bij een annulering binnen 14 dagen van een gratis huwelijk/partnerschap of eenvoudige ceremonie € 108,50 bij het niet komen opdagen bij een gratis huwelijk/partnerschap

 • Wat is de Wmo

  Kunt u in het dagelijks leven niet meer alles zelf doen, door bijvoorbeeld ziekte, een beperking of ouderdom? Dan kunt u hiervoor hulp krijgen. Denkt u aan het schoonmaken van uw huis, aanpassingen aan uw woning, vervoer of hulpmiddelen zoals een scootmobiel of rolstoel. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt de gemeente u hierbij. Veel hulp kunt u zelf regelen zonder dat u de gemeente hierbij nodig heeft. Mocht u de hulp niet zelf kunnen regelen, dan kunt u contact opnemen met het Serviceplein. Een medewerker van de gemeente kijkt samen met u welke hulp bij u past. Voor welke Wmo-hulp kunt u bij de gemeente terecht hulp bij het huishouden aanpassingen in de woning (traplift, drempel-oploop, aanpassingen badkamer of keuken) vervoer (regiotaxi) hulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel) Cliëntondersteuner Heeft u een gesprek met een medewerker van het Serviceplein dan mag u altijd iemand meenemen (bijv. een familielid). U kunt ook om een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner is een ervaren vrijwilliger of professional die verstand heeft van onderwerpen zoals huishoudelijke hulp, financiën of wonen met zorg. Langdurige of medische zorg Heeft u langdurige zorg nodig? Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt dit. Deze hulp valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Heeft u wijkverpleging nodig? Uw eigen zorgverzekeraar regelt dit. Deze hulp valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt dit vragen aan uw huisarts of u belt een thuiszorgorganisatie. Persoonsgebonden budget (pgb) Heeft u een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). Een Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt.  U vraagt een pgb voor Wmo aan bij de gemeente. De gemeente bekijkt welke hulp u nodig heeft en beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Wmo-budget. Zorg in natura Bij zorg in natura krijgt u hulp van een zorgaanbieder. Deze kiest u zelf, maar de zorgaanbieder heeft wel een contract met de gemeente. U regelt zelf niets. De zorgaanbieder maakt afspraken met de gemeente over zorg en geld. Eigen bijdrage betalen Krijgt u hulp via de Wmo dan moet u soms een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage betaalt u per 4 weken aan het CAK. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage per periode aan de hand van uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? Gebruik de rekentool op de website van het CAK. Let op, dit bedrag is een inschatting!

 • Eikenprocessierups bestrijding

  De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. De gemeente bestrijdt de rupsen daarom actief. Plekken met een hoog risico Vanaf half april spuiten we met een biologisch middel op plekken waar veel mensen komen en waar het risico op overlast het grootst is. Bijvoorbeeld bij scholen en kinderdagverblijven, sport- en spelplekken, zorgcentra, fietsroutes binnen de bebouwde kom en parken. Preventief spuiten zorgt ervoor dat de rupsnesten zich niet verder ontwikkelen en er geen brandharen ontstaan. Daarnaast hebben we ongeveer 50 nestkastjes voor kool- en pimpelmezen opgehangen. Zij eten de rupsen. Plekken met een middel en laag risico Bij andere eikenbomen binnen de bebouwde kom en langs fietsroutes in het buitengebied zoeken we actief naar nesten en verwijderen ze. We verwachten dat de nesten grotendeels weg zijn voordat ze overlast veroorzaken. Met behulp van een hoogwerker zuigen we de nesten weg. Begin mei starten we met het zoeken en verwijderen van de nesten. In de gebieden waar minder mensen komen verwijderen we alleen nesten als deze gemeld worden. Bekijk op de kaart waar nesten zijn aangetroffen en waar de risico's hoog, middel of laag zijn »  Melden van de eikenprocessierups Ziet u een nest met eikenprocessierupsen? Doe dan een melding via de website of via telefoonnummer 14 0172. Kies in het formulier bij 'Mijn melding gaat over' voor Dieren. Bij 'Omschrijving melding' geeft u aan dat het om de eikenprocessierups gaat. Help ons het nest snel te vinden en voeg een locatiefoto toe. Houd bij het maken van de foto voldoende afstand. Melding doen » De gemeente laat de nesten zo snel mogelijk verwijderen door een professioneel bedrijf. Voor het verwijderen van een nest op uw eigen terrein schakelt u zelf een een professioneel bedrijf in.

 • Reconstructie Groenoord

  In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd in de wijk Groenoord in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen/vervangen van de riolering, het ophogen van straten, aanbrengen van nieuwe bestrating en openbare verlichting. Er wordt gekeken naar de inrichting van de straten en overige openbaar gebied zoals groen en parkeren. Waar het mogelijk is wordt rekening gehouden met de wensen uit de omgeving. Planning & ontwerp Datum Onderwerp Januari 2021 Bewonersavond op dinsdag 12 januari om 19.30 uur Presentatie online bewonersbijeenkomst (pdf, 3,2MB) 1e kwartaal 2021 Start werkzaamheden uitvoering 3e kwartaal 2021 Afronding werkzaamheden Fasen reconstructie Groenoord De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Op onderstaande tekening is te zien welke volgorde wordt aangehouden.  Overleg stakeholders Definitief ontwerp 8 juni 2020 (pdf, 5,6MB) Verslag werkgroep 3e overleg 9 en 11 december 2019 (pdf, 99kB) Verslag werkgroep 2e overleg 25 en 27 november 2019 (pdf, 701kB) Verslag werkgroep 1e overleg 14 en 16 oktober 2019 (pdf, 554kB) Opmerkingen schouw werkgroep Groenoord noordwest (pdf, 452kB) Opmerkingen schouw werkgroep Groenoord noordoost (pdf, 455kB) Opmerkingen schouw werkgroep Groenoord midden (pdf, 443kB) Opmerkingen schouw werkgroep Groenoord zuid (pdf, 436 B) Presentatie bewonersavond 16 september 2019 (pdf, 7,7MB) Verslag bewonersavond 16 september 2019 (pdf, 650kB) Lijst met bewonersvragen + antwoorden van de gemeente (pdf, 118kB) Laatste nieuws Om op de hoogte te blijven over de voortgang van dit project kunt u in de Apple- en/of Google Play Store de app van Groenoord downloaden. Deze app is te herkennen aan het Groenoord-logo. Achterpadformulier verlichting (pdf, 75kB) Vraag of idee? Heeft u vragen over de werkzaamheden, stuur een mail naar groenoord@afezo.nl, ter attentie van Joleen Schrier. 

 • Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

  De gemeente Alphen aan den Rijn gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en stelt hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Dit betekent ook dat wij u informeren over wat wij met uw gegevens doen en waarom.  Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken of omdat de wet dit voorschrijft. Het college van burgemeester en wethouders is (eind)verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. Register van verwerkingen De gemeente heeft een register van verwerkingen. In dit register staat:  voor welke processen persoonsgegevens worden gebruikt om welke persoonsgegevens het gaat met welke doel de gegevens zijn verwerkt hoe lang gegevens worden bewaard of derden de persoonsgegevens ook ontvangen Waar heeft de gemeente persoonsgegevens voor nodig? Binnen de gemeente worden veel verschillende processen uitgevoerd. Voor bijna al die processen zijn persoonsgegevens nodig. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende processen: burgerzaken (basisregistratie personen, uitgifte rijbewijs, paspoort en id-bewijs) juridische zaken (afhandeling bezwaar en beroep) financiële processen (gemeentelijke belastingen) onderwijs (leerplicht) openbare orde & veiligheid (vergunningen, handhaving van overlast) personeel en organisatie (personeelsadministratie, werving & selectie) ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging (omgevingsvergunningen, aankoop en verkoop van gronden) sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (wmo-aanvragen, jeugdhulpmeldingen) volksgezondheid en milieu (milieutoezicht, huishoudelijke afvalinzameling). Hoe komt de gemeente aan uw gegevens? De persoonsgegevens die de gemeente nodig heeft, worden gehaald uit basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) of Kadaster. Deelt de gemeente uw gegevens met anderen partijen? Wij delen uw gegevens ook met andere partijen. Omdat de wet ons hiertoe kan verplichten, zoals het delen van gegevens met de Belastingdienst of politie. Maar ook als hierdoor onze dienstverlening verbeterd kan worden. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van uw privacy. Daarom vragen wij hierover altijd advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming. Wij verstrekken uw gegevens niet aan partijen buiten de Europese Unie. Behalve als dit noodzakelijk is om onze taken uit te voeren. Wij vragen hiervoor advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming. Meer informatie Een vraag over het gebruik van persoonsgegevens kunt u e-mailen naar privacy@alphenaandenrijn.nl. U kunt uw eigen persoonsgegevens inzien U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties