Resultaten

361 - 367 van de 367 Resultaten
Toon producten van Montfoort
 • Opvragen bouwdossier

  Wilt u iets verbouwen? U kunt een bouwdossier van een woning of bedrijfspand opvragen bij  de Omgevingsdienst regio Utrecht  (ODRU).

 • Digitale informatiezuilen

  Er staan verspreid door de gemeente drie digitale informatieborden. De borden staan ter hoogte van de twee drukste kruispunten van Montfoort: N228/De Bleek en N228/Heeswijkerpoort. Het derde bord staat op de Korte Linschoten OZ. Voorbijgangers kunnen rekenen op zowel boodschappen van lokale ondernemers als informatie rondom evenementen en bijeenkomsten. De borden zijn een belangrijk communicatiemiddel voor de gemeente. De exploitatie van de digitale informatieborden is in handen van Infozuil Nederland.  Voor publicatie op de digitale informatiezuilen komen in aanmerking: • Specifieke Montfoortse en Linschotense evenementen van niet-commerciële aard; • Evenementen van algemene aard (waarbij geen doelgroep is uitgesloten); • Incidentele evenementen (dus niet het wekelijkse wedstrijdprogramma van de sportclubs); • Evenementen/mededelingen waarvan de gemeente Montfoort publicitaire ondersteuning wenselijk acht.   Teksten van (partij)politieke of religieuze aard worden geweigerd.    De aanleverspecificaties zijn onderaan deze pagina te downloaden. Maatschappelijke organisaties en verenigingen die interesse hebben op de borden te staan met hun boodschappen, kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente (info@montfoort.nl of 0348-476400). Ondernemers kunnen contact opnemen met Infozuil (info@infozuilnederland.nl).  

 • Raadsfora verslagen 2019

  Hier vindt u alle raadsfora verslagen van 2019.

 • Registratie levenloos geboren kind in de BRP

  Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en eventueel op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind. Voor de in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de Burgerlijke Stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Deze akte wordt opgemaakt door gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren, is niet relevant voor de registratie van de BRP. Op de website van de Rijksoverheid kunt u, door een aantal vragen te beantwoorden op de website, zien wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in de BRP.

 • Land van Cromwijk

  Wij zijn gestart met een traject om tot een nieuw bestemmingsplan voor het Land van Cromwijk te komen. Dit is het grotendeels onbebouwde gebied tussen de Liefhovendijk en de M.A. Reinaldaweg (N204). Het Land van Cromwijk is een waardevol gebied en als gemeente willen wij graag de bestaande waarden binnen het gebied vastleggen en waar mogelijk, samen met de eigenaren, versterken. Op 5 februari 2019 is een (tweede) voorbereidingsbesluit in werking getreden. Dit besluit beschermt het gebied een jaar lang tegen ontwikkelingen die in het kader van het nieuwe bestemmingsplan ongewenst zijn. Wij hebben de afgelopen periode cultuurhistorische waarden in het gebied laten onderzoeken en op waarde laten waarderen. De resultaten uit dit onderzoek hebben wij verwerkt in een aantal concept uitgangspunten voor het opstellen van een nieuw en behoudend bestemmingsplan.   Op donderdag 21 februari 2019 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Het doel van deze avond was om informatie op te halen voor het verder kunnen uitwerken van de uitgangspunten van het gebied. Deze uitgangspunten worden vervolgens verwerkt in een voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens de avond gingen wethouders Ivo ten Hagen, Herman van Wiggen, medewerkers van de gemeente, bestemmingsplan adviesbureau Rho en de expert cultuurhistorie van bureau BAAC aan de hand van informatiepanelen met belangstellenden in gesprek over het cultuurhistorisch onderzoek, het bestemmingsplan in het algemeen en de uitgangspunten van het gebied. De opmerkingen en adviezen die wij tijdens de avond en ook na de avond hebben ontvangen, worden waar mogelijk meegenomen in het voorontbestemmingsplan. De informatiepanelen een een sfeerverslag van deze avond zijn hieronder te downloaden.   

 • Reserveringagenda voor begrafenisondernemers

  Met de webagenda maakt u, als begrafenisondernemer, via internet een reservering voor een begrafenis.   

 • Glasvezel

  Aanleg E- fiber glasvezel in centrumgebied Montfoort BAM telecom is volop aan het werk om het E-fiber glasvezelnetwerk in de gemeente Montfoort te realiseren. Vanaf half november wordt gestart met de realisatie van het glasvezelnetwerk in de binnenstad van Montfoort. Vanwege de smalle straten in de binnenstad en het vele verkeer, gaat dit gepaard met meer verkeersmaatregelen dan tijdens de aanleg van glasvezel in de buitenwijken. Daarom helpt de gemeente Montfoort met het opstellen en communiceren van de planning van deze werkzaamheden. Planning Op deze pagina is altijd de laatste planning te vinden. U kunt zien in welke week er gewerkt wordt bij u in de straat. Deze planning wordt bij wijzigingen bijgewerkt. U kunt de planning onderaan deze pagina downloaden. Meer informatie Voor vragen en informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met BAM telecom via 0348-479871 of via email: mijnglasaansluiting@bam.com.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties