Resultaten

381 - 390 van de 394 Resultaten
Toon producten van Alphen aan den Rijn
 • Trouwlocaties

  De gemeente heeft 3 gemeentelijke trouwlocaties. Ook zijn er in onze gemeente vaste trouwlocaties waar u kunt trouwen of uw partnerschap kunt laten registreren. U kunt ook zelf een locatie naar eigen keuze (laten) aanwijzen. Trouwt u bij een van de vaste trouwlocaties, reserveert u dan eerst de locatie voordat u de datum van de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie bij de gemeente reserveert. Trouwt u bij een gemeentelijke trouwlocatie, dan reserveert deze tegelijk met de reservering van het huwelijk of de partnerregistratie. Gemeentelijke trouwlocaties: Deze locaties reserveert u via telefoonnummer 14 0172. Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn Gemeentehuis Alphen aan den Rijn RaadHuis Boskoop. Reserveren mogelijk vanaf 2 januari 2021. Vaste trouwlocaties: Aarlanderveen Horeca Hoeve Oosterman TaarTenTuin Alphen aan den Rijn Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn (reserveren via 14 0172) Gemeentehuis Alphen aan den Rijn (reserveren via 14 0172) Archeon ALFREDS Restaurant Business en Huwelijkslocatie Avifauna Bij Hen Cools Dance & Events Het Schoutenhuis Oudshoornse kerk Pannenkoekboerderij De Schaapskooi Parkvilla Restaurant 's Molenaarsbrug Theater Castellum The Wet ’n Wild social club Benthuizen "De Tas" Dorpshuis en Eetcafé Schenkerij "de Boomgaard" Boskoop RaadHuis Boskoop (reserveren via telefoonnummer 14 0172). Er kan tot uiterlijk 6 weken voor de huwelijksdatum telefonisch worden gereserveerd via de afdeling burgerlijke stand. Huwelijken/geregistreerde partnerschappen worden gesloten op donderdag en vrijdag van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur. De locatie heeft de functie dorpshuis gekregen. Op donderdag wordt vanaf 13.00 uur de locatie ook gebruikt voor naschoolse opvang. Dit geeft geluidsoverlast. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van 2 liften. Grote elektrische rolstoelen en scootmobiels passen mogelijk niet in de beide liften. De Proeftuin van Holland  Flora Boskoop Het kerkje van Boskoop, telefoonnummer 0172 - 215 190 Skoop Hazerswoude-Dorp Café de Egelantier Dorpshuis de Juffrouw Jeu de Boer Polderrecreatie Restaurant ’t Haasje Koudekerk aan den Rijn Brugkerk

 • Reconstructie Westeinde

  Het wegdek en fietspad van het Westeinde in Hazerswoude-Dorp verkeren in slechte staat. Daarom is het nodig om in maart/april 2021 groot onderhoud uit te voeren. Ook spelen er verschillende problemen zoals: Wateroverlast op het fietspad; Onvoldoende fietscomfort door tegels en oneffenheden; Op aantal locaties moet de dijk worden opgehoogd in verband met de door het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland vereiste hoogte. Na de reconstructie is de weg toekomstbestendig en voldoet deze aan de eisen van het waterschap en de eisen die de gemeente stelt aan haar openbare ruimte. Verbeteringen De inrichting van het Westeinde blijft na de reconstructie grotendeels zoals die nu is. Het is wel nodig het fietspad te verhogen in verband met de wateroverlast. Daarom kijken we, samen met de bewoners, naar de aansluiting van de percelen op de openbare weg.  Ook wil de gemeente tegelijk met de reconstructie een aantal verbeteringen door te voeren.  Het verbeteren van de fietsroute Cees Erkelenspad; Het herstellen van de dijkhoogte; Het repareren van de asfaltconstructie en het aanbrengen van een nieuwe deklaag; Herstellen van de bermen; Het optimaliseren van de waterafvoer en het voorkomen van water op het fietspad bij hevige regenval; Het vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting; Met bewoners onderzoeken waar hoogwaterleidingen zitten. Fietspad De gemeente onderzoekt of het mogelijk is de fietspadverharding comfortabeler te maken. Dit is afhankelijk van de nutsbedrijven. Zij stellen eisen aan de toegankelijkheid van het kabel- & leidingnetwerk voor het snel kunnen oplossen van storingen. Hoogwaterleidingen In de dijk zitten op een aantal plaatsen hoogwaterleidingen. Dit zijn leidingen die ervoor zorgen dat een aantal percelen ten noorden van het Westeinde geen last heeft van een  te hoge of te lage grondwaterstand. De exacte plek van deze leidingen is niet altijd bekend. Daarom vragen wij aan bewoners ons te helpen met het lokaliseren en in kaart brengen van deze leidingen. Aansluiting percelen Het ophogen van het fietspad heeft invloed op de aansluiting van sommige percelen op de openbare weg. Daarom is het nodig afspraken te maken met de perceeleigenaren over eventuele aanpassing en ophoging van de inritten. De inritten zijn eigendom van de betreffende bewoner en de reconstructie kan het noodzakelijk maken dat de inrit wordt aangepast. Het herstel van de bestrating over de ‘eerste meter’ is voor rekening van de gemeente. Is er meer nodig of gewenst, dan moeten hier nadere afspraken over worden gemaakt. Planning en proces Datum  Onderwerp Tot 31 juli Bewoners kunnen vragen en opmerkingen doorgeven Eind augustus 2020  Presentatie ontwerp (opmerkingen bewoners zijn hier zoveel mogelijk in meegenomen Voorlopig ontwerp (volgt nog) Definitief ontwerp (volgt nog) Maart/april 2021 Start reconstructie. Werkzaamheden duren ongeveer 8 weken Wat betekenen de werkzaamheden voor u? Door alle werkzaamheden te combineren krijgen inwoners maar één keer te maken met overlast. Desondanks is er sprake van overlast en ernstige hinder of bereikbaarheidsproblemen. Dat is helaas niet te voorkomen. De aannemer neemt zoveel mogelijk maatregelen om de hinder te beperken. Vragen? Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  ZZP'ers en zelfstandige ondernemers kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen als zij door de corona-crisis hun inkomen grotendeels kwijt raken. Hierdoor hebben zij een betere kans om het bedrijf te kunnen voortzetten. U kunt een aanvraag doen voor: een overbruggingsuitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum; en/of een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Meer over de Tozo vanaf 1 oktober 2020 (Tozo 3) Waarom Tozo 3? Het coronavirus heeft een aanhoudende impact op onze samenleving en economie. Steun blijft van belang voor behoud van werk en inkomen en voor sectoren die het zwaarst getroffen worden. Zelfstandig ondernemers kunnen zich waar nodig voorbereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. De gemeente kan ondersteuning bieden aan alle zelfstandig ondernemers die problemen hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken en zich daarom moeten heroriënteren op aanvullende en/of andere activiteiten. Ongeacht of zij wel of niet voor Tozo of Bbz in aanmerking komen. De afgelopen maanden heeft MooiGematcht, namens de gemeente en Rijnvicus, contact opgenomen met ondernemers die Tozo 2 en/of Tozo 3 hebben ontvangen. Een team van ervaren zzp’ers heeft middels een belactie geïnventariseerd of de gemeente iets voor hen kan betekenen op het gebied van coaching, scholing en/of werk. Met ondernemers die aangaven behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de gemeente zal spoedig contact worden opgenomen. Voor wie is Tozo 3? Tozo 3 is er voor de zelfstandige die:  een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of   wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en aan de voorwaarden voldoet. Tozo en Brexit De Brexit-deal heeft ook gevolgen voor de Tozo. Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk niet meer gerekend tot de EU of EER. In bestaande gevallen kunnen reeds verstrekte uitkeringen en leningen aan VK-burgers doorlopen. VK-burgers, die vóór 31 december 2020 wonen en een bedrijf hebben in Nederland, blijven ook na 31 december 2020, voor het vaststellen van het verblijfsrecht behandeld worden als EU-burger. VK-burgers die na het einde van de overgangsperiode (dus op of na 1 januari 2021) naar Nederland komen om hier te verblijven, worden voor het vaststellen van het verblijfsrecht behandeld als burgers van buiten de EU (ofwel derdelanders). De Tozo staat onder bepaalde voorwaarden ook open voor grensondernemers (via de Tozo). Ondernemers die wonen in de EU, EER of Zwitserland en op 17 maart 2020 een bedrijf ingeschreven hadden staan in Nederland, kunnen in aanmerking komen voor de lening bedrijfskapitaal. Ondernemers die wonen in Nederland en op 17 maart 2020 een bedrijf ingeschreven hadden staan in de EU, EER of Zwitserland kunnen in aanmerking komen voor de uitkering levensonderhoud. Omdat vanaf 1 januari 2021 het VK niet meer gerekend wordt tot de EU of EER en Zwitserland, moeten nieuwe aanvragen van ondernemers met een bedrijf gevestigd in het VK worden afgewezen. Ondernemers die op basis van de Trozo al een lening bedrijfskapitaal of uitkering levensonderhoud hebben ontvangen, mogen deze behouden (ook in 2021). Zij hebben echter geen recht meer op een uitkering of (aanvullende lening) als zij een nieuwe aanvraag doen op of ná 1 januari 2021 (voor Tozo 3 en/of 4). Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. Tozo 2? Verlenging Tozo tot 1 juli 2021 Gemeenten bieden extra ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Let op: ​​​​​​aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar Had u een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering? Houd rekening met de volgende zaken: Controle Uw gemeente gaat controleren of u recht had op de Tozo. Mogelijk vraagt de gemeente aanvullende bewijsstukken op over bijvoorbeeld het urencriterium of uw inkomen (uit onderneming). Lever deze bewijsstukken op tijd aan. Financiële aandachtspunten Ontvangt u een eindejaarsuitkering, 13e maand of winstdelingsregeling? Geef dit, net als overige wijzigingen in uw inkomen, op bij uw gemeente als inkomen. De maanden die betrekking hebben op uw Tozo-uitkering worden verrekend met uw uitkering. Moet u een Tozo-uitkering terugbetalen? Doe dit dan zoveel mogelijk dit jaar en voorkom extra kosten. Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2020 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2021, dan kan de gemeente het bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met  een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze extra kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via uw belastingaangifte. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst. Belastingaangifte Doe in 2021 aangifte inkomensbelasting en geef daarbij uw Tozo-uitkering als inkomen op. Heeft u of uw partner inkomen uit loondienst of uitkering tijdens de periode dat u een Tozo-uitkering ontvangt? Let op: U heeft mogelijk te weinig belasting betaald dit jaar. Daarom moet u mogelijk volgend jaar bij de aangifte extra inkomstenbelasting betalen. Zet hier alvast geld voor apart. (Kijk hier voor meer informatie onder 'Tozo-uitkering en een partner?'). Geef wijzigingen door Is uw situatie sinds het aanvragen van de Tozo gewijzigd? Geef dit dan zo snel mogelijk door bij uw gemeente. Denk hierbij naast veranderingen in uw netto-inkomen ook aan uw huishoudsamenstelling, verhuizing of het stoppen met uw onderneming. Voor meer informatie kunt u onderstaande pdf downloaden. Download 'Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar'.pdf (94,3kB)    

 • Programma voor scholen

  Hoe werkt de politiek eigenlijk en welke rol heeft de gemeenteraad? Alphense gemeenteraadsleden vinden het belangrijk om jongeren actief te betrekken bij de (lokale) democratie. Op een leuke en interactieve manier komen jongeren alles te weten over de lokale politiek en over democratie. Er zijn verschillende mogelijkheden: Klassenbezoek aan de raadszaal en het gemeentehuis Wilt u leerlingen laten ervaren hoe de lokale democratie werkt? Meld uw klas dan aan voor een gastles. Eerst krijgen leerlingen een korte uitleg over wat de gemeenteraad doet en wat leerlingen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen op de lokale democratie. Voor wie: basisschoolkinderen van groep 7 en 8 leerlingen vmbo, havo, vwo mbo-studenten Waar: In de raadzaal in het gemeentehuis Reserveren: bij de griffie, via telefoonnummer 0172- 465 352 of per e-mail Kosten: geen Raadslid in de klas Een raadslid legt uit hoe de lokale politiek werkt, vertelt waarom hij of zij in de politiek is gegaan en wat het werk van een raadslid inhoudt. Leerlingen kunnen uiteraard vragen stellen. Daarna gaan leerlingen met elkaar in debat over verschillende thema’s of stellingen die zij zelf hebben aangedragen. Zij worden hierbij begeleid door het raadslid. Voor wie: basisschoolkinderen van groep 7 en 8 leerlingen vmbo, havo, vwo mbo-studenten Waar: In de klas Reserveren: bij de griffie, via telefoonnummer 0172- 465 352 of per e-mail Kosten: geen Democracity Een leuk interactief spel over democratie en samen beslissingen nemen. Leerlingen maken voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. De kinderen mogen als gemeenteraad van hun verzonnen stad bepalen welke gebouwen en voorzieningen er in de stad moeten komen. Tijdens het spel wordt duidelijk dat het in een democratie belangrijk is om met elkaar te overleggen, om elkaar te overtuigen, overeenstemming te krijgen en voor een meerderheid te zorgen. Voor wie:  basisschoolkinderen van groep 7 en 8 onderbouw vmbo Waar: raadszaal gemeentehuis, Stadhuisplein 1 Reserveren: bij ProDemos - Huis voor Democratie en Rechtsstaat Kosten: geen Op de website van Prodemos vindt u nog meer passend lesmateriaal over politiek.

 • Jeugdhulp (GO! voor jeugd)

  Voor jeugdhulp kunnen jongeren en ouders terecht bij GO! voor jeugd. GO! voor jeugd is er voor ouders die problemen ervaren bij het opvoeden en opgroeien van hun kind. Ook kunnen zij vragen stellen over bijvoorbeeld autisme, ADHD of faalangst. Jongeren kunnen bij GO! voor jeugd terecht als ze bijvoorbeeld somber of angstig zijn of problemen op school hebben. Bij GO! voor jeugd werken professionals van verschillende instellingen met elkaar samen. Zij weten wanneer iemand meer hulp nodig heeft en welke hulp het beste past. Telefonisch contact opnemen met GO! voor Jeugd? Elke wijk of dorp heeft een eigen team. De medewerkers uit de teams zijn van maandag t/m vrijdag, tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar. Kijk op www.govoorjeugd.nl/contact welk telefoonnummer u moet bellen. Zij helpen u graag verder met uw vraag. Bij crisis belt u binnen kantoortijden het telefoonnummer van uw eigen hulpverlener. Heeft u nog geen hulpverlening of speelt de crisis zich buiten kantoortijden af? Dan kunt u het volgende nummer bellen: 088 – 900 40 00. Aanmelden voor jeugdhulp U meldt zich aan via de website van GO! voor Jeugd. Nadat u zich heeft aangemeld gaat een medewerker van GO! voor jeugd met u in gesprek over de problemen die u of uw kind ervaart. Samen met u wordt bepaald welke hulp nodig is. Over GO! voor Jeugd GO! voor jeugd werkt in opdracht van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Het is een samenwerking van Cardea, Gemiva-SVG Groep, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Ipse de Bruggen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, De Opvoedpoli, Curium-LUMC en Prodeba. Zij werken veel samen met lokale organisaties. Heeft u een klacht? Heeft u een klacht of wilt u bezwaar maken, maakt u dan gebruik van het klachtenformulier op de website van GO! voor Jeugd: www.govoorjeugd.nl/ik-heb-een-klacht. Heeft u vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar? Kijk dan op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 • Overlast van gemeentelijke bomen

  De meeste bomen worden elke 3 jaar gecontroleerd op gezondheid, onderhoudstoestand en veiligheid. Ondanks controle en onderhoud kunnen inwoners op sommige momenten overlast van bomen ervaren. Hieronder leest u welke situaties de gemeente wel oplost en welke niet. Welke overlast lossen wij niet op: (Bloesem)blaadjes of vruchten op de stoep 'Plak' van luizen (honingdauw) Stuifmeel (allergie) Pluizen Vogelpoep Veel vogels in bomen Vallende bladeren van gemeentelijke bomen. U kunt hiervoor een bladkorf aanvragen. Bladeren in uw dakgoot Een insectenplaag (er zijn een paar uitzonderingen) Belemmering van uitzicht Schaduw op uw zonnepanelen Slechte ontvangst van uw schotel of antenne De bomen van de buren. Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken. Welke situaties lossen wij wel op: Als er een gevaarlijke situatie is Wanneer takken te laag hangen op fiets- en voetpaden, wegen en pleinen Als takken tegen een gevel aanslaan Als afgebroken takken of dode takken die dikker zijn dan 4 cm nog in de boom hangen Takken die over particuliere tuinen hangen. De takken worden gesnoeid. Bomen worden niet getopt of ingekort Wanneer de ruimte tussen een gevel en de kruin van de gemeentelijke boom minder is dan 1 meter Als uw tuin, balkon of dakterras de hele dag in de schaduw ligt van een gemeentelijke boom. Een boomdeskundige van de gemeente zal de situatie komen beoordelen. Wortels van bomen De wortels van bomen van de gemeente kunnen ook zorgen voor overlast in uw tuin. Ook kunnen ze schade veroorzaken aan de fundering van uw huis of tuinmuur. Heeft u last van wortels van een gemeentelijke boom en zijn de wortels dunner dan 4 cm? Dan kunt u deze verwijderen. Zijn de wortels dikker zijn dan 4 cm? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Het verwijderen van deze dikke wortels kan slecht zijn voor de gezondheid van de boom. De boom kan bijvoorbeeld omvallen. Een boomdeskundige van de gemeente zal de situatie beoordelen. Wij proberen de boom zo lang mogelijk te laten staan maar in sommige gevallen kan overlast van wortels leiden tot kap van de boom. Onderhoud aan gemeentelijke bomen Onderhoud aan bomen vindt normaal gesproken plaats via een vast schema. De meeste bomen worden elke 3 jaar gecontroleerd op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Toch kunnen bomen overlast geven. De gemeente snoeit dan alleen in het geval van een gevaarlijke situatie of ernstige overlast. Ook kan het voorkomen voor de veiligheid een boom moeten vervangen of helemaal weghalen. Heeft u overlast van bomen of ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit de gemeente. Melding doen »

 • Cookies

  De website van de gemeente Alphen aan den Rijn maakt gebruik van cookies.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan deze website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Die informatie wordt door uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Chrome of Safari) bewaard. Een cookie kan geen virussen verspreiden De gegevens van onze websitebezoekers zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar een persoon Waarvoor gebruiken wij cookies Om de website beter afstemmen op de gebruiker houden wij bij hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor gebruiken wij de statistiekendienst Google Analytics. De gegevens van onze websitebezoekers zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar een persoon. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of aan derden te geven. Lees ook de privacy voorwaarden van Google voor meer informatie Om de kwaliteit van de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij SiteImprove. In deze cookies wordt opgeslagen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht en welke pagina's de bezoeker heeft bezocht. De gegevens van onze websitebezoekers zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar een persoon Voor het gebruik van de contrastfunctie. Deze cookie houdt de keuze bij als u de optie ‘vergroot contrast’ gebruikt. Zonder deze cookie moet de bezoeker op elke pagina de ‘vergroot contrast-functionaliteit aanklikken. Cookies uitschakelen of verwijderen Gemeente Alphen aan den Rijn gaat er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben, dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. In dat geval kan het voorkomen dat u geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van deze website. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser. Voor elke browser en voor elke computer, tablet of smartphone moet u dit opnieuw instellen.

 • Wat is een bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Of dat uw woning uitgebreid mag worden (en hoe) en waar woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Gemeenten zijn volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om te zorgen voor actuele bestemmingsplannen. Dit betekent dat de gemeente eens in de 10 jaar een bestemmingsplan moet herzien. Ook kan het gebeuren dat er door bepaalde ontwikkelingen een nieuw bestemmingsplan nodig is. Of dat de gemeente in een bepaald gebied ongewenste ontwikkelingen wil tegengaan. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Iedereen moet zich eraan moet houden, ook de gemeente. Een bestemmingsplan kan directe gevolgen hebben voor uw directe leef- en werkomgeving. Werkwijze Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: De regels: hierin staat aangegeven hoe gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden. De verbeelding: dit is een kaart van het gebied waar de bestemmingen op staan De toelichting: hierin worden het bestemmingsplan, het gebied en aanvullende onderzoeken uitgelegd Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, volgt de gemeente een procedure. Inwoners en andere gebruikers kunnen meedenken. In de besluitvorming worden deze meningen en belangen afgewogen. Deze procedure bestaat uit 2 fasen: ontwerp vaststelling bestemmingsplan. Na vaststelling treedt het bestemmingsplan in principe in werking. Voor de ontwerpfase is er mogelijk een consultatie- of inspraakronde (beginspraak). Dit hangt af van het bestemmingsplan. Beginspraak (optioneel) Bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan overlegt de gemeente met bijvoorbeeld de provincie en buurgemeenten. In sommige gevallen wordt de mogelijkheid tot reageren (inspraak) geboden. Dit betekent dat inwoners op diverse onderwerpen kunnen reageren. Hiervoor kan de gemeente bijvoorbeeld informatieavonden organiseren. De resultaten worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor 6 weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis, in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op het ontwerp bestemmingsplan mag iedereen zijn of haar mening geven. Dit heet een zienswijze. Een zienswijze kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (per post), online en mondeling indienen. Vaststellen bestemmingsplan Nadat het ontwerpbestemmingsplan is aangepast, behandelt de gemeenteraad het plan. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan kunt u deze tijdens de raadsvergadering toelichten. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vervolgens vast. De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier. Digitaal zijn de plannen in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunt u in beroep gaan. In beroep gaan Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep instellen is alleen mogelijk als u tijdens de ontwerpfase uw zienswijze over het bestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt. Heeft u geen zienswijze kenbaar gemaakt? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het ontwerpbestemmingsplan. Voorlopige voorziening Heeft u een beroepschrift ingediend en wilt u niet dat het plan alvast in werking treedt? Dan kunt u bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Als de voorzitter uw verzoek toekent, treedt het bestemmingsplan niet in werking. Het plan is dan geschorst tot de rechter een uitspraak heeft gedaan. Bestemmingsplan in werking Zijn er tijdens de inzagetermijn van 6 weken geen beroepsschriften ingediend? Dan is het bestemmingsplan onherroepelijk en treedt het in werking. Als er wel een beroepschrift is ingediend, treedt het plan ook in werking. Tot de uitspraak van de rechter is het bestemmingsplan dan nog wel herroepelijk.

 • Over de Tweede Kamerverkiezingen 2021

  Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Uiterlijk 3 maart 2021 ontvangt u per post een stempas. U kunt op deze dag als kiezer uw stem uitbrengen op een van de stembureaus. U kunt zelf stemmen of iemand machtigen om voor u te stemmen. U mag stemmen als u: de Nederlandse nationaliteit bezit. op 17 maart 2021, 18 jaar of ouder bent. op 1 februari 2021 (de dag van kandidaatstelling) ingeschreven staat in Alphen aan den Rijn. niet bent uitgesloten van het kiesrecht. Eerder stemmen (Early Voting) Kiezers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om eerder te stemmen. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Dit kan dan op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart 2021 in een aantal geselecteerde stembureaus.  Coronamaatregelen Door het coronavirus is de inrichting en werkwijze in de stemlokalen anders dan u gewend bent. Het stembureau is zo ingericht dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden tussen kiezers onderling en de leden van het stembureau. Het dragen van een mondkapje in de stemlocatie is verplicht. Houd u zich niet aan de regels, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. Gezondheidscheck Wanneer u naar het stemlokaal komt moet u vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Heeft u last van hoesten, verkoudheid, verhoging of koorts, benauwdheid, niet goed kunnen ruiken of proeven? Heeft u een huisgenoot met milde koorts of benauwdheidsklachten? Heeft u het coronavirus gehad en is dit met een test 7 dagen voordat u gaat stemmen vastgesteld? Bent u in quarantaine vanwege een huisgenoot, teruggekomen uit een risicogebied of u bent gewaarschuwd door de coronamelder-app? Kunt u op 1 van deze vragen ja beantwoorden. Ga dan niet stemmen in een stemlokaal maar blijf thuis en machtig dan iemand om voor u te gaan stemmen. Dit kan tot en met de dag zelf. Vragen Heeft u vragen neem dan contact op met het Burgerzaken/verkiezingen. Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 tot 17.00 uur kunt u bellen met 14 0172 of stuur een e-mail naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.

 • Stemmen per brief of stempluspas

  Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. U hoeft zelf niets aan te vragen. Wij sturen u automatisch per post alles wat u nodig heeft voor stemmen per brief. Stempluspas Uiterlijk 3 maart 2021 ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u: Uw stem uitbrengen bij een van de stemlocaties. Met uw stempluspas kunt u alleen in Alphen aan den Rijn stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. U kunt met uw stempluspas ook terecht bij een locatie voor Early Voting (eerder stemmen). Iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen Uw stem per brief uitbrengen Documenten om per brief te stemmen Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen. Hoe u per brief stemt, leest u op de website van de Rijksoverheid. Waar kunt u uw briefstembiljet afgeven 10 t/m 12 maart van 09.00 - 17.00 uur Gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn Maandag 15 maart van 09.00 - 17.00 uur Gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn Stichting Driehoorne Uranusstraat 34, Alphen aan den Rijn Vrijzinnig Protestantse Gemeente, Burg. Colijnstraat 24, Boskoop VTC De Ridderhof, Arie Hogenespad 1, Koudekerk aan den Rijn Gebouw De Korenaar Dorpsstraat 183c, Hazerswoude-Dorp Dinsdag 16 maart van 09.00 - 17.00 uur Gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn Stichting Driehoorne Uranusstraat 34, Alphen aan den Rijn Vrijzinnig Protestantse Gemeente, Burg. Colijnstraat 24, Boskoop Sport2Bfit, F. van Eedenplein 4, Hazerswoude-Rijndijk De Ontmoeting, Kerkplein 5, Zwammerdam Het Oude Rechthuis, Dorpsstraat 40, Aarlanderveen Gymzaal Christinastraat, Christinastraat 36, Benthuizen Woensdag 17 maart van 07.30 - 21.00 uur  Gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn Stichting Driehoorne Uranusstraat 34, Alphen aan den Rijn Vrijzinnig Protestantse Gemeente, Burg. Colijnstraat 24, Boskoop Sport2Bfit, F. van Eedenplein 4, Hazerswoude-Rijndijk De Egelantier, Raadhuisplein 1, Hazerswoude-Dorp Stempluspas kwijt of niet ontvangen? Vraag dan een vervangende pas aan. Bent u uw stempluspas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u t/m vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur een vervangende stempluspas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak. Neem ook uw legitimatiebewijs mee. Deze mag max. 5 jaar verlopen zijn. Schriftelijk aanvragen U kunt de vervangende stempluspas ook schriftelijk aanvragen. Doe dit met onderstaand formulier. Wij moeten uw formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur ontvangen hebben. Daarna sturen wij u een nieuwe stempluspas. » Formulier aanvragen vervangende stempluspas (pdf)  Stuur het ingevulde formulier + een kopie van uw legitimatiebewijs naar: Gemeente Alphen aan den Rijn Antwoordnummer 10076 2400 VB Alphen aan den Rijn Of per e-mail naar: verkiezingen@alphenaandenrijn.nl Vindt u uw ‘oude’ stempluspas terug, dan kunt u daar niet meer mee stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempluspas uw stem uitbrengen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties