Resultaten

31 - 40 van de 48 Resultaten
Toon producten van Aa en Hunze
 • Speelautomaten

  Soorten speelautomaten De wet maakt onderscheid tussen 2 soorten speelautomaten: Behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten Gok- of kansspelautomaten, zoals fruitautomaten Voor het plaatsen van behendigheidsautomaten is geen vergunning nodig. Hoogdrempelige en laagdrempelige horecabedrijven Voor het toekennen van de vergunning maakt de gemeente een onderscheid tussen laagdrempelige en hoogdrempelige horecaondernemingen. Hoogdrempelige horecabedrijven Hoogdrempelige horecabedrijven (zoals cafés, bars, restaurants en nachtclubs) kunnen een vergunning krijgen voor maximaal 2 kansspelautomaten. Verder geldt: Het hoogdrempelige horecabedrijf is in het bezit van een geldige drank- en horecavergunning; Het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf. Er vinden geen andere activiteiten plaats waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend; De activiteiten richten zich vooral op personen van 18 jaar en ouder. Laagdrempelige horecabedrijven Laagdrempelige horecabedrijven (zoals snackbars, kantines en lunchrooms) zijn bedrijven die niet aan de eisen voor hoogdrempelige bedrijven voldoen. Laagdrempelige horecabedrijven krijgen géén vergunning voor kansspelautomaten en mogen alleen behendigheidsautomaten exploiteren. Hiervoor is geen vergunning nodig. Aanvragen Wilt u een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten aanvragen, gebruik dan het formulier Speelautomaten aanwezigheidsvergunning. Kosten Het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning speelautomaten kost: € 56,50: voor één kansspelautomaat voor een periode van 12 maanden; € 56,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00 voor een periode van 12 maanden. De vergunning wordt voor bepaalde tijd verleend, namelijk 1 jaar.

 • Sportaccommodaties

  Sportaccommodaties Alle gemeentelijke sportaccommodaties zijn t/m 28 april 2020 gesloten. Deze sportaccommodaties kunt u huren: Sporthal Burg. Lambershal in Annen, sporthalannen@aaenhunze.nl, 0592 273366; Sporthal De Goorns in Gieten, sporthalgieten@aaenhunze.nl, 0592 262920; Sporthal De Boerhoorn in Rolde, sporthalrolde@aaenhunze.nl, 0592 242225; Gymzaal De Wendeling in Gieten, msnoep@aaenhunze.nl, 0592 267884; Sportzaal De Strohalm in Gasselternijveen, msnoep@aaenhunze.nl, 0592 267884; Gymzaal 't Witzand in Eext, msnoep@aaenhunze.nl, 0592 267884. Aanvraag Wilt u een zaal huren? Vult u dan het formulier verhuur binnensportaccommodaties in. Het seizoen 2019 – 2020 is van 26 augustus 2019 t/m 3 juli 2020 Gesloten dagen sportaccommodaties Let op! De ruimtes in de Boerhoorn in Rolde zijn vanaf 1 november 2019 niet beschikbaar in verband met de bouwwerkzaamheden. De sporthal en gymzaal vallen hier buiten.  Gesloten dagen in 2019 - 2020 2019 Kerst 25 en 26 december 2020 Nieuwjaarsdag 1 januari Goede Vrijdag 10 april Pasen 12 en 13 april Koningsdag 27 april Hemelvaartsdag 21 mei Pinksteren 31 mei en 1 juni   Kosten Sporthal Rolde, Gieten en Annen per uur Deel van de sporthal Niet-commercieel Commercieel Hele hal € 22,85 € 45,65 2/3 hal € 18,25 € 36,50 1/2 hal € 15,20 € 30,40 1/3 hal € 11,45 € 22,80 Sportzaal Gasselternijveen en Gymzaal Eext, Gieten en Rolde per uur Deel van de sportzaal/gymzaal Niet-commercieel Commercieel Hele zaal € 12,95 € 19,00 Ruimtes in de Boerhoorn in Rolde per uur Spelzaal: € 7,50 Studiezaal: € 4,15 Vergaderzaal: € 4,15 Cursusruimte: € 4,15 Hobbyruimte: € 4,15 Hobbyruimte inclusief faciliteiten: € 7,50

 • Sportsubsidie

  De gemeente stelt subsidies beschikbaar voor: stimulering van sportdeelname voor diverse doelgroepen toernooien sport -en beweegevenementen samenwerking behoud en werving vrijwilligers (sporttechnisch kader) behoud en werving (nieuwe) leden  Voorwaarden Criteria sportsubsidie Aa en Hunze (pdf, 34 kB) Aanvraag Wilt u een sportsubsidie aanvragen? Vult u dan het formulier Aanvraag sportsubsidie in. U krijgt altijd een bevestiging.

 • Standplaatsvergunning

  Aanvraag Wilt u een standplaats innemen voor de verkoop van bepaalde producten? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: een marktplaats op één van de weekmarkten; een losse standplaats. Formulieren Formulier standplaatsvergunning aanvragen Formulier standplaatsvergunning weekmarkten aanvragen Meesturen Tijdens het invullen van het formulier wordt u gevraagd de volgende bijlagen toe te voegen: Inschrijving Kamer van Koophandel Kopie van inschrijving bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (voorheen Centraal Registratie Kantoor). Kosten De kosten voor een commerciële standplaatsvergunning bedragen jaarlijks € 200,00. Deze kosten zijn verbonden aan de vergunning, niet aan de termijn waarvoor u een vergunning aanvraagt. Andere markten Wilt u geen standplaats innemen op een weekmarkt, maar op bijvoorbeeld een braderie of zomermarkt? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie van die markt. Informatie over de organisator van de markt kunt u opvragen bij de gemeente. Wilt u zelf een markt organiseren? Dan moet u hiervoor een evenementenvergunning aanvragen.

 • Straatverlichting

  Straatverlichting brandt niet melden Via het formulier straatverlichting brandt niet melden kunt u doorgeven waar u niet brandende straatverlichting hebt gezien. Na het versturen van het formulier ontvangt u, als u uw e-mailadres opgeeft, een ontvangstbevestiging. Daarnaast wordt u dan per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de zaak. Geef het nummer van de lantaarnpaal door (op vrijwel elke lantaarnpaal staat een uniek nummer). Meldingen over de openbare ruimte worden binnen één week verholpen, tenzij het gaat om ingrepen die in een aparte planning worden opgenomen.

 • Subsidieaanvraag (VVE) peuteropvang

  Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst Ouders/verzorgers die werken of een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgen hebben voor kinderopvang recht op kinderopvangtoeslag. Dit kunnen zij via de Belastingdienst regelen. Gemeentelijke subsidie voor (VVE) peuteropvang Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, kunnen voor peuters van 2 t/m 4 jaar subsidie aanvragen bij de gemeente. Dit heet subsidie voor (VVE) peuteropvang. Deze subsidie kan aangevraagd worden via de kinderopvangorganisatie waar het kind naar toe gaat. Subsidieaanvraag Aanbieders van kinderopvang kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen om (VVE) peuteropvang te mogen declareren. Hiervoor moeten ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en de Beleidsregel (VVE) peuteropvang  2018 gemeente Aa en Hunze . Aanvraagformulier De subsidie kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier subsidie (VVE) peuteropvang (pdf, 288 kB). De aanvraag dient te worden ingediend vóór 29 januari 2018 en voor nieuwe organisaties op het moment dat wordt gestart met de peuteropvang en/of VVE. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan als bijlage worden gemaild naar: gemeente@aaenhunze.nl ter attentie van mevrouw S. Lammerts. Beschikking gemeente Een kinderopvangorganisatie dient LKR-geregistreerd te zijn om subsidie te kunnen aanvragen. Voor VVE geldt dat de kinderorganisatie naast reguliere kinderopvang ook een LKR-registratie voor VVE heeft. Deze registratie wordt door de gemeente gecontroleerd bij het indienen van de aanvraag. Indien het aanvraagformulier wordt goedgekeurd, ontvangt de kinderopvangorganisatie een positieve beschikking van de gemeente Declaratieformulier Per kwartaal wordt door de kinderopvangorganisatie een declaratieformulier (xls, 51 kB) ingediend. Dit formulier kan pas worden ingediend als de aanvrager een positieve beschikking van de gemeente heeft ontvangen. Het ingevulde declaratieformulier kan als bijlage worden gemaild naar: gemeente@aaenhunze.nl ter attentie van mevrouw S. Lammerts.

 • Subsidieregeling Energiebesparing Particulieren

  Aanvraag gesloten Op 14 juni 2019 is het subsidieplafond bereikt van de subsidieregeling Energiebesparing Particulieren. Dit betekent dat aanvragen voor nieuwe isolerende maatregelen niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Het declaratieformulier staat nog wel online voor inwoners die al een aanvraag hebben ingediend. Declaratie Als u de klus heeft uitgevoerd kunt u online een declaratie indienen (per 1 februari beschikbaar). De betaling vindt vervolgens zo snel mogelijk plaats. Drents Energie Loket De gemeente Aa en Hunze blijft inwoners aanmoedigen hun woning te verduurzamen. Veel isolerende maatregelen die woningeigenaren kunnen uitvoeren verdienen zich namelijk binnen redelijke tijd terug. Bent u nog steeds geïnteresseerd in het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op de website van het Drents Energieloket: www.drentsenergieloket.nl Meer informatie Voor vragen of hulp bij uw aanvraag of declaratie kunt u contact opnemen met Martijn van der Glas, adviseur duurzaamheid van de gemeente, via telefoonnummer (0592) 26 65 53 of mvdglas@aaenhunze.nl.    

 • Terrasvergunning

  De gemeente kent geen terrasvergunning. Wilt u een terras exploiteren bij een horecabedrijf? Dan moet u dit aangeven bij de aanvraag van de drank- en horecavergunning.

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de BRP (voorheen GBA) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een echtscheiding. Aanvragen U kunt een uittreksel BRP op 3 manieren aanvragen: Online: u vult het formulier aanvraag uittreksel BRP in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd. Aan de balie van het gemeentehuis, u kunt hiervoor online een afspraak maken. Schriftelijk. U stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatie naar de gemeente.  Meenemen Geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. Als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart meenemen; Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant. Kosten Online: gratis Balie € 8,15 Meertalig uittreksel BRP U kunt ook een meertalig uittreksel BRP aanvragen. Dit uittreksel kost € 10,70. Dit moet u online betalen. Machtiging U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of uittreksel voor u af te halen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn; De gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek; Deze brief moet door beiden zijn ondertekend; De gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. 

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Aanvragen U kunt een uittreksel burgerlijke stand op 2 manieren opvragen: online via het formulier Uittreksel Burgerlijke Stand. U logt in met DigiD en betaalt met iDeal en krijgt het afschrift of uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. aan de balie van het gemeentehuis, u kunt hiervoor een afspraak maken. Meenemen geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart; als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart meenemen; geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant. Kosten € 13,80 Uittreksel Burgerlijke Stand De gemeente maakt uittreksels bij: geboorte; huwelijk of partnerschapsregistratie; echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie; overlijden. De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte. Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u gebruiken voor nederlandse instanties. Dit bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen. De kosten zijn € 8,15. Als u een brief heeft van het pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het gratis. Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel moet persoonlijk aangevraagd worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit bewijs kost € 13,80. Als u een brief heeft van het pensioenfonds waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft, is het gratis.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties