Resultaten

31 - 40 van de 40 Resultaten
Toon producten van Bunschoten
 • Griffie

  De griffie adviseert en ondersteunt de leden van de gemeenteraad en de vaste raadscommissies bij hun werk. De griffie faciliteert de raadsleden op secretarieel, procesmatig, procedureel en inhoudelijk gebied. De medewerkers bereiden de besluitvorming voor en zorgen voor de informatievoorziening en correcte voortgang. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad. Ook verstrekt de griffie informatie met betrekking tot de raad aan inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden en betrokkenen bij de gemeentelijke politiek. Miranda de Graaf Commissiegriffier Esther Hoogstraten Raadsgriffier Marjon Zwaan Commissiegriffier Algemeen e-mailadres: griffie@bunschoten.nl

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid. In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw: ouders; nationaliteit; huwelijk of geregistreerd partnerschap; overlijden; inschrijving in de BRP; verblijfplaats (adres); kinderen; verblijfstitel (als u uit een ander land komt); gezagsverhouding en curatele; reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart); kiesrecht.

 • Belastingzaken

  GBLT regelt de belastingen voor de gemeente Bunschoten. Op www.gblt.nl vindt u meer informatie over de gemeente- en waterschapsbelastingen. In Mijn Loket op www.gblt.nl regelt u uw persoonlijke belastingzaken. Hier kunt u bijvoorbeeld uw rekeningnummer wijzigen of het betalen in delen via automatische incasso regelen. Heeft u vragen over uw belastingen? Dan kunt u contact opnemen met GBLT.

 • Uittreksel aanvragen

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Parkeren van grote voertuigen

  Het is verboden om grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor bijvoorbeeld vrachtwagens en touringcars. Als u toch een groot voertuig op de weg wilt parkeren, dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

 • Geregistreerd partnerschap

  Het geregistreerd partnerschap is een van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Als u geregistreerd partners wilt worden, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

 • Gokautomaat plaatsen

  Als u een gokautomaat in uw zaak wilt plaatsen, hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Voor een behendigheidsautomaat hebt u geen aanwezigheidsvergunning nodig. Gokautomaat of behendigheidsautomaat  Een gokautomaat is een automaat waarmee je geld kan winnen, zoals een fruitautomaat. Met een behendigheidsautomaat kan dit niet. Denk aan een flipperkast of videospelletjes.

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u moeite met rondkomen met uw inkomen, heeft u schulden of wilt u weten hoe u schulden kunt voorkomen? Neem dan contact op met PLANgroep. De gemeente Bunschoten heeft voor de uitvoering van schuldhulpverlening een contract met PLANgroep. Voor zelfstandigen werkt de gemeente ook samen met Zuidweg & Partners. Schuldhulpverlening houdt onder andere het volgende in: Inventarisatie: Eerst luisteren we naar uw vraag en wat u verwacht. Vervolgens proberen we meer inzicht krijgen door een vragenlijst, gesprekken om in te gaan op de achterliggende problematiek, de schulden op een rijtje te zetten en het financiële plaatje helder te maken. Stabilisatie schulden: Het inkomen moet op orde zijn en uw budget moet in balans worden gebracht. Dit proces duurt zo’n 3 tot 6 maanden. Gemeentelijke schuldregeling: Zodra alles geïnventariseerd is, gaat PLANgroep aan de slag met alle schuldeisers. Daarnaast worden met u afspraken gemaakt over uitgaven. Zodra alle schuldeisers meewerken, lost u maximaal 36 maanden af. Al het inkomen boven het Vrij Te Laten Bedrag (dit bedrag is wettelijk geregeld) wordt gebruikt voor aflossing op de schulden.    Wettelijke schuldregeling: Willen de schuldeisers niet meewerken? Dan kan de rechter een schuldregeling opleggen. Dit gaat op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). PLANgroep helpt u met de aanvraag.

 • Veiligheid (en rampen)

  Veiligheidsbeleid De gemeente Bunschoten heeft een Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de periode 2019-2022. Deze nota schetst het veiligheidsbeeld van de gemeente en beschrijft de prioriteiten, doelstellingen en aanpak voor de komende jaren. Wat te doen bij een ramp? Denk vooruit! Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Maar wat is een goede voorbereiding? Hieronder leest u over wat te doen in geval van een ramp. Tips voor rampen in Nederland Van rampen horen we bijna dagelijks. Maar dan gaat het meestal om gebeurtenissen die zich ver weg voltrekken. Een ramp lijkt eigenlijk iets on-Nederlands: dat overkomt ons toch niet? Inderdaad, een tsunami of een orkaan ligt in Nederland niet echt voor de hand. Maar er zijn andere rampen die hier beslist niet ondenkbaar zijn. Gelukkig kan iedereen zich daar wel op voorbereiden. De gouden tip luidt: denk vooruit. Kijk op www.crisis.nl/wees-voorbereid voor veel nuttige informatie. Verblijf binnenshuis Wat is een goede voorbereiding? In elk geval één waarbij er rekening wordt gehouden met een onverwacht lang verblijf binnenshuis. Eten en drinkwater voor minimaal drie dagen in huis hebben en zorgen voor een draagbare radio met extra batterijen. Daarmee kunt u de rampenzender volgen voor meer informatie. Dit is de regionale omroep. Het is dus belangrijk dat u van tevoren weet waar deze zender zit. Als de stroom langdurig uitvalt, is het altijd handig om kaarsen of een goede zaklamp in huis te hebben. Grote brand Als er sprake is van een grote brand in een woonwijk, een winkelcentrum of een fabriek bestaan er noodplannen. U kunt uzelf voorbereiden door altijd even te kijken waar de nooduitgang is als u in een groot gebouw bent. Tijdens een brand: neem kinderen en gehandicapten zo snel mogelijk mee het gebouw uit. Maak doeken nat om voor neus en mond te kunnen houden. En ga nooit terug een brandend gebouw in. Overstroming Geen land ter wereld heeft een fellere strijd tegen het water geleverd dan het onze. En toch blijft het risico van een overstroming aanwezig. Grote delen van Nederland liggen immers onder de zeespiegel. Ook hiervoor geldt: denk vooruit. Bedenk bijvoorbeeld bij wie u terecht kunt als u uw huis moet verlaten. Als er echt een overstroming aankomt, zorg dan dat u een noodpakket klaar heeft om mee te nemen (kleding, medicijnen, belangrijke papieren, enz.) De overheid is op een overstroming goed voorbereid; volg zo goed mogelijk de aanwijzingen. Gevaarlijke stoffen Als er op grote schaal gevaarlijke stoffen als chloor of ammoniak vrijkomen, waarschuwt de gemeente u met de sirene of geluidswagens. Ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar de rampenzender. U krijgt dan te horen wat u moet doen. Haal niet uw kinderen van school. De schoolleiding weet wat ze moet doen in zo'n geval. Sluit in huis alles af wat voor ventilatie dient. Bel wel even uw buren of ze weten wat ze moeten doen. Terroristische aanslag Politie en justitie werken nauw samen om een aanslag te voorkomen. Waarschuw in een verdachte situatie altijd de politie. Uitval van stroom, gas, water en/of telefoon Als dit soort voorzieningen langdurig uitvallen, is het noodzakelijk om voldoende voedsel en drinkwater in huis te hebben. Meer informatie over de situatie krijgt u via de rampenzender op een draagbare radio. Telefoneren is in een geval als dit niet aan te raden; overbelasting van het telefoonnet maakt de zaak alleen maar erger. Meer informatie Als iedereen goed voorbereid is op rampen, kunnen de gevolgen ervan beperkt blijven. De campagne over rampen en risico's helpt bij die voorbereiding. Er is bijvoorbeeld een speciale website: www.crisis.nl. Bezoekers van de site komen door het intoetsen van de eigen postcode te weten welke risico's er zijn in hun eigen omgeving. Ook staat er welke rampenzender in de regio geldt.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties