Resultaten

401 - 410 van de 427 Resultaten
Toon producten van Tholen
 • Vrijstelling van leerplicht aanvragen

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat. Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Misschien kan uw kind in dat jaar een afwijkend programma volgen. Dit is de vervangende leerplicht. Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk. Als uw kind dit traject ingaat, schrijft u het in bij een instelling waar het dit aangepaste onderwijs kan volgen.

 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente. De inspecteur controleert: of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U gaat hiervoor samen naar de gemeente. Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht. Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  De gemeente Tholen heeft de meeste taken op het gebied van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling). Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

 • Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens

  Van een officiële gebeurtenis in het buitenland moet u de officiële documenten aanleveren bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland getrouwd bent of daar een kind heeft gekregen. Kunt u deze documenten niet aanleveren? Dan is het soms mogelijk om een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Hierna zal de gemeente de gegevens alsnog opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Of u kiest voor de eed of de belofte, is afhankelijk van uw levensovertuiging. De gemeente controleert uw verklaring in andere registers als dit mogelijk is. Het is strafbaar om onder ede of belofte onjuiste informatie door te geven.

 • Identificeren bij verkiezingen

  Om in Nederland te stemmen, moet u zich kunnen identificeren. Identificeren betekent dat u bewijst wie u bent. Bij verkiezingen kunt u zich identificeren met: een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door Noorwegen, IJsland of Liechtenstein een paspoort of identiteitskaart uitgegeven door Zwitserland een vreemdelingendocument dat in Nederland is uitgegeven Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van het stemmen. Draagt u een mondkapje? Medewerkers van het stembureau kunnen vragen of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren. Stemt u ook voor iemand anders via een machtiging? U heeft een kopie nodig van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u de stem uitbrengt. U mag de kopie ook op uw telefoon of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.

 • Wijzigen uitkeringsgegevens

  Als u een uitkering (Participatiewet, IOAW, BBZ of IOAZ) ontvangt van onze gemeente, ontvangt u met ingang van 24 augustus 2015 geen maandelijks formulier rechtmatigheid meer van de gemeente (het zogenaamde IV-tje). Alleen als er een wijziging heeft plaatsgevonden, of binnenkort gaat plaatsvinden, in onderstaande gegevens moet u dit voor de 10e van de maand melden met het digitale formulier “Wijzigen uitkeringsgegevens”. Om wat voor wijzigingen gaat het? Verandering in uw persoonlijke, gezins- of woonsituatie, bijvoorbeeld wijziging in aantal inwonende personen, een inwonend kind dat 21 jaar wordt, verhuizing, scheiding, geboorte of samenwonen; verblijfsvergunning; Verandering in uw financiële situatie, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid, ZW, WW, pensioen, alimentatie, wijziging bankrekening of eigen vermogen; Als u op vakantie gaat in binnen- of buitenland (4 weken voor datum vertrek). Als u een wijziging in uw inkomsten heeft, moet u dit doorgeven en bewijsstukken daarvan bijvoegen (uploaden). Als bewijsstuk geldt een specificatie van uw loon of uitkering met daarop onder andere vermeld het bruto en netto bedrag en de periode waarop de betaling betrekking heeft. Let op: Indien u een partner heeft dient uw partner zijn/haar digitale handtekening te zetten voor de doorgegeven wijziging met zijn/haar DigiD. Dit doet uw partner via het digitale formulier ‘Partnerverklaring’. Pas daarna zullen wij de doorgegeven wijziging verwerken. Als u de wijziging voor de 10e van de maand digitaal doorgeeft, kan de gemeente Tholen dit nog in dezelfde maand verwerken. Hiermee voorkomt u: Dat u mogelijk een onjuist bedrag ontvangt; Ten onrechte een uitkering ontvangt.

 • Rijbewijs aanvragen

  Let op! Door het coronavirus lukt het niet altijd om uw rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom is uw rijbewijs tijdelijk langer geldig. Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie. U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Met een rijbewijs laat u zien dat u een motorvoertuig mag besturen. Ieder voertuig heeft een eigen rijbewijscategorie. Op uw rijbewijs staat voor welke categorieën u voertuigen mag besturen. Lees meer over rijbewijscategorieën op Rijksoverheid.nl. Een nieuw rijbewijs is meestal 10 jaar geldig. Een rijbewijs met categorie C, C1, D, D1 en/of E is 5 jaar geldig. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is uw rijbewijs minder lang geldig. Dit komt omdat u vanaf uw 75e jaar een medische keuring moet hebben. Lees meer over uw rijbewijs vanaf uw 75e jaar op Rijksoverheid.nl. U vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan als: u voor het eerst geslaagd bent voor een rijexamen. u geslaagd bent voor een nieuwe categorie. uw rijbewijs bijna verloopt. uw rijbevoegdheid ingeperkt is (bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte). u een rijbewijs wilt omwisselen (bijvoorbeeld een buitenlands of militair rijbewijs). uw rijbewijs kwijt of gestolen is. uw rijbewijs beschadigd is. Na 5 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij de gemeente. U heeft 3 maanden de tijd om uw rijbewijs op te halen. Duurt 5 werkdagen te lang? Vraag dan een rijbewijs aan via de spoedprocedure. Als u het rijbewijs vóór 14.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk na 2 werkdagen klaar. U betaalt dan een toeslag. Is uw rijbewijs vermist? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente.

 • Speelterreinen

  De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten. Speelterreinen en -toestellen van de gemeente worden regelmatig gecontroleerd. Elk jaar gaat een onafhankelijke inspecteur langs elk speelterrein van de gemeente. De gemeente doet ook zelf inspecties. U kunt het melden als er iets mis is met een speelterrein. Aan de hand van uw melding kan de gemeente een reparatie uitvoeren. Ook kan de gemeente jeugd- en jongerenwerk inschakelen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor speelplaatsen en speeltoestellen van anderen. Bijvoorbeeld als mensen hun trampoline in de gemeentelijke speeltuin zetten. Een onderneming met een speelplaats moet die op eigen grond plaatsen en hem ’s nachts afsluiten. Let erop dat u uw hond niet uitlaat op speelterreinen.

 • Hulp bij wonen en vervoer

  Heeft u moeite met zelfstandig reizen? Of om u te verplaatsen in en om uw woning? Hierdoor kan bijvoorbeeld boodschappen doen moeilijk worden. Of kunt u geen andere mensen meer ontmoeten. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Maar ook andere familieleden, vrienden en buren. Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en of mensen in uw omgeving kunnen helpen. Misschien kunt u gebruikmaken van diensten in de buurt. Zo kunt u bij steeds meer supermarkten online boodschappen bestellen en laten bezorgen. Of denk aan voorzieningen zoals de boodschappenbus, een bezorgdienst of de regiotaxi. Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties