Resultaten

41 - 48 van de 48 Resultaten
Toon producten van Aa en Hunze
 • Ventvergunning

  Voorwaarden Een ventplaats ligt minstens 100 meter van een vaste standplaats of marktplaats verwijderd. Een ventvergunning wordt voor onbepaalde tijd verstrekt. Kosten De kosten voor een commerciële ventvergunning bedragen jaarlijks € 100,30. Deze kosten zijn verbonden aan de vergunning, niet aan de termijn waarvoor u een vergunning aanvraagt. Aanvraag Een ventvergunning kunt u aanvragen via het formulier ventvergunning.

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Aa en Hunze Wanneer u verhuist binnen de gemeente Aa en Hunze dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven via het formulier aangifte verhuizing of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u later dan de daadwerkelijke verhuizing aangifte doet, geldt de datum van binnenkomst als verhuisdatum. Verhuizen naar Aa en Hunze Wanneer u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente Aa en Hunze dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven via het formulier aangifte verhuizing of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u later dan de daadwerkelijke verhuizing aangifte doet, geldt de datum van binnenkomst als verhuisdatum. Verhuizen vanuit het buitenland Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Iedereen die vanuit het buitenland verhuist moet zich persoonlijk aan de balie melden. Verhuizen naar een andere gemeente Verhuist u vanuit de gemeente Aa en Hunze naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente. Meenemen geldig paspoort of identiteitskaart. kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening; als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming inwoning (pdf, 38 kB) met kopie van zijn of haar geldige paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. Wie kan de verhuizing doorgeven? iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf; echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont; ouder voor een inwonend kind; meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont; curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden. Vertrek naar het buitenland Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek doorgeven via het formulier vertrek naar het buitenland of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Briefadres Als u geen woonplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen. Aanvragen Een Verklaring omtrent gedrag kunt u digitaal aanvragen op www.justis.nl. Het is alleen mogelijk een Verklaring omtrent gedrag digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de Verklaring omtrent gedrag van u vraagt. U kunt ook tijdens openingstijden een Verklaring omtrent gedrag aanvragen in het gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken. Meenemen volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever); geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart (van aanvrager en bij machtiging ook van gemachtigde); een machtigingsformulier (als de aanvrager niet zelf komt); geld: de kosten moeten bij de aanvraag per pin of contant worden betaald. Kosten € 41,35 Als vrijwilliger in de gemeente Aa en Hunze kunt u een VOG gratis krijgen wanneer u een verklaring van Impuls heeft. Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na twee tot vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post. Gastouderopvang Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

 • Verwijsborden

  Verwijsborden zijn gemeentelijke aanduidingsborden (binnen de bebouwde kom) waarmee recreatieve, toeristische, culturele doelen en doelen met een algemeen belang vanaf de openbare weg worden verwezen. De gemeente maakt gebruik van witte borden met blauwe rand en zwarte tekst. Voor de verwijsborden buiten de bebouwde kom loopt de aanvraag via REVIS dat de objectbewegwijzering van de ANWB overgenomen heeft. Kosten De kosten die per bord in rekening worden gebracht zijn € 160,- inclusief BTW voor een standaardbord (één regel tekst). De kosten voor een pictogram zijn € 25,- incl. BTW wanneer een standaard pictogram voor het type bedrijf of instelling beschikbaar is. Aanpak Verwijsborden binnen de bebouwde kom kunt u aanvragen via het formulier Verwijsborden aanvragen. Vandalisme In de periode van 8 jaar wordt het bord in geval van vandalisme maximaal 2 keer vervangen. Verwijzing niet meer zinvol Wanneer binnen de periode van 8 jaar de verwijzing niet meer zinvol is bij bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of naamswijziging dan moet de aanvrager dit doorgeven aan de gemeente. Er vindt geen restitutie van kosten plaats.

 • Wateroverlast

  Wateroverlast melden Via het formulier wateroverlast melden kunt u doorgeven waar sprake is van wateroverlast. Na het versturen van het formulier ontvangt u, als u uw e-mailadres opgeeft, een ontvangstbevestiging. Daarnaast wordt u dan per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de zaak. Meldingen over de openbare ruimte worden binnen één week verholpen, tenzij het gaat om ingrepen die in een aparte planning worden opgenomen. Storingslijn voor spoed Gaat het om een melding die met spoed behandeld moet worden? Dan kunt u het beste gebruik maken van onze storingslijn. Het telefoonnummer van de storingslijn is: + 31 592 26 77 33. Gevaarlijke en spoedeisende situaties lossen we binnen één werkdag op.

 • Zakendoen met de gemeente

  Wilt u zaken doen met de gemeente Aa en Hunze? Maak dan uw belangstelling kenbaar. Vul het formulier belangstelling doorgeven voor zakendoen met de gemeente in. Zodra er een inkoop traject wordt opgestart en deze past binnen uw bedrijfsactiviteiten wordt deelname van uw bedrijf in overweging genomen. Alle openbare aanbestedingen meldt inkoop op http://www.tenderned.nl/ (nationaal en Europees). CPV-code In het formulier wordt gevraagd om een CPV code. De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. De CPV codes zijn in 2008 aangepast. Doordat overheidsopdrachten zijn te relateren aan een bepaalde CPV-code, kunnen leveranciers makkelijker identificeren welke overheidsopdrachten voor hen interessant zijn. Ook kan de CPV codering soms bruikbaar zijn bij het vaststellen van de aard van de opdracht (is het een werk, levering of dienst?). Meer informatie en code's kunt u vinden via www.europeseaanbestedingen.eu (zie Exel bestand CPV kolom A en R).

 • Zwemabonnementen

  Voorverkoop is tot en met 15 april

 • Zwerfvuil en illegale stort

  Ziet u zwerfvuil? Meld het. Zwerfvuil melden Via het formulier Zwerfvuil en/of illegale stort melden kunt u doorgeven waar u zwerfvuil hebt gezien. Na het versturen van het formulier ontvangt u, als u uw e-mailadres opgeeft, een ontvangstbevestiging. Daarnaast houden we u dan per e-mail op de hoogte van de status van de zaak. Meldingen over de openbare ruimte verhelpen we meestal binnen één week. Als dat niet lukt nemen we de melding in een aparte planning op. Storingslijn voor spoed Moeten we de melding met spoed behandelen? Dan kunt u het beste gebruik maken van onze storingslijn. Het telefoonnummer van de storingslijn is: + 31 592 26 77 33. Gevaarlijke en spoedeisende situaties lossen we binnen één werkdag op.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties