Resultaten

41 - 46 van de 46 Resultaten
Toon producten van Haaksbergen
 • Kapvergunning

  Voor het kappen van een boom of houtopstand op uw perceel heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ nodig. In de Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b) (hierna: APV) vindt u onder hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 4:11...

 • Gemeentelijke belastingen

  GBTwente voert voor ons de belastingtaken uit. Via de website van GBTwente vindt u informatie over de heffing op afvalstoffen, forensenbelasting, hondenbelasting (ook hond aanmelden of afmelden), onroerende zaakbelasting, rioolheffing en toeristenbelasting. Aanvragen / inzien Ga naar het Digitale...

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente is wettelijk verplicht om woningen, winkels en bedrijfs- en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar kunt u uw pand dus niet zelf een (huis)nummer geven. Toekennen of intrekken De gemeente kent nummeraanduidingen toe of trekt nummeraanduidingen in bij nieuwbouw, splitsing van een gebouw,...

 • Rijbewijs

  Voor een rijbewijs moet u twee keer persoonlijk naar het gemeentehuis komen: de eerste keer voor het indienen van de aanvraag en de tweede keer voor het ophalen van uw rijbewijs. Maak voor het aanvragen van uw rijbewijs een afspraak. Een rijbewijs wordt voor maximaal 10 jaar afgegeven. De kosten...

 • Vuur stoken

  Op grond van artikel 5:34 van de  Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b)   is het verboden afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken. Met andere woorden: er mag niet zo maar wat verbrand worden. Dit heeft te maken met de bescherming van het milieu...

 • Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012 (pdf | 1,6 MB)

  Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 , sinds 1 april 2012, is de meldingsplicht van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012. U kunt nog steeds volstaan met een melding maar dan nu op basis van het Bouwbesluit 2012. Ook deze melding wordt gedaan...

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties