Resultaten

41 - 42 van de 42 Resultaten
Toon producten van Pekela
  • Aangifte van overlijden

    Melden van overlijden  Als iemand overlijdt, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Het is gebruikelijk dat een uitvaartverzorger dit voor u regelt. Aangifte doen als uitvaartondernemer U kunt online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+. Let op: vanwege een technische storing kan het zijn dat het formulier niet goed werkt. In dat geval kunt u bellen met de gemeente. Aangifte van overlijden doen   Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. eHerkenning Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar eHerkenning.nl Aangifte doen als nabestaande Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen aan het loket van het Klant Contact Centrum. Meenemen Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Verklaring van overlijden. Doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop). Bankpas voor betaling. Als u dat hebt: trouwboekje. Als de overledene niet-natuurlijk is overleden: neem dan contact op met het KCC. Vraag of de 'Verklaring van geen bezwaar' reeds ontvangen is van de officier van justitie. Als uitstel van de begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar door een geneeskundige. Als de overledene zich ter beschikking heeft gesteld van de wetenschap: de juiste documenten. Bij vervoer naar het buitenland: een Medical Statement / geneeskundige verklaring.   Na uw aangifte U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden. U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren). De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan.   Termijn Online (uitvaartverzorger) Na de online aangifte, ontvangt u per e-mail het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren. De originele B-envelop(pen) ontvangen wij graag binnen 1 week na het overlijden bij de gemeente. U kunt het per post sturen of inleveren bij het loket. Loket Als u aangifte doet, worden het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren direct voor u aangemaakt. U kunt hierop wachten. Kosten Kosten akte van overlijden Beschrijving Prijs Uittreksel Akte van overlijden € 14,-          

  • Gehandicaptenparkeerkaart

    Bent u gehandicapt en kunt u slecht lopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart kunt u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. De kaart is persoonsgebonden. Aanvraag Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Dat kan via het online aanvraagformulier. Ook kunt u hiervoor een afspraak maken met de gemeente. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten.  Online aanvragen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Corona In verband met het Coronavirus willen wij het aantal bezoekers aan het gemeentehuis beperken. Daarom verzoeken wij u om een gehandicaptenparkeerkaart digitaal aan te vragen. Lukt het u niet om digitaal uw aanvraag in te dienen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente voor een afspraak. U moet een aanvraagformulier invullen en bij de gemeente inleveren. De aanvraag wordt door het bedrijf Ausems en Kerkvliet in behandeling genomen en deze stuurt de aanvraag met beslissing terug naar de gemeente. Van de beslissing wordt u schriftelijk in kennis gesteld. Indien het een positief beslissing is, kunt u bij de gemeenten langs komen met twee (gelijke en recente) pasfoto's om uw kaart op te halen. Kosten Gehandicaptenparkeerkaart € 49,40 Kosten keuring  € 86,25 (prijzen 2021) De kosten van de keuring komen in beginsel voor rekening van de aanvrager van de gehandicaptenparkeerkaart. Deze keuringskosten worden enkel vergoed door de gemeente indien het inkomen van de aanvrager lager is dan of gelijk is aan 120% van de bijstandsnorm. Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten: Bestuurderskaart Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een verzoek indienen voor de afgifte van een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kenteken gebonden, de bestuurder kan dus met elk voertuig gebruik maken van de kaart. Passagierskaart Als u door uw handicap afhankelijk bent van vervoer van anderen, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Deze kaart is persoonsgebonden. Instellingskaart De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de bewoners. Deze instellingen kunnen voor collectief vervoer van de bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties