Resultaten

41 - 50 van de 54 Resultaten
Toon producten van Waterschap De Dommel
 • Heffing lozen van grondwater

  Bij een grondwaterlozing kan Waterschap De Dommel een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing opleggen.

 • Watersysteemheffing ongebouwd

  Als eigenaar van grond betaalt u watersysteemheffing ongebouwd aan het waterschap om uw grond te beschermen tegen wateroverlast of om verdroging te voorkomen.

 • Aangifte meetbedrijven (digitaal) invullen

  Heeft u een meetbedrijf? Dan kunt u digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

 • Waterkeringen kaart

  Via een kaart kunt u alle waterkeringen van Waterschap De Dommel bekijken.

 • Ongewone voorvallen lozingen in oppervlaktewater

  Een ongewoon voorval met (mogelijk) nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het water moet binnen 8 uur worden gemeld.

 • Verzoek om informatie (Wob)

  Wilt u iets weten over het handelen van Waterschap De Dommel? Dan kun je een Wob-verzoek indienen.

 • Watersysteemheffing gebouwd

  Als eigenaar van onroerend goed: een huis, schuur, loods of een bedrijfspand, betaalt u watersysteemheffing gebouwd aan het waterschap.

 • Legger

  De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele beheergebied van het waterschap staat. We gebruiken ze om ons gebied te besturen en te onderhouden.

 • Folders en brochures aanvragen

  Waterschap De Dommel geeft regelmatig folders en brochures uit die u kunt downloaden en in veel gevallen kosteloos kunt aanvragen.

 • Code (onjuist) wijzigen

  Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de code op de aanslag niet klopt, bijvoorbeeld omdat uw gezinssamenstelling is veranderd. In zo'n geval kunt u een aanvraag doen voor het wijzigen van de code.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties