Resultaten

54571 - 54580 van de 55527 Resultaten
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Direct regelen: Wachten kan vervelend zijn. Maak daarom een afspraak om uw VOG aan te vragen. Vergeet niet het ingevulde formulier mee te nemen! Maak een afspraak Aanvraagformulier VOG (website Justis) Machtigingsformulier (pdf)

 • Hondenbelasting

  De gemeente Midden-Delfland heft geen hondenbelasting.

 • Grafsteen of gedenkteken plaatsen

  Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Uw grafsteenspecialist kan dit voor u regelen. Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen, hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Belangrijk is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. U kunt bijvoorbeeld een gedenkteken op een openbare plek plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

 • Grond kopen, huren of pachten

  Als de gemeente bouwkavels te koop heeft, kunt u wellicht een kavel kopen voor de bouw van een eigen woning. Vraag bij de gemeente na welke mogelijkheden hiervoor bestaan. In het verleden heeft de gemeente de mogelijkheid geboden om gronden van de gemeente voor nieuwbouwwoningen in erfpacht te verkrijgen. Deze mogelijkheid is alleen nog beschikbaar voor kopers van kavels grond in de projecten Maaslandse Dam en Commandeurspolder IV. Hieronder (tabblad 'Openbare documenten') zijn de van toepassing zijnde Erfpachtbepalingen en een toelichting daarbij opgenomen. Voor bedrijven is erfpacht eveneens mogelijk, maar alleen in bijzondere situaties waarbij gemeentelijke belangen zijn gemoeid. De condities voor erfpacht aan bedrijven wijken af van die voor woningen en worden per geval met de erfpachter overeengekomen.

 • Toeristenbelasting

  De gemeente Midden-Delfland heft geen toeristenbelasting.

 • Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren

  De gemeente vraagt u soms om originele documenten te laten zien. Bijvoorbeeld: als u zich wilt inschrijven een kind wilt erkennen of uw huwelijk of echtscheiding meldt Als het om buitenlandse documenten gaat, dan wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document. Legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dit doet u in het land waar uw document is opgesteld. Verificatie betekent dat u laat controleren of de inhoud van uw document betrouwbaar is. Dit regelt u bij de gemeente.

 • Sociale huurwoning, urgentieverklaring

  Wanneer u door een noodsituatie op korte termijn dringend een sociale huurwoning nodig heeft, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Hiermee krijgt u voorrang bij het reageren op woningen. Een urgentieverklaring biedt voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Een urgentieverklaring wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. Als u voorrang krijgt, moeten anderen immers langer wachten op een woning. De voorrang is uitsluitend van toepassing op woonruimten die minimaal noodzakelijk zijn om uw noodsituatie op te lossen. Is uw aanvraag toegekend, dan wordt dit aangepast op uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden en kunt u met voorrang reageren.

 • Bijstand, verandering doorgeven

  Ontvangt u een uitkering van de gemeente? En wijzigt er iets in uw situatie? Dan moet u dat direct doorgeven aan de gemeente. Dit heet de informatieplicht.

 • Afval, huishoudelijk afval

  In de kernen van Midden-Delfland kunt u uw huishoudelijk restafval kwijt in ondergrondse containers in de buurt. Deze containers zijn of worden uitgevoerd met vulgraadsensoren. Avalex bepaalt op basis van deze gegevens of de container 2 keer per week wordt geleegd of minder vaak. In de buitengebieden of aangewezen gebieden binnen de kernen hebben de bewoners een minicontainer voor restafval. Deze wordt 4-wekelijks geleegd. Bekijk uw persoonlijke ophaalkalender via www.avalex.nl/kalender. Een extra container voor restafval krijgt u enkel op medische indicatie. Neem hiervoor contact op met de gemeente. GFT afval Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zamelen we op twee manieren in: Woont u in de laagbouw, dan kunt u GFT kwijt in de groene minicontainer. Deze minicontainers worden om de week geleegd. Woont u in een boven- of galerijwoning, dan kunt u het GFT kwijt in de verzamelcontainer in of dicht bij het gebouw. De verzamelcontainer wordt vaak wekelijks geleegd. Heeft u een extra minicontainer nodig, dan bestelt u deze gratis bij Avalex. Ophaaldagen De ophaaldagen van het huishoudelijk afval vindt u op de afvalkalender op de website van Avalex. Vul op de website uw postcode en huisnummer in en u ziet wanneer welk afval wordt opgehaald. Afwijkende inzameldagen rond feestdagen staan ook op de afvalkalender aangegeven. Reinigingsbedrijf Avalex leegt de containers. Meer informatie over het gebruik van deze containers is verkrijgbaar bij Avalex via telefoonnummer (0900) 0507 of via info@avalex.nl.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties