Resultaten

54681 - 54690 van de 54864 Resultaten
 • Koopzondagen

  Winkels mogen per jaar maximaal 12 zon- en feestdagen geopend zijn. De gemeente wijst deze koopzondagen aan. De zondagopenstelling geldt voor de gehele gemeente of voor een gedeelte van de gemeente. U bent als winkelier niet verplicht om op de aangewezen koopzondagen uw winkel daadwerkelijk te openen.

 • Krediet

  Als u een minimuminkomen heeft, heeft u de mogelijkheid om bij de gemeente krediet aan te vragen voor de sanering van schulden of het doen van onvoorziene uitgaven. De gemeente zal een betalingsregeling met u opstellen.

 • Kunst, subsidie amateurkunstbeoefening

  Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met amateurkunstbeoefening? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

 • Kunst, subsidie beeldende kunst

  Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met beeldende kunst? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

 • Kunst, subsidie podiumkunsten

  Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezighoudt met het organiseren van podiumkunsten? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

 • Kunstzinnige vorming, subsidie

  Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezighoudt met kunstzinnige vorming? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

 • Landbouwgrond, pacht, koop, huur

  Agrarische bedrijven kunnen gemeentelijke grond met een agrarische bestemming bij de gemeente pachten, huren of kopen. Gemeente Leiderdorp is benieuwd naar uw ervaring over de dienstverlening. Daarom voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit waarin wij vragen om uw feedback. De resultaten worden anoniem verwerkt en gebruiken wij alleen om de dienstverlening te optimaliseren. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.                                               Enquête klanttevredenheidsonderzoek

 • Leerlingenvervoer

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. Vandaar dat de gemeente de vervoerskosten van een kind vergoedt tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting (in principe op basis van de kosten van openbaar vervoer).

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Onder bepaalde condities kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen. Ook meer structureel verzuim is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Dit heet vrijstelling. Gemeente Leiderdorp is benieuwd naar uw ervaring over de dienstverlening. Daarom voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit waarin wij vragen om uw feedback. De resultaten worden anoniem verwerkt en gebruiken wij alleen om de dienstverlening te optimaliseren. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.                                               Enquête klanttevredenheidsonderzoek

 • Ligplaats vaartuig, vergunning

  U heeft een vergunning nodig als u in één van de aangewezen gebieden met een vaartuig (bijvoorbeeld een motorjacht of zeilboot) een ligplaats inneemt. Gemeente Leiderdorp is benieuwd naar uw ervaring over de dienstverlening. Daarom voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit waarin wij vragen om uw feedback. De resultaten worden anoniem verwerkt en gebruiken wij alleen om de dienstverlening te optimaliseren. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Enquête klanttevredenheidsonderzoek

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties