Resultaten

54931 - 54940 van de 54940 Resultaten
 • Rijbewijs

  Bent u geslaagd voor uw rijbewijs? Verloopt uw rijbewijs binnenkort? Voor alle soorten rijbewijs moet u dit persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet hiervoor een afspraak te maken. Afspraak voor uw rijbewijs Wat moet ik meenemen? Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen Uw bankpas (geen creditcard) Een geldig legitimatiebewijs Bij vernieuwing: het rijbewijs dat u al heeft Vijf werkdagen ná de dag van de aanvraag kunt u het rijbewijs ophalen tijdens de openingstijden. Een afspraak maken is niet nodig. Kosten product prijs kosten Rijbewijs € 39,75 Gezondheidsverklaring   € 34,80 Toeslag bij spoedprocedure aanvraag rijbewijs  € 34,10 Spoedaanvraag Als u een rijbewijs aanvraagt vóór 13.45 uur, kunt u het meestal de volgende werkdag ná 10.00 uur ophalen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. U komt voor een eerste aanvraag? Als u geslaagd bent, kunt u 3 uur later uw rijbewijs al aanvragen. Maak hiervoor een afspraak: bekijk hiervoor de openingstijden Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs persoonlijk afhalen. Kunt u hier niet op wachten? Doe dan een spoedaanvraag. Haal uw rijbewijs binnen 3 maanden op. Daarna vervalt uw rijbewijs en moet u een nieuwe aanvragen. In de meeste gevallen is een rijbewijs 10 jaar geldig. Rijbewijs jongeren Vanaf 16,5 jaar mag je al starten met het volgen van rijlessen en theorielessen. Vanaf 17 jaar kun je het examen afleggen.Tot 18 jaar mag je dan rijden onder begeleiding van een coach. Hiervoor heb je een begeleiderspas nodig. Deze kost € 25,00. Via www.2todrive.nl vraag je dit aan. Een gezondheidsverklaring kun je kopen in het stadhuis, maar vraag je bij voorkeur digitaal aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Gezondheidsverklaring en mogelijk medische keuring U hebt een gezondheidsverklaring nodig voordat u een rijbewijs aanvraagt, als: uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt. u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. De gezondheidsverklaring kunt u bij de gemeente kopen maar vraagt u bij voorkeur digitaal aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Deze gezondheidsverklaring vult u zelf in. Na het invullen stuurt u de gezondheidsverklaring naar het CBR. Zij bepalen of u een nieuw rijbewijs mag aanvragen of eerst medisch gekeurd moet worden. Dit gebeurt op basis van de door u gegeven antwoorden. Vervolgens ontvangt u hierover een brief. Wordt u goedgekeurd, dan geven zij de Gezondheidsverklaring af. U kunt pas een nieuw rijbewijs aanvragen als u de brief met de Gezondheidsverklaring van het CBR hebt gekregen. Rijbewijs vrachtwagen of bus duurt langer Vraagt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aan, dan moet u medisch gekeurd worden. Daarom duurt het langer voordat u uw rijbewijs hebt. Dit kan soms tot 16 weken na de keuring duren. Begin daarom op tijd met het vernieuwen van uw rijbewijs. Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Er zijn uitzonderingen: Een rijbewijs voor vrachtwagen of bus is 5 jaar geldig. U bent tussen de 65 en 70 jaar: rijbewijs geldig tot 75e verjaardag. U bent ouder dan 70 jaar: 5 jaar geldig. U bent medisch gekeurd vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking: korter dan 10 jaar geldig, tot het moment dat u weer geschikt bent om te rijden.

 • Rioolheffing

  De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor een goede afvoer van het afvalwater. Ook moet de gemeente overlast door regenwater en grondwater voorkomen en zo goed mogelijk oplossen. De kosten die de gemeente voor deze watertaken maakt, worden in rekening gebracht via de rioolheffing. Belastingplichtig zijn de gebruikers van percelen. Dat zijn roerende of onroerende zaken of een zelfstandig gedeelte daarvan. De gemeente mag alleen de kosten in rekening brengen die ze maakt voor de inzameling en het transport van afvalwater, de zuivering van afvalwater (in IBA’s), de afvoer van hemelwater en de zorgtaken voor hemelwater en grondwater. Kosten In 2019 is het tarief voor de rioolheffing € 209,88 per perceel.

 • Seksbedrijf exploiteren

  Wilt u een seksbedrijf exploiteren, dan moet u voldoen aan de bepalingen die zijn vastgelegd door de gemeente. Ook moet u de oprichting, overname door een ander, of beëindiging van de exploitatie melden bij de gemeente. Wat moet ik doen? Overleg vooraf met de gemeente of de vestiging van een seksbedrijf mogelijk is. Heeft u een afspraak gemaakt met de gemeente, neem dan informatie mee over: de aard en omvang van het bedrijf de plaats van het bedrijf de naam van de beheerder of de bedrijfsleider de naam van de eigenaar Wat kost het? De legeskosten 2019 bedragen: voor een seksinrichting waar drie of meer personen werkzaam zijn € 1.956,70 voor een escortbedrijf of een seksinrichting waar ten hoogste twee personen werkzaam zijn € 528,45

 • Sluitingstijden horeca / Sluitingstijden horeca incidentele ontheffing

  Sluitingstijden Horeca Vanaf 8 juni 2017 zijn alle tijden: sluiting, toelating van nieuwe bezoekers, terras en loketverkoop in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen (artikel 2:29 Apv). Artikel 2:29 Apv 1. Het is de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op: a. maandagavond op dinsdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; b. dinsdagavond op woensdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; c. woensdagavond op donderdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; d. donderdagavond op vrijdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; e. vrijdagavond op zaterdagnacht van 04:30 uur tot 06:00 uur; f. zaterdagavond op zondagnacht van 04:30 uur tot 06:00 uur; g. zondagavond op maandagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur. 2. In afwijking van het eerste lid, is het de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te verblijven op Nieuwjaarsdag, op carnavalsmaandag, op Tweede Paasdag, op Koningsdag, Hemelvaartsdag (donderdagavond op vrijdagnacht), op Tweede Pinksterdag en op Eerste en Tweede Kerstdag van 04.30 uur tot 06.00 uur. 3. Voor een terras geldt dagelijks de sluitingstijd van 02.00 uur tot 06.00 uur 4. Tussen 02:00 uur en 06:00 uur mogen in openbare inrichtingen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. 5. Het bepaalde in het vierde lid geldt niet voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars. Zij zijn verplicht zitmeubilair binnen na 04.00 uur te verwijderen of ongeschikt te maken. 6. Loketverkoop is niet toegestaan van: maandagavond op dinsdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; dinsdagavond op woensdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; woensdagavond op donderdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; donderdagavond op vrijdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; vrijdagavond op zaterdagnacht van 05:00 uur tot 06.00 uur; zaterdagavond op zondagnacht van 05:00 uur tot 06.00 uur; zondagavond op maandagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur. 7. De burgemeester kan de houder van een openbare inrichting, in gevallen waarin hij dit noodzakelijk oordeelt met het oog op de openbare orde en veiligheid, verplichten één of meer gecertificeerde toezichthouders aanwezig te hebben om toezicht te houden. 8. De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid. 9. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn. Toelichting: De houder van een openbare inrichting die na 02.00 uur bezoekers laat verblijven in zijn openbare inrichting en/of na 02.00 uur op zijn terras, wordt verzocht het Horecaconvenant te ondertekenen. Sluitingstijden horeca, incidentele ontheffing De burgemeester kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 1, 2 en 3 van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 (Apv). Zie hierboven Sluitingstijden Horeca. Aanvraagprocedure Om voor een ontheffing in aanmerking te komen, moet u zes weken van tevoren uw aanvraag indienen bij de gemeente. Dit staat vermeld in artikel 1:3 van de Apv. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij de bijlagen en downloaden. Kosten € 39,55 per dag (2019).

 • Standplaatsvergunning

  U hebt een standplaatsvergunning nodig om op een openbare plek goederen of diensten aan te bieden of te verkopen. Wilt u een vaste standplaats of een tijdelijk standplaats innemen? Neem voor u uw aanvraag doet, telefonisch contact op met de afdeling ruimte, om vooraf te checken of de door u gewenste standplaatslocatie geschikt en beschikbaar is. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij binnen 8 weken een beslissing. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.  Aanvraagformulier standplaatsvergunning De kosten voor een standplaatsvergunning bestaan uit: Vergunningskosten Huurkosten gemeentegrond Stroomkosten Wilt u exact weten wat het u kost? Bel (0314) 377 377 of stuur een mail naar gemeente@doetinchem.nl t.a.v. de afdeling ruimte met uw vraag en contactgegevens. Vergunningskosten een vergunning, geldig voor een dag kost € 19,75 een vergunning, geldig voor een week kost € 41,10 een vergunning, geldig voor een maand kost € 80,50 een vergunning, geldig voor een kwartaal kost € 190,85 een vergunning, geldig voor een jaar tot 5 jaar kost € 301,30 De kosten voor het opstellen van een vergunning vindt u in de Tarieventabel van de Legesverordening 2019.

 • Verhuizing

  Wanneer u gaat verhuizen, moet u de verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan in de periode van maximaal 4 weken vóór tot 5 dagen na de verhuizing. U kunt de verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk melden. Tip: zet de bijlage(n) die meegestuurd moeten worden vast klaar op de computer of telefoon. Bijlagen kopie of foto van de pagina's van de huur- of koopovereenkomst waarop de namen en handtekeningen staan; wanneer u bij iemand gaat inwonen: de verklaring van inwoning. Deze kunt u uitprinten, laten invullen en ondertekenen. Daarna voegt u dit formulier digitaal toe (inscannen of foto maken met uw mobiel). Samen met een kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner. Let op: de handtekening van de hoofdbewoner moet overeenkomen met de handtekening op het identiteitsbewijs. Ook kunt u een handgeschreven briefje bijvoegen met dezelfde tekst en ondertekening. Verhuizing doorgeven Komt u (op)nieuw in Nederland wonen? Dan is het niet mogelijk om uw verhuizing digitaal door te geven. U moet daarvoor telefonisch een afspraak maken (0314) 377 377. Wij hebben de informatie voor u uitgesplitst: Verhuizen binnen Doetinchem Verhuizen naar een andere gemeente Verhuizen van een andere gemeente naar Doetinchem Vertrek naar het buitenland, emigratie Komt u in Nederland wonen? (immigratie) Hebt u een briefadres en u gaat verhuizen, maak dan per telefoon een afspraak of lees eerst meer over Briefadres. Vragen Lukt het u niet digitaal uw verhuizing door te geven of hebt u andere vragen? Bel de gemeente. Verhuizen binnen Doetinchem Geef uw verhuizing zo snel mogelijk door. In ieder geval binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt de verhuizing al tot 4 weken vóór de datum dat u verhuist doorgeven. Voeg de nodige bijlagen toe U kunt uw verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven. Digitaal: via bovenstaande knop Persoonlijk: aan de balie van het stadhuis (alleen op afspraak) Schriftelijk: via de mail of een brief Terug naar boven Verhuizen naar een andere gemeente U verhuist binnen Nederland. U moet u inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. U hoeft zich niet in Doetinchem af te melden. Terug naar boven Verhuizen van een andere gemeente naar Doetinchem Geef uw verhuizing zo snel mogelijk door. In ieder geval binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt de verhuizing al tot 4 weken vóór de datum dat u verhuist doorgeven. Voeg de nodige bijlagen toe U kunt uw verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk doorgeven. Digitaal: via bovenstaande knop Persoonlijk: aan de balie van het stadhuis (alleen op afspraak) Schriftelijk: via de mail of een brief Terug naar boven Verhuizen naar het buitenland, emigratie Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Bekijk dan de pagina over vertrek naar het buitenland. Terug naar boven Wat moet ik meenemen? een geldig identiteitsbewijs een kopie van uw huurovereenkomst of kopie pagina 1 van de koopovereenkomst waarop verkoper en koper en het betreffende adres staan vermeld schriftelijke toestemming van de hoofd- of medebewoner met handtekening en kopie legitimatiebewijs Voor het schriftelijk melden hebben wij de volgende gegevens nodig: datum van verhuizing uw persoonsgegevens het oude en het nieuwe adres namen van de personen die misschien meeverhuizen telefoonnummer handtekening kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die de adreswijziging doorgeeft kopie van uw huurovereenkomst of kopie pagina 1 van de koopovereenkomst waarop verkoper en koper en het betreffende adres staan vermeld schriftelijke toestemming hoofdbewoner met handtekening en kopie legitimatiebewijs Hoe lang duurt het? Als u de adreswijziging hebt doorgegeven, past de gemeente binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan. Komt u meer dan vijf dagen ná uw verhuizing? De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Voor sommige beroepen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag. Dit bewijs is belangrijk voor het beroep dat u hebt of krijgt. U vraagt de VOG aan in de gemeente waar u woont. De ambtenaar controleert uw identiteit en uw adresgegevens en stuurt de informatie van het aanvraagformulier door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Het COVOG stelt een onderzoek in. De verklaring omtrent het gedrag krijgt u thuis gestuurd. Een VOG is verplicht voor: onderwijzers taxichauffeurs personen die werken in de gastouderopvang In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) hebt u soms een VOG nodig. Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Hiermee kan de rechtspersoon zijn integriteit aantonen. Bent u zzp’er en hebt u een VOG nodig? Dan moet u een VOG voor natuurlijke personen (uzelf) aanvragen. Dienst Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Is dit het geval, dan bekijkt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Kosten De verklaring kost € 41,35. VOG zelf aanvragen U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden. Meestal krijgt u het aanvraagformulier van de organisatie, bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. De organisatie heeft het al voor een gedeelte ingevuld. Vul uw gegevens in op het formulier en onderteken het. Maak een afspraak en lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt zelf de kosten. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis. Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd. Afspraak maken aanvraag VOG VOG elektronisch aanvragen Organisaties die u om een VOG vragen kunnen ervoor kiezen de aanvraag VOG elektronisch te doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Werkgevers die om een VOG vragen in een sollicitatieprocedure maken hier bijvoorbeeld gebruik van. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen: U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie. Log in met uw DigiD inlogcode. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL. U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt. VOG aanvragen door een gemachtigde Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Dit doet u met een ondergetekende machtigingsbrief voor de VOG. Zet in uw brief wie u machtigt. VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting U hebt een VOG Rechtspersonen nodig. Deze kunt u alleen aanvragen als u hiervoor bevoegd bent. De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet een vertegenwoordiger van de rechtspersoon indienen. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt: U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden. Vul op het formulier alle gegevens in over de rechtspersoon en natuurlijke personen die belangrijke posities hebben binnen het bedrijf. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis, afdeling COVOG, Postbus 16115, 2500 BC Den Haag. Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer. Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd. Hoelang duurt het? VOG voor uzelf: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht. VOG voor een bedrijf, vereniging of stichting: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht. VOG gastouderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht. Afwijzing aanvraag VOG Komt u niet in aanmerking voor een VOG, dan stuurt Dienst Justis u een voornemen tot afwijzen. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door Dienst Justis een brief te sturen, waarin u uitlegt waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. Aanvragen VOG kinderopvang Met ingang van 1 maart 2013 is er het een en ander veranderd wat betreft de screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang. Er vindt vanaf die datum een continue screening plaats. Informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid. Daar kunt u ook de nieuwe formulieren downloaden. De oude formulieren kunt u niet meer gebruiken. Wat moet ik meenemen? het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een aanvraag VOG RP indient) Dient u de aanvraag elektronisch in, dan hebt u ook het volgende nodig: e-mailadres DigiD inlogcode uw gegevens om online te bankieren Machtiging Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig: het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten een machtigingsbrief kopie van uw identiteitsbewijs het identiteitsbewijs van de gemachtigde Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning Gaat u in het buitenland wonen of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de betreffende werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Verkoopdemonstratie in horecagelegenheid

  U mag een verkoopdemonstratie houden of goederen verkopen in uw horecabedrijf. U moet zich dan wel houden aan enkele regels uit de Drank- en Horecawet: Er is geen alcohol in de ruimte waar de verkoop(demonstratie) is. De ruimte is via een aparte ingang bereikbaar. De toegang tussen de ruimte en het deel waar u alcohol schenkt moet afgesloten kunnen worden. U houdt rekening met de regels van de Winkeltijdenwet en de Wabo. Ontheffingen zijn niet mogelijk. Toegestaan zijn: De verkoop van condooms, dameshygiëne en sigaretten. Shows, uitstallingen en exposities zonder verkoop. Veilingen zijn niet toegestaan. Wanneer de detailhandelactiviteiten met enige regelmaat worden georganiseerd, dan moet dit plaatsvinden op gronden of in panden waarop de bestemming of deelbestemming 'detailhandel' rust en niet in lokaliteiten met een bestemming 'horeca'.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. Het is ook een legitimatiebewijs. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Als vluchteling kunt u er niet mee naar uw land van herkomst reizen. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. De verblijfsstatus is de duur van uw verblijfsvergunning. Wat moet ik doen? Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Dit kan alleen op afspraak. Ook kinderen moeten een paspoort persoonlijk aanvragen. De gemeente neemt met een speciaal apparaat uw vingerafdrukken op. Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort. U haalt het persoonlijk op bij de gemeente. Dit kan meestal binnen 5 werkdagen na uw aanvraag. Afspraak maken aanvragen vluchtelingenpaspoort Wat moet ik meenemen? Neem de volgende documenten mee bij de aanvraag: Een geldig verblijfsdocument asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een goed gelijkende kleurenpasfoto. De foto moet voldoen aan de pasfoto-eisen. Eventueel uw oude vluchtelingenpaspoort. Bent u minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan hebt u schriftelijke toestemming nodig van uw ouders of voogd. Bij de gemeente kunt u een formulier voor toestemming krijgen. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen met originele paspoorten of rijbewijzen van uw ouders of voogd. Uw bankpas (geen creditcard). Kosten Het vluchtelingenpaspoort kost € 53,95. Vermissing Is uw vluchtelingenpaspoort gestolen of u bent het kwijtgeraakt, dan kunt u een nieuwe aanvragen. U hoeft niet meer naar de politie om aangifte te doen van vermissing. U kunt direct naar de gemeente om een nieuw vluchtelingenpaspoort aan te vragen. U kunt er ook voor kiezen de diefstal of vermissing te laten registreren zonder een nieuwe aanvraag te doen. Let op: U kunt alleen voor uw eigen document de vermissing doorgeven, dus niet voor het document van uw kind. Direct regelen U kunt de vermissing van uw vluchtelingenpaspoort direct regelen door de verklaring in te vullen: vermissingsverklaring U hebt hiervoor DigiD inloggegevens nodig. Let op: uw vluchtelingenpaspoort is niet direct als vermist geregistreerd. De eerstvolgende werkdag verwerkt de gemeente uw vermissingsverklaring. Hoe lang duurt het? Vijf werkdagen ná de dag van de aanvraag kunt u het vluchtelingenpaspoort ophalen. Spoedaanvraag Als u een vluchtelingenpaspoort met spoed aanvraagt voor 13.45 uur, kunt u het meestal de volgende werkdag ná 10.00 uur ophalen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een reisdocument dat maximaal 5 jaar geldig is. Het is tevens een legitimatiebewijs. Woont u in Nederland, maar hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in bijzondere gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. De geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. De verblijfsstatus is de duur van uw verblijfsvergunning. Bent u erkend als vluchteling? U kunt dan een vluchtelingenpaspoort aanvragen. U vraagt een vreemdelingenpaspoort aan door persoonlijk langs te komen bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak. Afspraak maken aanvragen vreemdelingenpaspoort De gemeente neemt met een speciaal apparaat uw vingerafdrukken op. Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) controleert of uw gegevens juist zijn. Daarna beslist het ministerie van Buitenlandse Zaken of u een vreemdelingenpaspoort krijgt. Krijgt u een vreemdelingenpaspoort, dan kunt u uw paspoort ophalen bij de gemeente. Wat moet ik meenemen? U neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag: Alle reisdocumenten die u bezit. Een goed gelijkende kleurenpasfoto. De foto moet voldoen aan de pasfoto-eisen. Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld een weigeringsbrief van uw ambassade). Uw geldige verblijfsvergunning. Eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort. Bent u minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan hebt u schriftelijke toestemming nodig van uw ouders of voogd. Bij de gemeente kunt u een formulier voor toestemming krijgen. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen met paspoorten of rijbewijzen van uw ouders of voogd. Uw bankpas (geen creditcard). Vermissing Is uw vreemdelingenpaspoort gestolen of u bent het kwijtgeraakt, dan kunt u een nieuwe aanvragen. U hoeft niet meer naar de politie om aangifte te doen van vermissing. U kunt direct naar de gemeente om een nieuw vreemdelingenpaspoort aan te vragen. U kunt er ook voor kiezen de diefstal of vermissing te laten registreren zonder een nieuwe aanvraag te doen. Let op: U kunt alleen voor uw eigen document de vermissing doorgeven, dus niet voor het document van uw kind. Direct regelen U kunt de vermissing van uw vreemdelingenpaspoort direct regelen door de verklaring in te vullen: vermissingsverklaring U hebt hiervoor DigiD inloggegevens nodig. Let op: uw vreemdelingenpaspoort is niet direct als vermist geregistreerd. De eerstvolgende werkdag verwerkt de gemeente uw vermissingsverklaring. Kosten Het vreemdelingenpaspoort kost € 53,95. Hoe lang duurt het? Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. U moet het dan binnen 3 maanden ophalen bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties