Resultaten

54931 - 54940 van de 55681 Resultaten
 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen en een financiële tegemoetkoming vragen. Een dwangsom vraagt u schriftelijk aan.

 • Adressen kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Cremeren en asbestemming

  De gemeente heeft geen crematorium. Wel kunt u de crematie in een andere gemeente laten plaatsvinden en in Leidschendam-Voorburg de urn of asbus plaatsen of as verstrooien. Voor het plaatsen van een urn, een plek uitzoeken of verstrooien van as maakt u een afspraak.

 • Gedenken

  Er zijn meerdere mogelijkheden waarop u in Leidschendam-Voorburg een overledene kan gedenken, zoals een blad aan de gedenkboom, het plaatsen van een gedenkteken, lichtjesavond of Allerzielen.

 • Voor uitvaartverzorgers

  U kunt een uitvaart telefonisch met de gemeente regelen. Daarna mailt u ter bevestiging het formulier Aanvraag begrafenis. Regel ook het overschrijven van het grafrecht als de overledene de rechthebbende was. Als de opdrachtgever niet de rechthebbende is, moet toestemming van de rechthebbende aangetoond worden.

 • Geveltuin aanleggen

  Wilt u meer groen voor uw huis, dan mag u een geveltuin maken. U verwijdert dan een paar stoeptegels om plaats te maken voor een klein stukje groen dat u zelf onderhoudt. De gemeente heeft spelregels bepaald waaraan de geveltuin moet voldoen. Meld uw geveltuin zodat de gemeente daar bij het onderhoud van uw wijk rekening mee kan houden.

 • Boomtuintje aanleggen

  Wilt u meer groen in uw straat, dan mag u een boomtuintje maken van de grond rondom een gemeenteboom. U moet hiervoor dan wel toestemming vragen.

 • Ondernemersregister

  Bent u ondernemer, dan kunt u zich registreren in het Ondernemersregister. De gemeente raadpleegt het Ondernemersregister bij onderhandse aanbestedingen. Bij een meervoudige onderhandse aanbesteding benadert de gemeente minimaal 1 lokale ondernemer uit het Ondernemersregister.

 • Tegemoetkoming kosten peuteropvang

  Gaat uw kind naar de peuteropvang, dan heeft u vanaf 1 januari 2018 recht op een tegemoetkoming in de kosten. U krijgt deze toeslag van de Rijksoverheid (als u allebei werkt). Vraag de toeslag aan bij de Belastingdienst. Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Belastingdienst, dan kunt een toeslag van de gemeente krijgen. Die vraagt u aan via uw opvangorganisatie.

 • Document kwijt of gestolen

  Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt of gestolen? U moet dit melden bij de gemeente om een nieuw document te kunnen aanvragen en het vermiste document af te melden. U moet hiervoor een afspraak maken om een verklaring van vermissing in te vullen en zo nodig een nieuw document aan te vragen. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en ander misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties