Resultaten

55531 - 55540 van de 55636 Resultaten
 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. Snelservice Vergunningaanvraag dakkapel of bijgebouw De vergunning voor het bouwen van een dakkapel of een vrijstaand bijgebouw (o.a. schuur, berging of garage) kunt u ook aanvragen via de Snelservice Vergunningaanvraag (BLITTS). Met deze service is het mogelijk uw vergunning binnen 5 werkdagen te ontvangen en om zelf eenvoudig online uw bouwtekening te maken. De Snelservice Vergunningaanvraag is beschikbaar in grote delen van de bebouwde kom van Hoevelaken en Nijkerk (behalve in het centrum van Nijkerk) . Woont u in een monument, dan is de snelservice niet geschikt en vraagt u een vergunning aan via het omgevingsloket. Door het invullen van slechts een paar gegevens wordt snel duidelijk of u gebruik kunt maken van de Snelservice. Heeft u geen vergunning nodig? Check het voor de zekerheid! U kunt een vergunningvrij-verklaring via de Snelservice opvragen.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Als u iemand uit een visumplichtig land uitnodigt voor vakantie korter dan 3 maanden en deze persoon bij u zal verblijven, dan heeft deze persoon van u een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig ter onderbouwing van zijn/haar reisdoel. Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien. Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

 • Leegstand melden

  De gemeente houdt een lijst bij van gebouwen die leeg staan. Als u eigenaar bent van een woning of ander gebouw dat leeg staat, dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u overleggen of het gebouw gebruikt kan worden. Zij kan dan gebruikers voordragen. Ook kan ze u verplichten het gebouw geschikt te maken voor gebruik.

 • Bijstand voor jongeren

  Als u werkloos bent en tussen de 18 en 27 jaar, kunt u een bijstanduitkering aanvragen via werk.nl. Met een bijstandsuitkering kunt u belangrijke kosten (zoals huur, eten en drinken) betalen.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.  U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket.  In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

 • Graafmelding

  Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een Graafmelding bij het Kadaster te doen. Hiermee: helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen; draagt u bij aan de veiligheid van de graver. Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.  

 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig. Oppervlaktewater is water in: sloten plassen vijvers kanalen meren beken rivieren

 • Verhuizen naar buitenland

  Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente. U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar. 

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties