Resultaten

55551 - 55560 van de 55560 Resultaten
 • Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht wil zeggen dat de gemeente als eerste aanspraak kan maken op de koop van een onroerende zaak. Bent u eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd en wilt u deze zaak verkopen? U moet de zaak dan eerst te koop aanbieden aan de gemeente. Overigens kunnen ook andere overheden een voorkeursrecht hebben.

 • Vuurwerk verkopen

  Particulieren steken doorgaans vuurwerk af rond de jaarwisseling. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente ziet erop toe dat u alleen legaal vuurwerk kunt (ver)kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Tevens handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uit ziet als het origineel. Een gewaarmerkte kopie of afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument. Let op Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

 • Verkeersontheffing aanvragen

  Het is verboden op, over of onder een openbare weg activiteiten te ontplooien in strijd met de Wegenverkeerswet 1994. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld wegwedstrijden, (bouw)werken over of onder de weg, fietstochten en publieksevenementen. Wilt u de openbare weg voor een ander doel gebruiken dan die aangegeven door de Wegenverkeerswet, dan kunt u ontheffing aanvragen bij de wegbeheerder. Vaak is dat de gemeente.

 • Ondersteuning bij werk zoeken

  Bent u werkloos en/of zijn in uw inkomsten lager dan 150% van het wettelijk minimumloon, dan komt u in aanmerking voor de reintegratie voorzieningen van Kompas. Voorbeelden van reintegratie voorzieningen: werktraject (gericht op het vinden van betaalde arbied), psychologisch traject, traject gericht op het vinden van vrijwilligerswerk, traject gericht op leren en werken (indien u jonger bent dan 27 jaar).In sommige gevallen kan er een opleiding/ cursus worden vergoed. De belangrijkste voorwaarde is dat u een baangarantie kunt overleggen aan Kompas.Voor informatie over de reintegratie voorzieningen binnen de Gemeente Simpelveld verwijzen wij naar de internetsite van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas: www.isd-kompas.nl. U kunt ook elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur contact opnemen met een medewerker van Kompas op het volgende telefoonnummer: 045 - 5448383

 • Openingstijden winkels

  De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels open mogen zijn. Wilt u buiten de normale openingstijden geopend zijn (bijvoorbeeld als nachtwinkel), dan moet u een ontheffing aanvragen. Er zijn maar beperkte ontheffingsmogelijkheden.

 • Woning uit de woonruimtevoorraad halen

  Wilt u een woonruimte veranderen zodat deze woning niet meer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang? We spreken dan van ‘het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad’. U hebt dan een onttrekkingsvergunning nodig van de gemeente. De gemeente heeft in de huisvestingsverordening categorieën woningen aangewezen waarvoor een onttrekkingsvergunning nodig is.

 • Woning splitsen

  Huiseigenaren kunnen hun pand splitsen. Zo kan een woonruimte worden omgebouwd tot meerdere appartementen. Eigenaren zijn verplicht een splitsingsvergunning aan te vragen bij de gemeente voor het splitsen van woonruimte.

 • Sociale huurwoning

  Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomen en de grootte van uw gezin. Bekijk alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

 • Idee voor wijk of buurt

  Als u bepaalde ideeën heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties