Resultaten

55551 - 55560 van de 55782 Resultaten
 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig. Oppervlaktewater is water in: sloten plassen vijvers kanalen meren beken rivieren

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

 • Evenement organiseren

  De gemeente Montferland maakt het organiseren van een evenement gemakkelijker. In een aantal gevallen is geen evenementenvergunning meer nodig. De gemeente Montferland is voorstander van het verminderen van regels en voorschriften. Voor een aantal kleinschalige evenementen vindt de gemeente het overbodig om een vergunning af te geven. Burgers zijn voldoende in staat om kleinschalige evenementen zelf goed, veilig en verantwoord te organiseren. Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Onder een evenement wordt bijvoorbeeld verstaan een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht, (straat)feest, buurtbarbecue, muziekvoorstelling, snuffelmarkt, wedstrijd op of aan de weg. Voor een aantal kleinschalige evenementen hoeft u geen vergunning aan te vragen of te melden. Voor een groot evenement heeft u wel een vergunning nodig. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. Wilt u weten of u voor uw evenement een vergunning nodig hebt? Doe dan de vergunningcheck of lees de informatie bij 'Hoe het werkt'. Let op! Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Meer informatie leest u bij 'Hoe het werkt'. Brandveiligheid Om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen en festivals te bevorderen gelden er met ingang van 1 januari 2018 landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Het gaat hierbij om plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Ook tijdelijke bouwsels die daar worden geplaatst vallen hieronder, zoals een tent op evenemententerreinen, een tribune en een podium. In het Besluit zijn voorschriften opgenomen waaraan altijd moet worden voldaan. Soms bent u verplicht een activiteit te melden. Als u ook een evenementenvergunning moet aanvragen, dan hoeft  u geen aparte melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ te doen.  In Montferland hebben wij ervoor gekozen om dit in de aanvraag evenementenvergunning mee te nemen. Dit scheelt u werk, tijd en een extra procedure. Als u geen evenementenvergunning nodig heeft, dan moet u mogelijk wel een melding brandveiligheid van ‘overige plaatsen’ doen. Voor meer informatie zie de pagina ´Brandveiligheid, melding of vergunning´. Beleidsregels Paarden bij evenementen(optochten) Paarden komen bij diverse evenementen voor, zoals bij de intocht van Sinterklaas, slipjachten en endurance. De organisator van een evenement is primair verantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van een evenement. De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en openbare veiligheid, en kan eisen stellen om de veiligheid rondom een evenement afdoende te waarborgen. Daarom zijn beleidsregels met betrekking tot de openbare veiligheid opgesteld, voor het gebruiken van paarden bij evenementen(optochten). Deze beleidsregels zijn vooral opgesteld om verantwoord om te gaan met paarden bij evenementenoptochten. Waarbij er tijdig voldoende aandacht wordt besteed aan veiligheid. Voornoemde regels worden door ons meegenomen in de afweging of een evenementenvergunning wordt verleend en/of hoe hierop wordt toegezien. Eén en ander is vanzelfsprekend mede afhankelijk van het soort optocht c.q. evenement. Regel dit direct online Het aanvragen gaat digitaal. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt deze aanvragen via de website van DigiD. Meer informatie over eHerkenning vindt u op onze pagina 'Meer informatie over eHerkenning'. 

 • Monument aanwijzen

  Soms kan een woning of bouwwerk een monument worden. U kunt de gemeente vragen uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.U kunt als eigenaar niet aanvragen uw pand als rijksmonument aan te wijzen.Er zijn twee soorten monumenten: RijksmonumentenOnder rijksmonumenten wordt verstaan bijzondere objecten of gebieden die een deel van de Nederlandse historie laten zien en daarom van landelijk belang zijn. Deze objecten of gebieden worden op basis van de Monumentenwet 1988 door de minister aangewezen.Gemeentelijke monumentenNaast rijksmonumenten zijn er in de gemeente Montferland ook een groot aantal gemeentelijke monumenten. Het gaat hier om  mooie, stijlvolle en historisch waardevolle objecten of gebouwen, die het, vanuit plaatselijk oogpunt, waard zijn om te behouden en te beschermen. Deze objecten of gebouwen worden door het college, op advies van de monumentencommissie, op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening.Gemeentelijke monumentenlijstIedereen kan bij de gemeente zelf (of via de monumentencommissie) vragen of een woning of ander bouwwerk op de monumentenlijst kan worden geplaatst. Aan de hand van vastgestelde toetsingscriteria wordt beoordeeld of uw pand dusdanig bijzondere monumentale waarden heeft, waardoor het als gemeentelijk monument in aanmerking komt. Daarbij wordt met name gekeken naar:  Architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode.Of het gebouw een bepaalde lokale historische waarde heeft. Dus of er bijvoorbeeld bepaalde belangrijke mensen hebben gewoond.   

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  U mag uw leegstaande woning of ander gebouw tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Bijstand, heronderzoek

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente. Aanvraag bewijs van in leven zijn

 • Exploitatieovereenkomst

  In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond.De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

 • Reizen met kinderen

  Als u met uw kind naar het buitenland reist, heeft uw kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Daarnaast heeft u eventueel toestemming nodig van de andere ouder als u alleen met uw minderjarige kind wilt reizen. Ga naar de website van Rijksoverheid om te checken of dit zo is.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties