Resultaten

55721 - 55730 van de 55972 Resultaten
 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Als u een voorwerp gevonden heeft of verloren bent, kunt u bij de gemeente terecht. Voorwerp gevonden? Heeft u iets gevonden en wilt u het teruggeven aan de eigenaar? Meld uw gevonden voorwerp dan aan  op de website van Verloren of gevonden die de gemeente gebruikt voor gevonden en verloren voorwerpen. U mag het thuis bewaren of brengen naar het gemeentehuis (De Binding). Voorwerpen die minder dan € 450,- waard zijn, bewaart het de gemeente 3 maanden. Daarna worden ze verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voorwerpen met een hogere waarde, blijven 1 jaar bij de gemeente liggen. Is de eigenaar binnen dat jaar nog niet bekend, dan kunt u zelf eigenaar worden. Haal het voorwerp dan binnen een maand (na afloop van het eerste jaar) op. Voorwerp verloren? Bent u iets kwijt dat gestolen is of kunt u het niet vinden om een andere reden? Controleer dan of uw voorwerp is toegevoegd op de website van Verloren of gevonden. Staat uw voorwerp op die website? Bel de gemeente tijdens openingstijden via telefoonnummer 0226 - 334433 of kom direct langs om het op te halen. Dat kan bij het gemeentehuis (De Binding) aan Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude. U moet dan wel kunnen aantonen dat het voorwerp van u is. Kunt u niet met internet overweg? Kom dan langs bij het gemeentehuis. Staat uw verloren voorwerp niet op de website van Verloren of gevonden? U kunt het voorwerp er zelf aanmelden.

 • Grondgebruik

  De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om een stukje ‘snippergroen’ te kopen of te huren. Onder snippergroen (-stroken) worden stukken gemeentegrond verstaan. Ze hebben over het algemeen een geringe afmeting (maximaal 200 m²) en geen of minimale betekenis voor de openbare ruimte.  

 • Horecavergunning

  Als een horecabedrijf begint, wijzigt of overneemt, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Maar het kan zijn dat u geen vergunning nodig hebt. U leest hierover meer op deze pagina.   Categorieën horecabedrijven In de gemeente Langedijk zijn horecabedrijven ingedeeld in 4 categorieën. Categorie 1 is de zwaarste categorie en categorie 4 de lichtste. De indeling is als volgt: Categorie 1: discotheek, dancing. Categorie 2: dorpscafé, brasserie, zalenverhuur, restaurant/hotel, grandcafé Categorie 3: lunchroom, ijssalon, snackbar. Categorie 4: wijk-/buurtcentra, sociaal-culturele voorzieningen, jongerencentra, kantines van    sportverenigingen (zogenaamde paracommerciële horeca), horecabedrijf bij een winkel.   Sluitingstijden per categorie Categorie 1: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag tot 02.00 uur. Vrijdag- en zaterdagnacht tot 04.00 uur. Daarbij geldt wel dat na 01.00 uur geen bezoekers meer mogen worden binnengelaten. Categorie 2: maandag tot en met zondag tot 02.00 uur. Categorie 3: maandag tot en met zondag tot 24.00 uur. Categorie 4: maandag tot en met zondag tot 24.00 uur.   Wanneer hebt u geen vergunning nodig? U hebt niet altijd een vergunning nodig voor het beginnen of overnemen van een horecabedrijf. Een vergunning is niet nodig als: Uw horecabedrijf is gevestigd in een winkel en dezelfde sluitingstijden heeft (bijv. een zitgedeelte bij een bakkerij). U een horecabedrijf vestigt in een zorginstelling. U een horecabedrijf vestigt in een school. U een horecabedrijf vestigt in een museum. Uw horecabedrijf een bedrijfskantine is. Uw horecabedrijf een paracommercieel horecabedrijf is (zie categorie 4 hiervoor).   Wijziging van uw horecabedrijf U moet een nieuwe exploitatievergunning aanvragen als u iets wijzigt in uw horecabedrijf. Bijvoorbeeld een nieuwe activiteit die u aan uw bedrijf toevoegt. Uw bedrijf kan daardoor in een andere categorie vallen, en dan hebt u een nieuwe vergunning nodig.   Als u wel een vergunning nodig hebt Als uw bedrijf niet valt onder de uitzonderingen, dan hebt u een vergunning nodig. Wij kunnen uw exploitatievergunning weigeren op een aantal gronden: De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf. De openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf. De bestemming van het pand op grond van het bestemmingsplan. De verklaring omtrent gedrag van de aanvrager. Als vermoed wordt dat strafbare feiten worden gepleegd met het horecabedrijf (Bibob).   De woon- en leefsituatie en de openbare orde De leefomgeving in de buurt van een horecabedrijf kan onder druk staan. Of de openbare orde kan in gevaar komen. Dat beoordelen wij. Als aannemelijk is dat de leefomgeving of openbare orde onder druk komt te staan, dan kunnen wij uw exploitatievergunning weigeren. Het bestemmingsplan Wij moeten uw exploitatievergunning weigeren als de vestiging of wijziging van het horecabedrijf in strijd is met het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan geen horecabedrijf toestaat op de locatie, dan krijgt u geen exploitatievergunning. Verklaring Omtrent Gedrag Als u geen Verklaring Omtrent Gedrag toestuurt bij de aanvraag, kunnen wij uw geen vergunning verlenen. De Verklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn. Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) Als u een exploitatievergunning aanvraagt voor het vestigen of overnemen van een horecabedrijf, wordt altijd uw strafrechtelijk verleden onderzocht. Met dit Bibob-onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. U dient onder andere het Bibob-vragenformulier in te vullen dat u van de gemeente ontvangt. Zo onderzoekt de gemeente of de kans groot is dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden zoals het witwassen van geld. De gemeente kan dit Bibob-onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning al hebt kan de gemeente uw onderneming nog onderzoeken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de vergunning geweigerd dan wel ingetrokken. Eerst wordt intern door de vakafdeling een onderzoek uitgevoerd. Indien nodig wordt daarna advies gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob (beslistermijn: minimaal 8 en maximaal 12 weken). Houd rekening met de doorlooptijd bij het indienen van uw aanvraag.

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart (ID-kaart) kunt u door bijna heel Europa reizen. Een identiteitskaart is ook een legitimatiebewijs. Deze moet u bijvoorbeeld aan de politie laten zien als die daarom vraagt. Maak een afspraak om een identiteitskaart aan te vragen. U betaalt de kosten bij de afspraak. U kunt uw paspoort na 5 werkdagen persoonlijk ophalen. U heeft 3 maanden de tijd om uw identiteitskaart op te halen. Maak een afspraak Wat moet ik meenemen naar het gemeentehuis? Alle reisdocumenten (zowel paspoorten als identiteitskaarten) die in uw bezit zijn. In het geval van een dubbele nationaliteit neemt u ook uw buitenlandse reisdocument mee. Een kleurenpasfoto die goed lijkt en aan alle regels voldoet. Bekijk de pasfoto richtlijnen voor uw identiteitskaart. In geval van vermissing: een Nederlands proces-verbaal vermissing reisdocument. Identiteitskaart voor minderjarigen vanaf 12 jaar Neem een ingevuld en ondertekend formulier toestemming reisdocument minderjarige (PDF 113 KB) van beide ouders of van degene die het gezag heeft mee naar de afspraak. Neem een origineel en geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft mee naar de afspraak.

 • Kansspelvergunning

  Kansspelen zijn er in verschillende vormen. Op deze pagina vindt u informatie over de volgende kansspelen: Speelautomaten Behendigheidsautomaten Incidentele loterijen   Speelautomaten Een speelautomaat is een automaat waarmee de speler prijzen kan winnen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om geld of het recht om gratis verder te spelen. Verder is van belang dat de speler de loop van het spel niet kan beïnvloeden. Als u deze gokkasten in uw horecabedrijf wilt plaatsen, hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig van de burgemeester. U mag gokkasten alleen plaatsen in zogenaamde hoogdrempelige horecabedrijven. Een horecabedrijf is hoogdrempelig als: U een geldige Drank- en Horecawetvergunning hebt; Een bezoek aan deze ruimte op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden (geen andere activiteiten dan restaurant- of cafébezoek); De activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van achttien jaar of ouder. Het vereiste dat het bezoek aan het café of restaurant op zichzelf moet staan, betekent dat er geen andere activiteiten mogen plaatsvinden dan het schenken van dranken of het verstrekken van maaltijden. Als er in uw café bijvoorbeeld gelegenheid is om te dansen, dan kunt u geen vergunning krijgen voor het plaatsen van gokkasten. U mag met een aanwezigheidsvergunning maximaal 2 gokkasten plaatsen in uw horecabedrijf.   Behendigheidsautomaten Een behendigheidsautomaat is een automaat waarbij de speler de loop van het spel kan beïnvloeden. De speler kan bovendien geen andere prijs winnen dan het recht om gratis verder te spelen. Voorbeelden hiervan zijn flipperkasten of Photoplay. Voor het plaatsen van deze kasten hebt u geen vergunning nodig.   Incidentele loterijen Als u een loterij wilt organiseren, hebt u daar een loterijvergunning voor nodig. Als de waarde van de uit te delen prijzen onder de € 4.500 ligt, dan vraagt u die aan bij de burgemeester. Is de waarde van de prijzen hoger, dan moet u een vergunning van de kansspelautoriteit hebben. U krijgt deze vergunning alleen als de opbrengst daarvan voor ten minste 50% naar een goed doel gaat.  

 • Kapvergunning (Vellen van een houtopstand)

  Als een boom overlast veroorzaakt, te groot wordt, in de weg staat, voor overtollige schaduwvorming zorgt of ziek is, kan de gemeente beslissen deze te kappen of te behandelen. Wanneer u te maken heeft met een boom die overlast geeft, dan doet u een melding via: Het meldingsformulier over de openbare ruimte wanneer de boom op gemeentegrond staat; Het Omgevingsloket Online (OLO) wanneer de boom op uw eigen grond staat.

 • Koninklijke onderscheiding

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Voor elke uitreiking wordt een mooi moment gekozen. Bijvoorbeeld: Tijdens de lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag; Tijdens een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum).  

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school voor speciaal onderwijs ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door: Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind; Een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer; Verzorging van (aangepast) vervoer met een bus of taxi.

 • Legalisatie

  Met het legaliseren van uw handtekening verklaart de gemeente dat de handtekening op een document echt van u is. U ondertekent het document dan waar een gemeenteambtenaar bij is. Met een stempel op het document bevestigen we dat het uw handtekening is. U heeft bijvoorbeeld een legalisatie van uw handtekening nodig als u: Logies verstrekt aan iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken; Garant staat voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken; Een belangrijk document naar het buitenland wilt sturen. Waarmerken kopie of afschrift Een gewaarmerkte kopie heeft u nodig bij officiële transacties, bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of wanneer u het origineel niet wilt of kunt geven. Met het waarmerk wordt bevestigd dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel. De gemeente waarmerkt geen diploma's. Afspraak maken Het is tijdelijk alleen mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Bel telefoonnummer 0226 - 33 44 33 (maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur) voor het maken van een afspraak.

 • Levenloos geboren kind laten registreren

  •    u kunt uw levenloos geboren kindje laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP) •    u doet dit in de gemeente waar u woont •    het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was   Stap 1: akte opmaken Om uw kindje te kunnen registreren in de Basisregistratie Personen, is een akte nodig. Als uw kindje levenloos ter wereld is gekomen, is dat een 'akte van geboorte (levenloos)'. Hebt u deze akte of weet u dat deze akte is opgemaakt? Dan hoeft u de tekst hieronder niet te lezen en kunt u door naar stap 2. Als er geen akte is of als u dat niet zeker weet Als er nog geen akte is, dan moet die worden gemaakt. Als u niet weet of er een akte is, dan moet dat voor u worden uitgezocht. Alleen de gemeente waar uw kindje ter wereld is gekomen, kan dat doen. •    Is uw kindje in Langedijk geboren? (of voormalige gemeenten Koedijk, Sint Pancras, Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en Oudkarspel) Maak dan telefonisch een afspraak via 0226-33 44 33. •    Woont u in Langedijk, maar is uw kindje in een andere gemeente in Nederland geboren? Neem dan contact op met die andere gemeente. •    Woont u in Langedijk, maar is uw kindje in het buitenland geboren? Bel dan 0226-33 44 33 om te horen wat u het beste kunt doen. Over de akte Als uw kindje levenloos ter wereld komt, maakt de burgerlijke stand een 'akte van geboorte (levenloos)' op. Het maakt geen verschil of uw kind na een zwangerschap van meer of minder dan 24 weken levenloos werd geboren. U kunt de voor- en achternamen van uw kindje in de akte laten opnemen. In de akte staan verder de namen van u en uw partner. U kunt uw kindje ook laten bijschrijven in uw trouwboekje. Zodra u de akte hebt, kunt u in Langedijk een afspraak maken voor stap 2: uw kindje registreren in de BRP.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties