Resultaten

56651 - 56660 van de 56660 Resultaten
 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan: beton; asfalt; dakpannen; bakstenen. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  U bent zelfstandig ondernemer in Nederland en heeft financiële problemen. In sommige gevallen heeft u recht op aanvullende bijstand. Dit heet bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Er zijn 2 verschillende vormen: een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 36 maanden, in de vorm van een renteloze lening; een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden of om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u in sommige gevallen ondersteuning krijgen van de gemeente. Het Bbz is er voor allerlei soorten ondernemers en situaties. Enkele voorbeelden: u wilt vanuit een uitkering een bedrijf starten; u hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig inkomen om van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen met een krediet of een bijstandsuitkering; u staat op het punt uw bedrijf te beëindigen, omdat het niet goed loopt. U kunt inkomensondersteuning krijgen om de zaak af te bouwen; u bent geboren vóór 1 januari 1960 en hebt een eigen zaak, maar kunt daarmee niet in uw levensonderhoud voorzien. Bijvoorbeeld doordat uw gezondheid slechter is geworden of omdat uw zaak niet meer goed loopt.  Lees meer over de regeling op de website van de Rijksoverheid. Let op!  In verband met gevolgen Coronavirus: versoepeling van de ondersteuningsregeling voor ondernemers en ZZP'ers! Bijstand aanvragen vanwege het coronavirus De voorwaarden voor het krijgen van bijstand voor zelfstandigen zijn tijdelijk versoepeld. Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Vraagt u bijstand aan omdat u lagere inkomsten heeft door het coronavirus? Dan beslissen wij sneller over uw aanvraag. Minder inkomsten door het coronavirus Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) aanvragen. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. Dit zijn de regels: U krijgt de extra inkomsten voor maximaal 3 maanden.  De extra inkomsten vullen uw inkomen aan tot de bijstandsnorm (tot maximaal € 1500 netto) U hoeft de extra inkomsten niet terug te betalen. Wij kijken alleen naar uw inkomsten als ondernemer. Uw vermogen of de inkomsten van uw partner nemen wij niet mee in de beoordeling.  U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. Hiervoor betaalt u een lager rentepercentage dan normaal. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites: Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Ondernemersplein. Gemeentelijke belastingen Sabewa Voor ondernemers en bedrijven die vanwege de coronamaatregelen in de financiële problemen komen, is het mogelijk om uitstel van betaling of gespreide betaling van de gemeentelijke belastingen aan te vragen. Dit kan op de website van Sabewa. Sociaal Ondernemersloket Online U kunt via het Sociaal Ondernemerloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen. Ga daarvoor naar de Doelgroepenscan (Stap 1). Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag (Stap 2). Uw melding komt dan automatisch binnen bij de gemeente. De verwachting is dat de doelgroepenscan versoepeld wordt vanwege het coronavirus. Wanneer u zich nu (ondanks een negatieve scan) aanmeldt, zullen wij met de nieuwe regeling beoordelen of u voor financiële hulp in aanmerking komt.

 • Rommelmarkt

  Een rommelmarkt is een markt waarbij gebruikte of zelfgemaakte spullen te koop worden aangeboden.

 • Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012 (pdf | 1,6 MB)

  Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 , sinds 1 april 2012, is de meldingsplicht van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012. U kunt nog steeds volstaan met een melding maar dan nu op basis van het Bouwbesluit 2012. Ook deze melding wordt gedaan...

 • Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

 • Financiële bijdrage grootschalige publieksevenementen aanvragen

  De gemeente Den Haag geeft onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage aan organisatoren van grootschalige publieksevenementen met economische spin-off voor de stad. Lees hoe u deze bijdrage kunt aanvragen en welke criteria hiervoor gelden.

 • Parkeerbord en belijning gereserveerde parkeerplaats vervangen

  Heeft u een gereserveerde parkeerplaats? Dan kunt u nieuwe belijning of vervanging van het onderbord aanvragen. toestemmingskaart

 • Aangifte verhuizing

  Verhuist u binnen Waalre? Of vanuit een andere gemeente naar Waalre? Geef uw verhuizing binnen 5 dagen door.

 • Gemeentearchief

  Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. Er zijn verschillende openbare archieven in de gemeente Coevorden.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties