Resultaten

51 - 60 van de 60 Resultaten
Toon producten van Huizen
 • Verhuizen vanuit Huizen

  U geeft binnen Nederland uw verhuizing door aan uw nieuwe woongemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Huizen uitgeschreven. Een verhuizing naar het buitenland meldt u wel bij de gemeente Huizen. 

 • Immigratie: u gaat in Nederland wonen

  Bij vestiging vanuit het buitenland dienen alle betrokken personen zich persoonlijk aan de balie van Burgerzaken te melden. Maak een afspraak Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U belt hiervoor met het team Burgerzaken via 14 035. Bij het maken van de afspraak hoort u wat er allemaal nodig is voor de inschrijving.  Eerste inschrijving Heeft u niet eerder in Nederland gewoond of bent u voor oktober 1994 geëmigreerd? U moet dan binnen vijf werkdagen na uw aankomst in Nederland een eerste inschrijving doen. De gemeente heeft het volgende van u nodig: een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland. bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND. als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht eventueel de volgende akten: een huwelijks- of een echtscheidingsakte een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden) geboorteakten van de kinderen

 • Emigratie: u verhuist naar het buitenland

  Wanneer u verhuist naar het buitenland meldt u dat binnen vijf dagen voor vertrek bij Burgerzaken. Wanneer niet alle bewoners van een woonadres naar het buitenland verhuizen, moeten alle personen die wél verhuizen in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Online uw emigratie doorgeven met DigiD    Online uw emigratie doorgeven met eIDAS Heeft u uw verhuizing naar het buitenland (emigratie) al aan ons doorgegeven en verhuist u naar een andere plek in het buitenland? Dit hoeft niet te worden doorgegeven bij burgerzaken van de laatste woongemeente of een RNI-gemeente. Uw verhuizing kan in dat geval niet worden verwerkt. Persoonlijk  Let op: Burgerzaken werkt alleen op afspraak.  Afspraak maken Bij uw afspraak levert u het ingevulde formulier aangifte vertrek buitenland (pdf)  in. Schriftelijk Het formulier aangifte vertrek buitenland (pdf) kan alleen worden opgestuurd naar de gemeente als alle bewoners van het woonadres naar het buitenland verhuizen. De aangifte dient ondertekend te zijn en vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt ook een kopie van het huurcontract meesturen. U kunt dit sturen aan: Gemeente Huizen, Team burgerzaken, Postbus 5, 1270 AA Huizen De datum van vertrek ontlenen wij aan de aangifte. Doet u binnen 5 dagen voor vertrek aangifte, dan geldt de dag waarop de aangifte is ontvangen als de datum van vertrek. Doet u eerder dan de 5 dagen voor vertrek aangifte, dan geldt de werkelijke verhuisdatum als de datum van vertrek. Emigratie naar Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Sint Maarten, Curaçao of Aruba Op deze bestemmingen is het nodig een bewijs van uitschrijving van de gemeente Huizen te verkrijgen voor inschrijving in de nieuwe woongemeente. In dit geval wordt het bewijs gratis door de gemeente verstrekt. Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane om een in- of uitklaringsbewijs voor de inboedel vragen. Dit bewijs is verkrijgbaar bij Burgerzaken. De kosten zijn gelijk aan die van een uittreksel.

 • Publicatieborden plaatsen

  De gemeente Huizen heeft geen losse aankondigingsborden meer (zoals driehoeksborden en sandwichborden). Er wordt nu gebruik gemaakt van vaste dubbelzijdige A0-reclamedisplays, langs de openbare wegen in de gemeente. Per 1 januari 2017 is ook het beleid gewijzigd met betrekking tot het verlenen van vergunningen en het plaatsen van buitenreclame. Er is een overeenkomst gesloten met ESH Media. Zij zijn de exploitant van de buitenreclame in dubbelzijdige reclamedisplays op vaste locaties. ESH Media kan voor u een volledige buitenreclamecampagne verzorgen. Denk hierbij aan de opmaak en het drukken van de posters en de plaatsing van de campagne. Buitenreclamecampagnes voor niet-commerciële organisaties op het terrein van de bekende Huizer evenementen en culturele niet-commerciële activiteiten zijn nog steeds mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ESH Media. Zij informeren u graag over het tarief en de mogelijkheden om gebruik te maken van bijvoorbeeld advies of hulp bij de opmaak van de posters.   De contactgegevens van ESH Media zijn: ESH Media Pompmolenlaan 31 3447 GK Woerden Telefoon: (0348) 689 362 Website: ww.eshmedia.nl 

 • Wet Bibob

  Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of er crimineel geld wordt gestoken in het horecabedrijf. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo kan de gemeente erachter komen of de kans groot is dat er sprake is van bijvoorbeeld het witwassen van geld. Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen. Meer informatie Meer weten? Bel naar 14 035 en vraag naar het team Vergunningen. 

 • Brandveiligheid

  Als u een pand gebruikt moet u een aantal maatregelen nemen het brandveilig te gebruiken. De regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Vergunning Een vergunning voor het brandveilig gebruik is nodig als: Meer dan 4 personen blijven slapen (in het kader van zorg) of als meer mensen overnachten dan in de bouwverordening is bepaald. Overdag meer dan 10 kinderen (jonger dan 12 jaar) of meer dan 10 gehandicapte personen aanwezig zijn. Een aanvraag kan over meerdere gebouwen gaan. U hoeft dan maar 1 aanvraag te doen. Melding Een gebruiksmelding is nodig als: Er meer dan 50 personen in het pand tegelijk aanwezig kunnen zijn (en waar niet in wordt geslapen). Bij de melding moet u wel dezelfde documenten laten zien als bij de vergunning.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Bij een aanvraag voor onder andere een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn. U ontvangt binnen twee tot vier weken de verklaring thuis. Deze neemt u mee naar de instantie die de verklaring van u gevraagd heeft. Aanvraagformulier Voor de aanvraag VOG (natuurlijke personen) dient u een volledig ingevuld aanvraagformulier (van de Dienst Justis) in te leveren bij het team Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit formulier wordt meestal verstrekt door de werkgever, omdat hij het doel van de aanvraag op het formulier aan moet geven. Het aanvraagformulier is ook te vinden op de website van de Dienst Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Machtiging Het is mogelijk uw aanvraagformulier door een ander te laten inleveren. U heeft dan een ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatie nodig. De gemachtigde neemt ook zijn of haar geldige legitimatiebewijs mee. Online aanvragen via DigiD Het is alleen mogelijk om online een VOG aan te vragen, als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Meer informatie vindt u op: justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/index.aspx. Vrijwilligers De volgende vrijwilligers kunnen - als zij voldoen aan de voorwaarden- aanspraak maken op een gratis VOG: Vrijwilligers die werken met kinderen   Vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking ​Het is mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, zodat u achteraf geen declaratie meer hoeft in te dienen. Hiervoor moet u de VOG digitaal aanvragen bij Justis. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Gratis VOG voor vrijwilligers. Let op: uw organisatie moet u eerst aanmelden voor de gratis VOG. Dat kan op: Gratisvog.nl.  Buitenland Als u in het buitenland woont, dan kunt u de aanvraag alleen bij de Dienst Justis indienen. Niet bij de gemeente Huizen. Meer informatie vindt u bij de veel gestelde vragen op de website van de Dienst Justis. 

 • Omzettingsvergunning kamerverhuur

  In de gemeente Huizen hoeft u geen omzettingsvergunning aan te vragen als u bijvoorbeeld uw woning wilt omzetten naar losse kamers, met het doel deze aan verschillende personen te verhuren. U bent wel verplicht om bij het Omgevingsloket na te gaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.  Meer informatie Bij vragen neemt u contact op met het Omgevingsloket via gemeente@huizen.nl of het telefoonnummer 14 035.

 • eIDAS: Digitale formulieren

  Vanaf nu moeten Europese burgers bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel. Daarom werkt de gemeente Huizen met eIDAS-formulieren.  Digitaal eIDAS-formulier Het eIDAS-formulier maakt het mogelijk een aantal gemeentelijke producten aan te vragen als u geen Nederlander (meer) bent en geen DigiD heeft. De gemeente Huizen maakt op dit moment gebruik van drie eIDAS-formulieren:  Afschrift (uittreksel) uit de burgerlijke stand aanvragen Emigratie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen Contact gemeente Huizen Wilt u contact opnemen met de gemeente? Dat kan via het contactformulier.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.  Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de Rijksoverheid over dit onderwerp.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties