Resultaten

51 - 60 van de 63 Resultaten
Toon producten van Huizen
 • Drank- en horecavergunning

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecazaak, zoals een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente. Vraag de vergunning ook aan als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwakalcoholhoudende drank verkopen en de drank mag er niet opgedronken worden. Wilt u zwakalcoholhoudende drank schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Als u een uit- of inrit wilt maken bij uw huis of bedrijf, heeft u toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming vraagt u aan als u: van de weg gebruik wilt maken voor uw inrit (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir); een inrit wilt maken naar de weg; een bestaande inrit naar de weg wilt veranderen. Binnen de bebouwde kom Als de weg binnen de bebouwde kom ligt, kunt u volstaan met een melding. We geven geen medewerking als: daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht; de aanleg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats; het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; sprake is van een tweede inrit van een perceel en de aanleg hiervan ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen. Buiten de bebouwde kom Als de weg buiten de bebouwde kom ligt, heeft u een omgevingsvergunning nodig. We weigeren de vergunning als: de instandhouding en bruikbaarheid van de weg wordt geschaad; de vrije, veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer daardoor wordt benadeeld.

 • Rijbewijs C en D

  Eerste rijbewijs Als u voor de eerste keer een rijbewijs voor de vrachtauto of bus wilt aanvragen met één of meer van de categorieën C en D, dan heeft u het volgende nodig: 1.    Een gezondheidsverklaring voor het CBR om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen. 2.    Een verklaring van geschiktheid voor de aanvraag bij uw gemeente. Vernieuwen rijbewijs Voor vernieuwing van het rijbewijs in één of meer van de categorieën C en D heeft u het volgende nodig: 1.    Gezondheidsverklaring 2.    Medische keuring Geldigheid De geldigheid van het rijbewijs C en D is vijf jaar. Dit geldt voor de gehele Europese Unie. Dat betekent dat houders van een rijbewijs C of D zich vanaf de eerst volgende verlenging elke vijf jaar medisch moeten laten keuren.  

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  U hebt een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt starten of overnemen. Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis. U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties: U start of neemt een horecabedrijf over. De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt. U krijgt een andere leidinggevende. U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren. U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing. U start een terras of breidt uw terras uit.

 • Asbest verwijderen

  Slopen of asbest verwijderen  Het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is in veel gevallen meldingsplichtig bij de gemeente. Het meldingsformulier vindt u bij het omgevingsloket online. Melden Wanneer u inschat dat de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³ bedraagt. Wanneer u asbest verwijdert. (Onder ‘niet melden’ ziet u wanneer u geen melding hoeft te doen) Termijn U bent verplicht om minimaal vier weken voor de start van de werkzaamheden een sloopmelding te doen. Hetzelfde termijn geldt voor het melden van het verwijderen van asbest. In bepaalde spoedeisende gevallen is de termijn minimaal vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden. Voor meer informatie neemt u contact op met het Omgevingsloket. Niet melden Wanneer u voor de uitoefening van een bedrijf de volgende asbesthoudende onderdelen geheel of gedeeltelijk verwijdert: geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen rem- en frictiematerialen pakkingen uit verbrandingsmotoren pakkingen uit procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2250 kW. Voor het verwijderen van kleine losse asbesthoudende producten, bijvoorbeeld bij bloembakken, hoeft u geen melding te doen.  Let op: U bent wel verplicht om te voldoen aan de regels van het GAD voor het aanbieden van asbest bij het scheidingsstation.  Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket. Handige links Asbest - Kenniscentrum InfoMil Asbest -Rijksoverheid 

 • Voorwaarden paspoort en Nederlandse identiteitskaart

  Voorwaarden (eerste) paspoort en Nederlandse identiteitsbewijs Nederlandse nationaliteit: Voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Ingeschreven in de gemeente Huizen: Alleen als u staat ingeschreven bij de gemeente Huizen in de Basisregistratie Personen (BRP), kunt u bij ons een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Vingerafdrukken: Bij het aanvragen van een paspoort neemt de gemeente twee vingerafdrukken (voor aanvragers van 12 jaar of ouder). Bij aanvraag van een identiteitskaart worden geen vingerafdrukken genomen. Jonger dan 12 jaar: Personen jonger dan 12 jaar, die een Nederlandse identiteitskaart aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag uitoefent). Neem (een kopie van) de legitimatiebewijzen van ouders of gezagsdragers mee bij de aanvraag. Jonger dan 18 jaar: Personen jonger dan 18 jaar, die een paspoort aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag uitoefent). Neem (een kopie van) de legitimatiebewijzen van ouders of gezagsdragers mee bij de aanvraag. Nieuw reisdocument na een week: Reisdocumenten worden centraal in Nederland geproduceerd. Het is daarom niet mogelijk om een paspoort direct na aanvraag mee te nemen. Ongeveer een week na aanvraag is uw nieuwe paspoort klaar. U heeft drie maanden de tijd om uw paspoort op te halen. Persoonlijk afhalen: Reisdocumenten moeten persoonlijk worden aangevraagd en afgehaald. Dit geldt ook voor kinderen en baby’s. Eigendom staat: Paspoorten en identiteitskaarten blijven eigendom van de staat. Geldigheid: Een paspoort is tien jaar geldig voor volwassenen. Voor minderjarigen (tot 18 jaar) is het paspoort 5 jaar geldig. Voor het einde van deze periode moet u een nieuwe aanvragen. De naam van uw partner in uw reisdocument: Bent u getrouwd of heeft u uw partnerschap laten registreren en wilt u de naam van uw partner laten vermelden in uw paspoort? Dan moet u een nieuw reisdocument aanvragen. Lichamelijke of geestelijke beperking: Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen? Dan kan een medewerker van de gemeente Huizen naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. De gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken. Telefoonnummer 14 035. Voorwaarden tweede paspoort Nederlandse nationaliteit: Om een tweede paspoort aan te vragen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Geldigheid eerste paspoort: Bij het aanvragen van uw tweede paspoort, moet uw eerste paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn. Ingeschreven in de gemeente Huizen: Alleen als u staat ingeschreven bij de gemeente Huizen in de Basisregistratie Personen (BRP), kunt u bij ons een tweede paspoort aanvragen. Zakelijk, privé of beroepsmatig reizen: U moet aantonen, dat u het nodig heeft voor zakelijke of beroepsmatige reizen. Dat doet u door bepaalde stukken te overhandigen, namelijk: Een originele verklaring van de werkgever, waaruit blijkt dat u conflicterende landen bezoekt of dat u regelmatig landen bezoekt waarvoor een visum verplicht is. Aanvullende stukken zoals: een uittreksel van de Kamer van Koophandel, uitnodigingen van buitenlandse bedrijven, correspondentie met zakelijke contacten in het buitenland, zakelijke contracten met het buitenland.  Privéreizen: U moet aantonen dat u conflicterende landen bezoekt of dat u regelmatig landen bezoekt waarvoor een visum verplicht is. Geldigheid: Een tweede paspoort is wereldwijd twee jaar geldig, zolang het voldoet aan de geldigheidseisen voor identiteitsbewijzen.  Meer informatie over het tweede paspoort vindt u op de website van de Rijksoverheid:  Kan ik een tweede nederlands paspoort aanvragen.

 • Trouwen

  Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De informatie op deze pagina is ook van toepassing op een geregistreerd partnerschap. Waar ‘trouwen’ of 'huwelijk' staat wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld.  Welke voorwaarden zijn er? U moet 18 jaar of ouder zijn. U mag niet al getrouwd zijn U mag niet gedwongen worden U mag niet trouwen om zo verblijfsrecht in Nederland te krijgen Locatie U kunt kiezen waar u wilt trouwen. In Huizen kunt u trouwen in het gemeentehuis, op een door de gemeente aangewezen locatie of op een zelfgekozen locatie. Trouwambtenaar De trouwambtenaar kunt u zelf kiezen: een Huizer trouwambtenaar van uw keuze een vriend, familielid of kennis die voor één dag tot trouwambtenaar wordt benoemd (er is geen ambtenaar van de gemeente Huizen aanwezig). De keuze maakt u bij het melden van het huwelijk (ondertrouw). Melden voornemen huwelijk (ondertrouw) Online Heeft u plannen om te trouwen? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’. Nu wordt het een ‘melding voornemen huwelijk’ genoemd. U kunt uw voornemen kenbaar maken bij de gemeente waar u gaat trouwen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele kosten voor afschriften en uittreksels zijn wel voor uw eigen rekening.  Volgens de wet moet er minimaal twee weken tussen de melding (voorheen ondertrouw) en het huwelijk zitten. De melding blijft een jaar geldig. U kunt aangifte doen op twee manieren: in het gemeentehuis of online via DigiD. U kunt maximaal één jaar van tevoren een huwelijksdatum reserveren en de melding doen. U meldt uw huwelijk bij de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt dus online uw huwelijk aan ons doorgeven als u gaat trouwen in de gemeente Huizen. Hiervoor moet u beiden inloggen met uw DigiD. Een kosteloos huwelijk meldt u niet via onderstaand formulier. Dat kan onder de kop 'Gratis trouwen'. Online aangifte huwelijk  In het gemeentehuis aangifte doen Maak hiervoor een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand op nummer 14 035. De ambtenaar geeft bij het maken van de afspraak aan wat u mee moet nemen. In ieder geval: Een geldig identiteitsbewijs Een kopie van de identiteitsbewijzen van uw getuigen (minimaal twee en maximaal vier getuigen). Getuigen Bij uw huwelijk moet u minimaal twee en maximaal vier getuigen aanmelden (bij een gratis huwelijk zijn er twee getuigen). De getuigen moeten: 18 jaar of ouder zijn. een geldig identiteitsbewijs hebben. U geeft hun namen en adressen door bij de aangifte. U kunt dit ook online doen.   Online uw getuigen doorgeven  Gratis trouwen Voor een gratis huwelijksvoltrekking kunt u terecht aan de balie burgerzaken van het gemeentehuis. Dit kan op dinsdagochtend om 09.00 en 09.15 uur. U bent dan welkom in klein gezelschap (uitsluitend het bruidspaar en twee getuigen). De ambtenaar houdt geen toespraak. Let op: Als u te laat bent, dan zijn wij genoodzaakt om leges te heffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Burgerzaken. Bruidsparen kunnen zich alleen aanmelden voor de gratis huwelijksvoltrekking, als één van de partners ingeschreven staat in Huizen.  Aanmelden voor gratis huwelijksvoltrekking De melding voor een gratis huwelijk bestaat uit twee delen. Beide partners vullen met hun eigen DigiD een formulier in. De ene partner vult dit formulier in: Deel 1: Melding voornemen huwelijk (ondertrouw)  De andere partner vult dit formulier in: Deel 2: Melding voornemen huwelijk (ondertrouw)  Let op: Beide formulieren moeten verstuurd worden om de melding te kunnen registreren.  Meer informatie kosteloos huwelijk De kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties vinden plaats aan de balie van het team burgerzaken van het gemeentehuis. Bij een gratis huwelijk zijn er twee getuigen. Wij vragen u te letten op het volgende: U wordt verzocht om vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn. U kunt zich melden bij de receptie. U wordt opgehaald door de ambtenaar van de burgerlijke stand. U mag twee getuigen meenemen voor de voltrekking. Meer gasten zijn op dit moment niet toegestaan. De ambtenaar die uw huwelijk of partnerschap sluit, neemt vooraf géén contact met u op. De ambtenaar heet u welkom en sluit vervolgens direct uw huwelijk of partnerschap. Er wordt geen toespraak gehouden. De voltrekking neemt ongeveer 10 minuten in beslag. In de hal van het gemeentehuis en voor de ingang van het gemeentehuis mag niet worden gestrooid. Indien u niet op tijd aanwezig bent, worden de normale huwelijksleges in rekening gebracht.

 • Verhuizen binnen of naar Huizen (verhuizing doorgeven)

  Wanneer doorgeven? Als u nog gaat verhuizen: u geeft uw adreswijziging niet eerder door dan vier weken vóór uw verhuizing. Als u al verhuisd bent: u geeft uw adreswijziging binnen vijf dagen ná uw verhuizing door. Uw verhuizing doorgeven U kunt uw verhuizing op verschillende manieren aan ons doorgeven.  1) Online Als u online uw verhuizing doorgeeft heeft u het volgende nodig: DigiD Kopie huur-/koopcontract Online uw verhuizing doorgeven   2) Schriftelijk Als u per post uw verhuizing doorgeeft heeft u het volgende nodig: Verhuisformulier (pdf) Kopie legitimatiebewijs van iedereen die meeverhuist Kopie huur-/koopcontract Het verhuisformulier (pdf) kunt u inclusief bijlagen (zoals vermeld op het formulier) opsturen naar: Gemeente Huizen, Team Burgerzaken, Postbus 5, 1270AA Huizen. U gaat inwonen bij iemand anders   Als u gaat inwonen bij iemand die op dit moment al in de woning woont, dan dient deze persoon (de hoofdbewoner) schriftelijk toestemming te geven. De toestemming moet direct bij de verhuisaangifte worden ingeleverd. Dit kan op de volgende manieren: Online tegelijk met de verhuisaangifte. U en de hoofdbewoner vullen het online formulier in. Hiervoor heeft u allebei DigiD nodig. Of u voegt een ondertekend toestemmingsformulier digitaal toe als bijlage. Het toestemmingsformulier vindt u op de achterkant van het verhuisformulier (pdf). De hoofdbewoner geeft schriftelijk toestemming. Zowel de toestemming als een kopie van het legitimatiebewijs worden toegevoegd bij de verhuisaangifte. Het toestemmingsformulier vindt u op de achterkant van het verhuisformulier (pdf). Een aangifte van verhuizing kan gedaan worden door Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent. Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen. Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar. Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar. De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door degene die verhuisd is. Een meerderjarig persoon die u schriftelijk gemachtigd heeft. Deze persoon moet ook een kleurenkopie van uw paspoort meenemen of uw paspoort zelf. U heeft uw verhuizing online doorgeven. Is deze al verwerkt? U kunt via MijnOverheid controleren of u al bent ingeschreven op uw nieuwe adres.  Goed om te weten: als u uw verhuizing van tevoren doorgeeft, dan wordt uw melding bewaard tot uw verhuisdatum. Pas op de verhuisdatum wordt uw melding verwerkt in de BRP (basisregistratie personen).

 • Rijbewijs - meer informatie

  Ingeschreven bij gemeente Huizen: Alleen als u staat ingeschreven bij de gemeente Huizen in de BRP, kunt u bij ons een rijbewijs aanvragen. Verklaring: Uw verklaring rijvaardigheid en uw medische verklaring worden rechtstreeks via het CBR in de registers van de RDW geregistreerd.  Medische keuring: Als u een rijbewijs heeft in de categorieën C of D is een medische keuring verplicht voordat u het rijbewijs kunt verlengen. De keuringspapieren zijn bij Burgerzaken te verkrijgen. Categorie uitbreiding: Als u een aanvullende rijbevoegdheid hebt behaald, moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met de uitbreiding in de betreffende categorie. Nieuw rijbewijs na een week: Rijbewijzen worden centraal in Nederland geproduceerd. Het is daarom niet mogelijk om uw rijbewijs direct na aanvraag mee te nemen. Ongeveer een week na aanvraag is uw nieuwe rijbewijs klaar. U heeft drie maanden de tijd om uw rijbewijs af te halen. Persoonlijk afhalen: Rijbewijzen moeten persoonlijk worden aangevraagd en afgehaald. Eigendom staat: Rijbewijzen blijven eigendom van de staat. Geldigheid: Een rijbewijs is tien jaar geldig (vanaf 65 jaar gelden er andere voorwaarden). Voor het einde van deze periode moet u een nieuwe aanvragen. Beschadiging: Als uw rijbewijs is beschadigd, moet het worden vervangen door een nieuwe. Inperking rijbevoegdheid: Om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden ingeperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie van voertuigen niet meer geldig is. Er moet dan een nieuw rijbewijs worden aangevraagd waar de betreffende inperking in is verwerkt. Militair rijbewijs: Een Nederlands militair rijbewijs is alleen geldig binnen de militaire organisatie en is niet algemeen geldend. Bij de gemeente waar u ingeschreven staat, kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een regulier rijbewijs dat wel algemeen geldend is.  Buitenlands rijbewijs: Een buitenlands rijbewijs inwisselen voor een Nederlands rijbewijs is alleen mogelijk wanneer u in Nederland woonachtig bent en over een geldige verblijfstitel beschikt. Voor de specifieke eisen voor omwisseling en een lijst van landen waarin geldige rijbewijzen zijn afgegeven die hier omgewisseld kunnen worden kunt u terecht op de website van het RdW.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Bij een aanvraag voor onder andere een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn. U ontvangt binnen twee tot vier weken de verklaring thuis. Deze neemt u mee naar de instantie die de verklaring van u gevraagd heeft. Aanvraagformulier Voor de aanvraag VOG (natuurlijke personen) dient u een volledig ingevuld aanvraagformulier (van de Dienst Justis) in te leveren bij het team Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit formulier wordt meestal verstrekt door de werkgever, omdat hij het doel van de aanvraag op het formulier aan moet geven. Het aanvraagformulier is ook te vinden op de website van de Dienst Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Machtiging Het is mogelijk uw aanvraagformulier door een ander te laten inleveren. U heeft dan een ondertekend machtigingsformulier en een kopie van uw legitimatie nodig. De gemachtigde neemt ook zijn of haar geldige legitimatiebewijs mee. Online aanvragen via DigiD Het is alleen mogelijk om online een VOG aan te vragen, als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Meer informatie vindt u op: justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/index.aspx. Vrijwilligers De volgende vrijwilligers kunnen - als zij voldoen aan de voorwaarden- aanspraak maken op een gratis VOG: Vrijwilligers die werken met kinderen   Vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking ​Het is mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, zodat u achteraf geen declaratie meer hoeft in te dienen. Hiervoor moet u de VOG digitaal aanvragen bij Justis. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op Gratis VOG voor vrijwilligers. Let op: uw organisatie moet u eerst aanmelden voor de gratis VOG. Dat kan op: Gratisvog.nl.  Buitenland Als u in het buitenland woont, dan kunt u de aanvraag alleen bij de Dienst Justis indienen. Niet bij de gemeente Huizen. Meer informatie vindt u bij de veel gestelde vragen op de website van de Dienst Justis. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties