Resultaten

51 - 59 van de 59 Resultaten
Toon producten van Zwijndrecht
 • Sloopmelding

  Het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk kan tegenwoordig in veel gevallen door dit vooraf schriftelijk aan de gemeente Zwijndrecht te melden. Zodra u van de gemeente Zwijndrecht een ontvangstbevestiging heeft gekregen mag u aanvangen met de sloopwerkzaamheden. Let op: een (Rijks-)monument valt niet onder deze regeling. Hiervoor geldt dat wel een sloopvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente Zwijndrecht. Hoe dien ik een sloopmelding in? Voor het indienen van een sloopmelding klikt u hier. U vult uw melding online in. Nadat u uw melding heeft ingevuld, kunt u deze direct online versturen. Bij het Omgevingsloket kunt u inloggen met uw DigiD (eHerkenning voor bedrijven). Als u inlogt controleert de Rijksoverheid uw gegevens om zeker te zijn dat u bent wie u zegt dat u bent. Alle informatie die u daarna invult, wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt hieronder een DigiD inlogcode aanvragen. U kunt ook de online melding uitprinten en ingevuld afgeven aan de balie van de gemeente, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht of versturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht Voor meer informatie dient u een afspraak te maken bij de afdeling Gemeentewinkel. Wanneer moet ik een sloopmelding doen? U moet een sloopmelding doen wanneer er bij de sloop van een bouwwerk, standplaats of woonwagen naar verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt en/of wanneer er bij de sloop asbest wordt verwijderd. Hoe lang duurt het voor mijn sloopmelding afgehandeld is? Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding ontvangt u van ons bericht. Ik wil een (Rijks-)monument slopen, mag dat? Als het bouwwerk dat u (gedeeltelijk) wilt slopen een monument is, dan heeft u een sloopvergunning nodig. Deze vraagt u aan op dezelfde wijze als vermeld bij de vraag "Hoe dien ik een sloopmelding in?"

 • Trouwen in de gemeente Zwijndrecht

  U gaat trouwen! Voordat u een trouwdatum kiest is het handig om eerst bij de afdeling Gemeentewinkel langs te gaan. Onze adviseurs leggen graag uit wat er allemaal bij komt kijken om te trouwen of een partnerregistratie aan te gaan. In overleg met de medewerker van deze afdeling kan een datum gekozen worden.

 • Tweede paspoort

  U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt. Bijvoorbeeld als u vaak naar landen reist waarvoor een visum nodig is, of als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. Wanneer kom ik in aanmerking voor een tweede paspoort? U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt. Bijvoorbeeld: Als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade ligt voor een visumaanvraag. Het mogen geen landen zijn waar u met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kunt reizen. In dat geval kunt u een ID-kaart gebruiken. Als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een lijst van conflicterende landen. Die vindt u op rijksoverheid.nl. Voorwaarden en benodigheden. Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet uw huidige paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn. Voor de aanvraag hebt u nodig: een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen een bewijs dat uw paspoort op een consulaat ligt vanwege een visum als het om een zakenreis gaat: een recente verklaring van uw werkgever op origineel briefpapier óf een uittreksel van de Kamer van Koophandel andere vergelijkbare documenten Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Kosten Een tweede paspoort kost € 65,30. Goed om te weten: Een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort. Een tweede paspoort is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag u ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten. U kunt ook een tweede zakenpaspoort aanvragen. Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen. Op reis gaan met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle aan de grens kan het bezit van twee paspoorten vragen oproepen. Voor het aanvragen van een Tweede paspoort dient u een afspraak te maken.  

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Zwijndrecht woont? Vraag dan een uittreksel aan uit de basisregistratie personen (BRP). Daarop staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten, zoals uw nationaliteit. Dit uittreksel wordt vaak gevraagd door een woningbouwvereniging, als bewijs van inschrijving. Kosten U kunt een Uittreksel Basisregistratie Personen persoonlijk aanvragen bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en dit is mogelijk binnen de openingstijden van de Gemeentewinkel. De kosten hiervoor zijn €13,40. Indien u de aanvraag online doet, betaalt u slechts €8,50.  

 • Vergunning braderie

  Een braderie is een, voor het publiek toegankelijk, evenement waarbij vaak ook een markt plaatsvindt. Als winkeliersvereniging of evenementenorganisatie heeft u voor het organiseren van een braderie een vergunning nodig. Hoe vraag ik een braderievergunning aan? U vraagt een braderievergunning aan door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen aan: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht Of te mailen naar gemeente@zwijndrecht.nl U stuurt uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor de braderie op. Aanvraagformulier evenementenvergunning  Wanneer heb ik een braderievergunning nodig? U heeft een braderievergunning nodig wanneer u als winkeliersvereniging of evenementenorganisatie een braderie wilt organiseren. Hoe lang duurt het voor mijn braderievergunning klaar is? Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de braderievergunning krijgt. Wat vermeld ik in mijn aanvraag voor een braderievergunning? In uw aanvraag vermeldt u: De datum, locatie en tijden van de braderie. Een tekening met de opstelling van het aantal standplaatsen (genummerd) en de opstelling waar activiteiten of festiviteiten plaatsvinden op het terrein van de braderie. Hoeveel braderieën mag ik organiseren? U mag onbeperkt braderieën organiseren. Hoe lang mag mijn braderie duren? De braderie mag per keer niet langer dan 1 dag duren. Welke andere partijen mogen deelnemen aan de braderie? U kunt bij de organisatie van de braderie informeren welke andere partijen mogen deelnemen aan de braderie. Mogen commerciële handelaren deelnemen aan de braderie? U kunt commerciële handelaren uit de volgende categorieën standplaatsen toewijzen: standwerkers en demonstrateurs die beroepsmatig bezig zijn snacks non-foodsector food-sector, mits de artikelen geen marktachtig karakter uitstralen oude ambachten kunst en curiosa, ongeregelde goederen en tweedehands artikelen Hoeveel commerciële handelaren kunnen een standplaats krijgen? U kunt bij de organisatie van de braderie informeren hoeveel andere partijen een standplaats krijgen. Welke artikelen mag ik verkopen? U mag op de braderie uitsluitend artikelen verkopen die tot uw winkelassortiment behoren.

 • Vergunning of instemmingsbesluit voor het aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond (inclusief de bijbehorende apparatuur) heeft u een toestemming van de gemeente nodig. De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag. Procedure De vergunning of het instemmingsbesluit moet worden aangevraagd via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR) De ingevulde gegevens moeten voldoen aan de volgende voorwaarden.  De gemeente neemt de aanvraag in behandeling. Binnen 8 weken krijgt u  bericht over uw aanvraag  Als de vergunning of het instemmingsbesluit is verleend en u wilt starten met het werk dan moet u dat  minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden melden bij de gemeente Zwijndrecht via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR). Let op: Zowel het Nutsbedrijf als het Telecombedrijf heeft toestemming nodig van de gemeente. Wanneer de openbare grond in eigendom of beheer is van bijvoorbeeld de NS, RWS, particulieren of het Waterschap dan heeft het Nuts- of Telecombedrijf tevens toestemming van deze instanties nodig. De gemeente Zwijndrecht verleent altijd de eindvergunning. Ingravingen uit calamiteiten (Rampen of onverwachte gebeurtenissen die ernstige schade kunnen veroorzaken) kunnen, mits de veiligheid niet in het geding is, zonder vergunning worden uitgevoerd. Wel is minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR) noodzakelijk. U kunt vergunningsvrij ingravingen uitvoeren indien de afstand maximaal 10 meter bedraagt, het geen werk van bijzondere aard is en geen wegafsluiting moet worden geplaatst. Ook hierbij is minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding via de webapplicatie van Public Space Management Services B.V. (PSMS/MOOR) noodzakelijk.   De volgende Wetgeving is van toepassing voor het aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen: Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Zwijndrecht Leidingenverordening gemeente Zwijndrecht Telecommunicatieverordening gemeente Zwijndrecht  Telecommunicatiewet Wet informatie-uitwisseling bovengrondse- en ondergrondse netten en netwerken Handboek Kabels en leidingen (pdf, 3MB)

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U ontvangt de VOG na aanvraag binnen 4 weken per post. U kunt een VOG op drie manieren aanvragen. Klik op de onderstaande links voor meer informatie. Kosten Uw aanvraag bij de gemeente kost € 41,35. Digitaal aanvragen Dit is de snelste en goedkoopste manier. Uw aanvraag voor een digitale VOG is €33,85. Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie/werkgever die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is. Lees meer Aanvragen via de gemeente U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. Lees meer Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. Lees meer

 • Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen hun integriteit kunnen tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

   Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Meld of vind dit dan via www.verlorenofgevonden.nl. Bij diefstal van een voorwerp doet u aangifte bij de politie. Brommers en scooters vallen niet onder gevonden of verloren voorwerpen. Ook hiervan doet u aangifte bij de politie. Bent u uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Doe dan aangifte aan de balie van de gemeente. Vermissing van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart kunt u ook online regelen via het webformulier. Uw document staat dan nationaal en internationaal als vermist. Afhandeling Verloren voorwerp: bekijk op www.verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp is gevonden Gevonden voorwerp: meld dit via www.verlorenofgevonden.nl en bewaar het voorwerp thuis Paspoort of Nederlandse identiteitskaart gevonden: geef deze af bij de gemeente Paspoort of Nederlandse identiteitskaart vermist: meld dit via het webformulier 'vermissing' Online regelen www.verlorenofgevonden.nl Melden vermissing paspoort of identiteitskaart (inloggen met DigiD) Meer informatie Gevonden voorwerpen Een gevonden paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs mag u niet thuis bewaren, dit brengt u altijd naar de gemeente. U meldt dit niet via www.verlorenofgevonden.nl. Om fraude te voorkomen vernietigt de gemeente deze documenten. Via www.verlorenofgevonden.nl of telefonisch doet u aangifte en bewaart het gevonden voorwerp bij u thuis. U mag het voorwerp ook inleveren bij de gemeente. Wanneer de eigenaar zich binnen 1 jaar meldt, brengen wij u met elkaar in contact. Als de eigenaar zich niet binnen 1 jaar meldt en het voorwerp ligt bij u thuis, mag u het voorwerp houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van 1 jaar voorbij is. Via de links ziet u of uw gevonden voorwerp geen gestolen voorwerp is. U neemt contact op met de politie wanneer het door u gevonden voorwerp als gestolen staat geregistreerd. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 8844. Website RDW - Fietsdiefstalregister Website Stop Heling - Overige gestolen voorwerpen Telefonisch of persoonlijk melden Telefonisch of persoonlijk melden kan ook: via ons telefoonnummer 14 078 bij de receptie van de gemeente * maandag, woensdag en vrijdag:  09.00 - 12.00 uur * dinsdag en donderdag:  14.00 - 19.30 uur   Overzicht gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen die voor 1 november 2017 gevonden zijn staan vermeld op het overzicht hieronder. Er komen vanaf deze datum geen nieuw gevonden voorwerpen op. U kijkt hiervoor op www.verlorenofgevonden.nl Als u denkt dat uw verloren voorwerp gevonden is, geeft u ons het nummer van het voorwerp uit de lijst op. Als het aannemelijk is dat het gevonden voorwerp uw eigendom is, mag u het voorwerp afhalen bij de receptie van de gemeente of bij de vinder thuis. Gevonden sleutels staan niet op de lijst, sleutels met specifieke kenmerken (zoals autosleutels) staan er wel op. Staat uw sleutel(s) niet in het overzicht? Dan bent u van harte welkom om in onze sleutelbak te kijken of uw sleutel(s) gevonden is. Overzicht gevonden voorwerpen Gevonden voorwerp ophalen U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor mee: uw identiteitsbewijs het eigendomsbewijs zoals: een aankoopbon een foto of ander bewijsmateriaal Gestolen voorwerp Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd aangifte bij de politie. Op www.verlorenofgevonden.nl leest u of uw voorwerp gevonden is. Fiets kwijt Voor het parkeren van fietsen heeft de gemeente een fietsbeleid. Fietsen worden verwijderd wanneer u deze fout geparkeerd heeft of vergeten bent op te halen uit de fietsenstalling. U kunt tegen betaling uw fiets terughalen via de fietsafhandelcentrale. Minicontainer kwijt Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of uw container gevonden is. U neemt contact op met HVC  via klantenservice@hvcgroep.nl of telefoonnummer 0800 0700. HVC maakt dan met u een afspraak voor het bezorgen van een nieuwe minicontainer. Wetgeving Burgerlijk Wetboek 5  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties