Resultaten

61 - 70 van de 72 Resultaten
Toon producten van Brunssum
 • Rijontheffing promenadegebied

  Het promenadegebied van Brunssum is een voetgangerszone. Om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer de voetgangerszone betreedt, zijn 3 zakpalen geplaatst bij de toegangswegen. Deze staan bij de Kerkstraat (noord), Wilhelminastraat en Schiffelerstraat. De zakpaal bij de Schiffelerstraat is alleen voor uitrijdend verkeer. Voor het bevoorraden van de winkels en horecagelegenheden staan de zakpalen op de Kerkstraat (noord) en Wilhelminastraat omlaag tijdens de onderstaande tijdstippen: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur. Donderdagavond van 21.00 - 23.00 uur. Zaterdag van 7.00 - 9.00 uur. Buiten deze tijdstippen staan de zakpalen omhoog en is het promenadegebied het domein van het winkelend publiek. Ontheffing Wilt u toch toegang hebben met uw voertuig buiten de gestelde openingstijden? U kunt dan door middel van kentekenherkenning de zakpalen laten zakken. Buiten de gestelde openingstijden kunnen ontheffingen worden verleend voor: Laden en lossen; In- en uitstappen van passagiers; Bereiken van eigen perceel of garage. Bij het aanvragen dient u duidelijk aan te geven waarom u in uw specifieke situatie denkt in aanmerking te komen voor een ontheffing. U kunt hierbij denken aan: Verhuizen; Hulpdiensten; Huisartsen; Waardetransporten; Onderhoudsdiensten; Bewoners met een garage die enkel toegankelijk is via het Promenadegebied; Zorgvervoer (taxivervoer bejaarden en gehandicapten); Ondernemers die afhankelijk zijn van vervoersmogelijkheden buiten de vastgesteld tijdstippen i.v.m. bederfelijke waar, catering e.d.. Het bevoorradend verkeer mag een maximaal gewicht hebben van 15 ton en een maximale lengte van 12 meter. Aanvragen ontheffing Digitaal De ontheffing vraagt u aan met het digitale aanvraagformulier. Hierbij betaalt u direct de leges voor het aanvragen van de ontheffing. U ontvangt na verzending binnen drie werkdagen onze beslissing op uw aanvraag. Aanvraagformulier rijontheffing promenadegebied (inloggen met DigiD of eHerkenning) Post Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt de aanvraag ook schiftelijk indienen. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier rijontheffing promenadegebied (pdf, 131 kb) Meerdere voertuigen Wilt u voor meerdere voertuigen een ontheffing aanvragen? U dient dan meerdere aanvragen in, één aanvraag per voertuig. Kosten De kosten voor het aanvragen van een rijontheffing promenadegebied bedragen: Geldig voor één dag: € 11,-.  Geldig voor één maand: € 20,50. Geldig voor één half jaar: € 47,80. Geldig voor één jaar: € 84,50. Let op, de ontheffingen worden per kalenderjaar verleend. Vraagt u bijv. in maart aan voor het hele jaar, dan is deze geldig t/m december. U betaalt dan wel de prijs voor één jaar. Wijzigen kenteken rijontheffing Heeft u een nieuw voertuig en wilt u de ontheffing op het kenteken van dit nieuwe voertuig laten zetten? Vul hiervoor het digitale wijzigingsformulier in. U ontvangt na verzending binnen drie werkdagen antwoord op uw wijziging. Wijzigingsformulier kenteken rijontheffing promenadegebied (inloggen met DigiD of eHerkenning) Heeft u geen DigiD of eHerkenning? U kunt de wijziging ook schiftelijk indienen. Gebruik hiervoor het Wijzigingsformulier kenteken rijontheffing promenadegebied (pdf, 12 kb)

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Brunssum. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een bezwaarschrift naar het onderdeel van de gemeente dat het besluit heeft genomen. Dit moet u doen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Maakt u later bezwaar, dan neemt de gemeente uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. Dien bezwaar in Stuurt u het bezwaarschrift liever per post? Stuur dit dan naar de Gemeente Brunssum. Postbus 250. 6440 AG Brunssum. Wat moet in uw bezwaar staan? uw naam en adres; de datum waarop u de brief stuurt; met welk besluit u het niet eens bent; waarom u het daarmee niet eens bent; uw handtekening; of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw (juridische) kosten, als u bezwaar gegrond wordt verklaard. Kosten Het indienen van een bezwaarschrift kost niets. Schakelt u een belangenbehartiger in (bijvoorbeeld een advocaat), dan zijn deze kosten in beginsel voor uw eigen rekening. De gemeente vergoedt (een gedeelte van) deze kosten alleen, als u gelijk krijgt. U moet uw verzoek om een vergoeding wel hebben gedaan voordat een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Bezwaarschriftencommissie De gemeente legt ieder bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Vaak nodigt deze commissie u, de gemeente en andere belanghebbenden uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. Na de hoorzitting adviseert de bezwaarschriftencommissie de gemeente over uw bezwaarschrift. Hierna neemt de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift. Beslistermijn Binnen twaalf weken moet de gemeente een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. De gemeente mag de beslistermijn met zes weken verlengen. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Wilt u meer informatie? Lees dan de folder ''Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'' op: rijksoverheid.nl.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Aanvragen Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie eerst een afspraak. Voor deze aanvraag heeft u een ingevuld aanvraagformulier nodig. Meestal krijgt u het aanvraagformulier van degene die de VOG van u wil hebben. U kunt het formulier ook downloaden op justis.nl. De organisatie die de VOG van u wil hebben, moet het formulier eerst helemaal invullen en ondertekenen. Pas daarna kunt u de aanvraag doen. Maak nu direct online een afspraak Digitaal U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben, die mogelijkheid aanbiedt. Zo werkt het digitaal aanvragen De or­ga­ni­sa­tie die om de VOG vraagt, zet een aan­vraag voor u klaar op de web­si­te van Dienst Jus­tis. U krijgt een e-mail van Dienst Jus­tis. Via een link in de mail kunt u de aan­vraag af­ron­den. Na ont­vangst van de be­ta­ling neemt Dienst Jus­tis de aan­vraag in be­han­de­ling. U krijgt schrif­te­lijk be­richt over uw VOG. De le­ver­tijd is even lang als bij een aan­vraag aan de ba­lie.  Kosten Een VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35. Indien de organisatie die de VOG nodig heeft aangesloten is bij de COVOG, kunt u de VOG digitaal aanvragen (vraag dit na bij uw organisatie). Deze bedraagt € 33,85. De VOG voor bedrijven kost € 207,-. De VOG voor vrijwilligers is gratis wanneer de vrijwilligersorganisatie is aangemeld bij www.gratisvog.nl. Meenemen Het ingevulde aanvraagformulier Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Komt u het uittreksel voor iemand anders aanvragen Het ingevulde aanvraagformulier Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Meer informatie Verklaring Omtrent het Gedrag op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Levenloos geboren kind, registratie in BRP

  Vanaf 3 februari 2019 is het mogelijk om een verzoek in te dienen om uw levenloos geboren kind te laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u woont. Voor de aangifte komt u langs in het stadskantoor. Voor opname van uw levenloos geboren kind in de BRP maakt het niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Het maakt ook niet uit hoe lang geleden de geboorte was. Wat heb ik nodig om mijn levenloos geboren kind te registreren? U heeft een document van de burgerlijke stand nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren. Bijvoorbeeld een geboorteakte (levenloos) óf een akte van een levenloos geboren kind. Is er nog geen akte? U doet dan eerst aangifte levenloos geboren kind in de gemeente waar uw kind geboren is. Tijdens de aangifte van levenloos geboren kind kunt u tevens een verzoek doen om het kind te registreren in de BRP. Verzoek registratie BRP alleen voor uzelf Het verzoek voor registratie van uw kind in de BRP kunt u alleen voor uzelf doen en niet voor een eventuele andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek tot registratie doen. Uw kind wordt namelijk alleen op uw persoonslijst in de BRP bijgeschreven. Verzoek indienen U maakt voor het indienen van het verzoek een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55. Wat neemt u mee naar de afspraak? uw geldig identiteitsbewijs; indien in uw bezit, geboorteakte (levenloos) óf een akte van een levenloos geboren kind. Registratie in de BRP niet verplicht Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en is niet verplicht. Als u zich bedenkt kan de gemeente de registratie later op uw verzoek ook verwijderen. Wanneer is registratie in de BRP niet mogelijk? Woonde u op het moment van de geboorte van het kind niet in Nederland en stond u niet ingeschreven in de BRP? Dan kunt u geen verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kind doen. Voor wie zijn de gegevens van mijn levenloos geboren kind zichtbaar? De gegevens over uw kind zijn alleen zichtbaar voor u (bijvoorbeeld via MijnOverheid) en voor de ambtenaar burgerzaken bij de gemeente. Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

 • Parkeerontheffing blauwe zone

  In Brunssum is géén betaald parkeren. Wel telt de gemeente een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze blauwe zones mag gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf). Parkeerschijfzones Brunssum telt een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze zones mag slechts gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf). De aangewezen blauwe zones in Brunssum zijn: Lindeplein Doorvaartplein parkeerplaats Hokkelbergh parkeerplaats Wilhelminaplein parkeerplaats Koutenveld (gedeeltelijk) parkeerstrook in de Rumpenerstraat parkeerstrook in de Kerkstraat parkeerstrook in de Schildstraat parkeerstrook in een deel van de Kerkeveldstraat parkeerstrook Ir. Op den Kampstraat Ontheffing Binnen de gemeente Brunssum zijn een aantal gebieden aangewezen waarvan bewoners een ontheffing kunnen aanvragen op de tijdbeperking voor een bijhorende blauwe zone. Deze aangewezen gebieden en bijhorende blauwe zones zijn hieronder in de tabel te zien. Aangewezen gebied Toegewezen parkeerlocatie Kerkstraat 1a t/m 304 en Schiffelerstraat 1 t/m 15 Koutenveld Raadhuisstraat 4 t/m 12, Kerkstraat 7, 15, 19 en Schiffelerstraat 1C, 1E, 1F Hockelbergh Wilhelminastraat 1a t/m 1c, Julianastraat 47 t/m 59 en Pastoor Savelbergstraat 51 t/m 151 Wilhelminaplein Koutenveld woningbouwontwikkeling fase 1 en fase 2 Nieuw parkeerterrein fase 1/2 Doorvaartstraat 15 t/m 21 en Passage 12 t/m 50 Doorvaartplein (17+ extra nieuw) Ir. Op den Kampstraat 1 t/m 70 Ir. Op den Kampstraat Lindeplein 1 t/m 33 Lindeplein (1a en 1c) Een grafische weergave van het aangewezen gebied is onderaan deze pagina te vinden. Per woning wordt maximaal één ontheffing op kenteken verstrekt. De ontheffing is 1 jaar geldig met een vaste looptijd van 1 januari tot en met 31 januari in het volgende jaar.  Voorwaarden De aanvraag van een parkeerontheffing wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: Aanvrager moet ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Brunssum en binnen het aangewezen gebied wonen om in aanmerking te komen voor een ontheffing van de bijhorende parkeerschijfzone. Aanvrager moet voor het parkeren afhankelijk zijn van één van de parkeerpleinen waar de parkeerschijfzone van kracht is. De aanvrager mag dus niet beschikken over een eigen parkeerplaats, oprit of garage. Aanvrager moet het voertuig op eigen naam hebben staan. Aanvrager kan niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, al dan niet op eigen erf. Per parkeerlocatie zijn een maximumaantal ontheffingen uit te geven. Wanneer dit aantal wordt overschreden zal de aanvraag worden geweigerd en wordt u op een wachtlijst geplaatst. Overgangsbepalingen In 2020 zijn de nieuwe beleidsregels parkeerontheffingenbeleid parkeerschijfzones centrum gemeente Brunssum 2020 vastgesteld en in het kader van deze nieuwe regels gelden er een aantal overgangsbepalingen. Huishoudens welke in het kalenderjaar 2020 reeds in het bezit zijn van 2 ontheffingen blijven dit recht behouden tot 31 januari 2024. Tot uiterlijk 31 januari 2023 kan een aanvraag voor een tweede ontheffing ingediend worden. Deze tweede ontheffing kost € 82,-. Ontheffinghouders die van het Doorvaartplein en Wilhelminaplein naar een andere locatie worden verwezen behouden het recht om tot maximaal 31 januari 2022 de huidige ontheffing aan te houden. Na die datum eindigt de overgangsbepaling en gelden de nieuwe ontheffingregels. Wilt u gebruik maken van deze overgangsbepalingen, dan kunt u dat in het aanvraagformulier aangeven. Aanvragen Digitaal Uw aanvraag kunt u digitaal indienen. Aanvragen of wijzigen ontheffing parkeerschijfzone (blauwe zone) (inloggen met DigiD) Post Beschikt u niet over DigiD? U kunt dan ook het aanvraagformulier ontheffing parkeerschijfzone (blauwe zone) (pdf, 153kb) downloaden en naar de gemeente sturen. Wijziging kenteken doorgeven Bent u in het bezit van een ontheffing en wilt u een wijziging van het kenteken van uw auto doorgeven? Ook dit kan via het digitale formulier of het analoge formulier. Kosten Een parkeerontheffing kost € 11,-. Aangewezen gebied Meer informatie Beleidsregels parkeerontheffingenbeleid parkeerschijfzones centrum gemeente Brunssum 2020 

 • Erkenning

  Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent: het kind krijgt wederzijds erfrecht er ontstaat een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind het kind kan uw achternaam krijgen U dient uw kind persoonlijk te erkennen aan de balie bij de gemeente. Erkenning doorgeven U maakt voor het erkennen van uw kind een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55. Kosten De erkenning kost niets. Meenemen een geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind) Erkennen voor de geboorte Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is. Erkennen bij of na de geboorte Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.  Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.  Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen. Achternaam kind De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar de gemeente. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind. Ouderlijk gezag Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank. Meer informatie Erkenning op Rijksoverheid.nl

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Iets gevonden in de gemeente Wat doet u als u iets gevonden heeft?  U meldt het gevonden voorwerp het liefst digitaal via www.verlorenofgevonden.nl. U komt langs tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bewaren U mag zelf kiezen of u het gevonden voorwerp thuis bewaart of het afgeeft aan de balie van het gemeentehuis. Kiest u ervoor om een voorwerp af te geven bij de gemeente dan doet u dit tijdens de openingstijden. Let op, gevonden reisdocumenten en rijbewijzen mag u niet thuis bewaren. Dit geldt ook voor militaire eigendommen. U kunt de reisdocumenten en rijbewijzen digitaal melden, waarna u ze tijdens de openingstijden naar de gemeente kunt brengen. Wat gebeurt er als de eigenaar zich meldt? Bewaart de gemeente het voorwerp? Dan vragen we de eigenaar te komen kijken naar het voorwerp. Bewaart u het voorwerp zelf? Dan vragen we de eigenaar contact met u op te nemen voor informatie of om het voorwerp te bekijken. Wat gebeurt er als de eigenaar zich niet meldt? Is het voowerp maximaal € 450,- waard? Dan wordt het voorwerp drie maanden bewaard. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan. is het voorwerp meer waard? Dan is de bewaartermijn één jaar. Daarna wijst de gemeente een eigenaar aan. Iets verloren in de gemeente Wat doet u als u iets verloren bent? U zoekt het voorwerp digitaal via www.verlorenofgevonden.nl. Staat het hier niet tussen? Dan kunt u het op deze website aanmelden als verloren. U komt langs tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Is er sprake van diefstal? Neem contact op met de politie. Wat gebeurt er als uw voorwerp gevonden is? Dan nemen wij contact met u op en vragen we u om naar het voorwerp te komen kijken. Is het van u? Dan krijgt u het meteen mee. Breng wel uw identiteitsbewijs mee en indien aanwezig, bewijs dat het voorwerp van u is. De gemeente benadert de eigenaar van een gevonden voorwerp alleen als er een adres of telefoonnummer in of op het gevonden voorwerp te vinden is. Kijkt u daarom zelf regelmatig op www.verlorenofgevonden.nl of uw vermiste voorwerp gevonden is. Verloren paspoort, identiteitskaart of rijbewijs Wilt u uw verloren document vernieuwen dan hoeft u niet meer eerst naar de politie. U legt dan een verklaring van vermissing van uw reisdocument of rijbewijs af bij de gemeente. Deze verklaring maakt het document ongeldig. Als u het document eventueel terugvindt, kan de vermissing niet meer worden teruggedraaid en moet u het teruggevonden document inleveren. Ook als u ervoor kiest om geen nieuw document aan te vragen kunt u een verklaring van vermissing afleggen. Dit om te voorkomen dat er misbruik van uw document kan worden gemaakt.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt. U kunt met het vreemdelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw vreemdelingenpaspoort een afspraak. Tijdens de eerste afspraak vult u met de ambtenaar een aanvraagformulier in. De gemeente stuurt deze naar de IND. Daarna bellen wij u voor het maken van een tweede afspraak voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort.  De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Afhalen Na 5 werkdagen kunt u het aangevraagde vreemdelingenpaspoort afhalen in de gemeentewinkel. Kosten Een vreemdelingenpaspoort kost € 56,55. U betaalt bij de aanvraag van uw vreemdelingenpaspoort contant of met uw pinpas. Meenemen Als u 18 jaar of ouder bent Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Eén recente pasfoto die voldoet aan de eisen. Kinderen tot 18 jaar Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Eén recente pasfoto die voldoet aan de eisen. Komen beide ouders mee? Beide ouders nemen een legitimatiebewijs mee. Kan één van de ouders er niet bij zijn? Neem dan ook mee:  Het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 560 kb), ingevuld en ondertekend door de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Let op: uw kind dient zelf bij de aanvraag aanwezig te zijn. Geldigheid Hoelang het vreemdelingenpaspoort geldig is hangt af van uw verblijfsvergunning. Vreemdelingenpaspoorten zijn maximaal 5 jaar geldig. Verloren of gestolen Zie Reisdocument gestolen of kwijt voor meer informatie

 • Levenloos geboren kind, aangifte

  Uw kind is levenloos geboren of heeft kort geleefd. U doet hiervan aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit doet u voor de begrafenis of de crematie. Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Uw kind is levenloos geboren U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt 'een akte van geboorte (levenloos)' op. Uw kind heeft kort geleefd Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar. Wie mogen aangifte doen? één van de ouders; een uitvaartondernemer; iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid; medewerkers van het ziekenhuis. Aangifte doen U maakt voor de aangifte een afspraak. De gemeentewinkel van de gemeente Brunssum is de komende tijd beperkt open. Dit is een gevolg van de maatregelen die de rijksoverheid heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door de beperkte openstelling voor het aanvragen van producten (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur) wil de gemeente Brunssum fysieke contacten beperken en daarmee de gezondheid van bezoekers en eigen medewerkers beschermen. Voor het maken van een afspraak tijdens deze beperkte openingstijden neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55. Wat neemt u mee naar de afspraak? geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet; verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts; B-enveloppe met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren of kort na de geboorte overleden kind. Toestemming (verlof) voor begraven of cremeren Om uw kind te kunnen begraven of cremeren hebt u toestemming (verlof) van ons nodig. Dit verlof krijgt u direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Uw kind is lang geleden levenloos geboren of kort na de geboorte overleden Als u hiervan toen geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen. Is uw kind geboren in Brunssum? Neem dan contact met ons op. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat. Of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken. Is er wel een akte van uw kind maar staat daar geen voornaam in? U mag dit nog laten aanpassen. Neem dan contact met ons op. We kijken wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen én ophalen doet u zelf, bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Na 5 werkdagen ligt uw rijbewijs klaar. Het is ook mogelijk uw rijbewijs sneller te krijgen via een spoedaanvraag, hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Aanvraag, verlenging of uitbreiding van uw rijbewijs? U maakt hiervoor een afspraak. Afhalen Het afhalen van uw rijbewijs kan zonder afspraak. U doet dit persoonlijk en hierbij levert u ook uw oude rijbewijs in. Wat neemt u mee? Uw oude rijbewijs, als u dat komt verlengen of bij een categorie-uitbreiding. Een geldig legitimatiebewijs bij een eerste aanvraag of verlies van het rijbewijs Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die voldoet aan de eisen Kosten Rijbewijs: € 41,- Extra kosten bij spoedaanvraag: € 34,10 U betaalt bij de aanvraag of verlenging contant of met uw pinpas. Rijbewijs kwijt of gestolen? U bent uw rijbewijs kwijt of is het gestolen? Geef dit direct door aan de gemeente. Meer informatie hierover vindt u bij Reisdocument of rijbewijs kwijt. Gezondheidsverklaring nodig? Om te mogen rijden moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Heeft u van de RDW bericht ontvangen dat u een gezondheidsverklaring moet invullen? Meer informatie hierover vindt u bij Gezondheidsverklaring.  Categorie T op rijbewijs Bestuurders die op 1 juli 2015 18 jaar waren en een rijbewijs B hadden, mogen daarmee ook een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van het B-rijbewijs wordt de categorie T automatisch bijgeschreven. Het rijbewijs moet dan wel voor 1 juli 2025 zijn vernieuwd. Omwisselen rijbewijs Meer informatie over het omwisselen van uw rijbewijs? Zie Buitenlands rijbewijs omwisselen. Geldigheid rijbewijs Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Vanaf uw 65e verjaardag of wanneer u medisch gekeurd moet worden verandert dit: U bent tussen de 65 en 70 jaar, dan wordt uw rijbewijs verlengd tot uw 75ste verjaardag U bent tussen de 70 en 75 jaar, dan wordt uw rijbewijs met 5 jaar verlengd U bent 75 jaar of ouder: maximaal 5 jaar (afhankelijk van medische keuring) Bij een verplichting tot medische keuring i.v.m. ziekte: afhankelijk van keuring

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties