Resultaten

61 - 65 van de 65 Resultaten
Toon producten van Oegstgeest
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen.

 • Vervoersontheffing gevaarlijke stoffen

  Een ontheffing voor het vervoer en laden en lossen over de weg van gevaarlijke stoffen zoals consumentenvuurwerk, propaan naar aanwezige verkooppunten. Het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat langs een route waarbij het risico zoveel als mogelijk wordt beperkt. De bebouwde kom wordt zoveel mogelijk gemeden.

 • Vestiging vanuit het buitenland

  Komt u uit het buitenland en wilt u zich in Oegstgeest inschrijven? Dan moet u binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente, dit geldt voor ieder gezinslid. Uw verblijfsduur in Nederland moet minimaal 4 maanden zijn. Leest u eerst de onderstaande voorwaarden, vervolgens maakt u een afspraak.

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

  Wanneer iemand naar het oordeel van het college niet in staat is tot zelfredzaamheid of participatie en onvoldoende is geholpen met de inzet van de eigen verantwoordelijkheid, gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, kan het college beslissen tot het verstrekken van een (individuele) maatwerkvoorziening.

 • Wob-verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties