Resultaten

61 - 70 van de 70 Resultaten
Toon producten van Oegstgeest
 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Oegstgeest woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  LET OP: U kunt alleen een uittreksel Burgerlijke stand aanvragen als de persoon voor wie u het aanvraagt in Oegstgeest is geboren, gehuwd of overleden.

 • Vergunning tijdelijke verhuur (Leegstandwet)

  Tijdelijk verhuren van uw woning kan een uitkomst zijn als u zit met dubbele woonlasten. U heeft een verhuurvergunning nodig van de gemeente (Leegstandwet) en toestemming van uw hypotheekverstrekker. Informeer ook bij uw belastingadviseur of de Belastingdienst naar de financiële gevolgen van tijdelijke verhuur.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen Oegstgeest ? Dan moet u dat melden bij de gemeente. Verhuist u van Oegstgeest naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. Verhuist u vanuit het buitenland naar Oegstgeest, kijk dan bij 'vestiging vanuit het buitenland'.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Maatregelen coronavirus: In verband met de maatregelen om het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, kunt u uw VOG op dit moment alleen digitaal aanvragen via uw werkgever en Justis.

 • Vervoersontheffing gevaarlijke stoffen

  Een ontheffing voor het vervoer en laden en lossen over de weg van gevaarlijke stoffen zoals consumentenvuurwerk, propaan naar aanwezige verkooppunten. Het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat langs een route waarbij het risico zoveel als mogelijk wordt beperkt. De bebouwde kom wordt zoveel mogelijk gemeden.

 • Vestiging vanuit het buitenland

  Komt u uit het buitenland en wilt u zich in Oegstgeest inschrijven? Dan moet u binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente, dit geldt voor ieder gezinslid. Uw verblijfsduur in Nederland moet minimaal 4 maanden zijn. Leest u eerst de onderstaande voorwaarden, vervolgens maakt u een afspraak.

 • Voorwerpen op de openbare weg

  Het kan zijn dat u een ontheffing nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir. Zo moet u bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen als u een container, bouwkeet of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis.

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

  Wanneer iemand naar het oordeel van het college niet in staat is tot zelfredzaamheid of participatie en onvoldoende is geholpen met de inzet van de eigen verantwoordelijkheid, gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, kan het college beslissen tot het verstrekken van een (individuele) maatwerkvoorziening.

 • Wob-verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties