Resultaten

61 - 65 van de 65 Resultaten
Toon producten van Westvoorne
 • Levenloos geboren kind registreren

  Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen (dood geboren kinderen) in de Basisregistratie Personen (BRP) te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dan worden opgenomen in de BRP. Dit is niet verplicht. Een verzoek tot registratie doet u bij de gemeente. Met deze registratie is uw levenloos geboren kindje zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Kindje heeft korte tijd geleefd Heeft uw kindje korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kindje is overleden. Uw kindje staat dan geregistreerd in de BRP en is zichtbaar via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent u getrouwd bent met de moeder u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

 • Dieren houden

  Wilt u dieren in grotere hoeveelheden houden omdat u fokker van diersoorten bent of het houden van dieren als uw hobby heeft? U moet bij de gemeente een milieuvergunning aanvragen van het verbod dat hierop geldt. Het is verboden om grote hoeveelheden dieren, wilde dieren, gevaarlijke dieren, zeldzame dieren of beschermde dieren te hebben. Als u deze dieren toch wilt houden, dan kunt u soms een ontheffing op het verbod krijgen. U moet dan voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen nemen. Doe dit voordat u de aanvraag doet. U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten. Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben al een ontheffing op dit verbod. Hobbydieren U mag hobbydieren, zoals schapen, geiten en pluimvee in een kleine hoeveelheid houden. Het is belangrijk dat u uw hobbydieren laat registeren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dan zijn de dieren en hun plaats van herkomst snel te achterhalen als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, zoals MKZ.

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling: vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar  vrijstelling van inschrijving op een school vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof) In Nederland zijn kinderen leerplichtig. De bedoeling hiervan is dat jongeren voldoende opleiding krijgen om later sterk in de maatschappij te staan. De ouders of verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kind staat ingeschreven en de school geregeld bezoekt. De volledige leerplicht begint bij 5 jaar. Zodra uw kind 5 jaar wordt, moet hij of zij op de eerste dag van de volgende maand naar school. Uw kind mag overigens al vanaf de dag waarop het 4 jaar oud wordt tot het basisonderwijs worden toegelaten. De volledige leerplicht (alle dagen in de week naar school) kan op twee manieren aflopen:a. Aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden;b. als uw kind aan het eind van het schooljaar tenminste twaalf schooljaren op school heeft gezeten. Hoeft uw kind daarna niet meer naar school? Ja en neen. Neen, omdat de Leerplichtwet slechts gaat over kinderen van 5 t/m 17 jaar oud.Ja, omdat elke jongere een startkwalificatie moet hebben, wanneer hij of zij het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie wil zeggen een diploma op tenminste (k)mbo- of havo-niveau. Een vbo- of mavo-diploma is dus onvoldoende. Zolang geen startkwalificatie is behaald en de leerling nog geen 18 jaar is, geldt de kwalificatieplicht. De leerplicht voor de gemeente Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis worden uitgevoerd vanuit de gemeente Hellevoetsluis Meer informatie:  Telefoonnummer: 14 0181E-mail: leerplicht@hellevoetsluis.nl   Lees meer over leerplicht op de website www.leerplichtwegwijzer.nl

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent; u getrouwd bent met de moeder; u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties