Resultaten

71 - 78 van de 78 Resultaten
Toon producten van Drimmelen
 • Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers (Tozo 4)

  Tozo 3 liep tot 31 maart. Maakte u hier gebruik van, dan wordt uw uitkering niet automatisch verlengd met Tozo 4. Hiervoor kunt u hieronder een nieuwe aanvraag indienen, net zoals ondernemers die niet eerder van Tozo gebruik hebben gemaakt. Op Tozo 4 zijn dezelfde voorwaarden van toepassing. Deze regeling loopt tot 1 juli 2021.

 • Evenement: melding of vergunning?

  Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, buurtfeest, communie of een herdenking? Vaak moet u dit melden. Gaat u bijvoorbeeld ook een tent, tribune of een podium plaatsen? Meld dit dan ook via het meldingsformulier brandveilig gebruik en en basishulpverlening overige plaatsen.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuner in de Wmo

  Weet u niet welke zorg en/of ondersteuning voor u beschikbaar is? Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente? Of advies over onderwijs of werk? Een cliëntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afvalwater in de gemeente Drimmelen. Woningen of andere gebouwen in de gemeente Drimmelen moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool, drukriolering, of een IBA. De aansluiting van uw woning tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf realiseren. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt op kosten van de aanvrager door de gemeente gerealiseerd in samenwerking met een aannemer.

 • Afvaltarieven 2021

  Het tarief voor het ledigen van de mini-containers bestaat uit twee delen. U betaalt een vast tarief dat voor ieder huishouden hetzelfde is. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u uw minicontainer/emmer aanbiedt voor lediging. De hoogte van dit laatste bedrag heeft u dus enigszins zelf in de hand. Goed scheiden van afval loont!

 • Meldpunt

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld straatmeubilair of een gat in de weg? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval, vernielingen, of overlast van ongedierte (bijvoorbeeld ratten of eikenprocessierups). Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

 • WOZ waarde

  Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum. De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Deze vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

 • Leerplicht

  Wanneer een kind 4 jaar wordt mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het kind naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties