Resultaten

71 - 77 van de 77 Resultaten
Toon producten van Eindhoven
 • Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Wij als gemeente verstrekken uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wil jij nog iets anders of iets specifieks weten? Je kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Wob-verzoek.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kun je als bestuurder van een auto minder dan 100 meter lopen met hulpmiddel, zoals een rollator? En zal die beperking meer dan 6 maanden duren? Of heb je als passagier deze beperkingen en kun je niet zelfstandig wachten totdat de bestuurder de auto heeft weggezet? Dan kom je in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Vraag een GPK online aan.

 • Vrijstelling overschrijding geluidsnorm aanvragen

  Organiseer je als organisatie of bedrijf een festiviteit op je eigen terrein, waarbij het geluid harder zal zijn dan mag volgens de voorschriften? En is je organisatie of bedrijf volgens de Wet Milieubeheer een inrichting? Check dit via het stappenplan op infomil.nl. Is dit zo? Vraag dan minimaal 2 weken van tevoren vrijstelling aan door een kennisgeving incidentele festiviteit te doen.

 • Betaald parkeren woonwijken

  In woonwijken die dicht bij het centrum liggen is vaak sprake van parkeeroverlast. Woon jij in zo'n wijk en heb je overlast, dan kun je ons vragen een betaald parkeren regeling in te voeren. Zijn er genoeg mensen in de straat of buurt het hiermee eens, dan voeren we betaald parkeren in. Doel hiervan is de overlast te verminderen en de parkeerruimte goed te benutten.

 • Rijbewijs

  Je rijbewijs verlengen of een categorie laten toevoegen? Dat kan online. Je hoeft dan maar 1 in plaats van 2 keer naar de gemeente te komen: alleen om het op te halen. Meer informatie over het online aanvragen vind je verderop op deze pagina onder het kopje Hoe kan ik mijn rijbewijs online verlengen? Vraag je voor het eerst een rijbewijs aan? Of wil je het rijbewijs niet online verlengen? Kom dan naar de balie. Maak hiervoor online een afspraak of telefonisch (14 040). Kijk voor de openingstijden op de pagina Openingstijden en adressen. Let op! Om je rijbewijs online te kunnen verlengen heb je de DigiD-app nodig. Die app voert een eenmalige controle van je identiteitsbewijs uit. Daarvoor heb je een apparaat met NFC-lezer nodig. Bijvoorbeeld een smartphone (meeste Android-toestellen, iPhone 7 en nieuwer). Doe je het toch liever aan de balie? Maak dan online of telefonisch (14 040) een afspraak.

 • Standplaats voor promotie

  Wil je een product of dienst promoten (gratis weggeven of aanprijzen)? Vraag online een promotiestandplaats aan als je op een vaste plek wilt gaan staan. Samplen en flyeren (promoten terwijl je je verplaatst, bijvoorbeeld in het centrum of van deur tot deur) hoef je niet te melden. Wil je met een foodtruck in Eindhoven gaan staan? Let dan op het volgende: Het is niet meer mogelijk om zonder vergunning een standplaats in te nemen. Vanwege het groeiende aantal foodtrucks en ontvangen klachten is het tot nu toe gehanteerde gedoogbeleid gestopt. Het standplaatsenbeleid wordt momenteel herzien waarbij vaste (tijdelijke) standplaatsen plaats zullen maken voor flexibele standplaatsen. Dit biedt meer ruimte voor foodtrucks. Vooruitlopend op dit beleid worden geen standplaatsvergunningen meer verleend. Een mogelijkheid kan zijn om een standplaats/vergunning aan te vragen op één van de weekmarkten. Zie de informatie onder Standplaats weekmarkt. Op illegaal ingenomen standplaatsen wordt gehandhaafd.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Heb je een aanslag gemeentelijke belastingen gekregen? In enkele gevallen kun je kwijtschelding aanvragen via de digitale belastingbalie. Als je van ons kwijtschelding krijgt, hoef je de aanslag niet te betalen. Bij een eerste aanvraag is geen toestemming vereist. Heb je dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heb je dat het volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch controleren. Met het aanvragen van kwijtschelding via de digitale belastingbalie geef je ons toestemming het recht op kwijtschelding te controleren via het Inlichtingen bureau. Wil je dit niet? Vraag dan een kwijtscheldingsformulier aan en vermeld daarop dat je geen controle via het Inlichtingen bureau wilt. Soms kun je kwijtschelding alleen schriftelijk aanvragen. Kijk daarvoor onder het kopje 'Wanneer vraag ik schriftelijk kwijtschelding aan?'

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties