Resultaten

71 - 80 van de 81 Resultaten
Toon producten van Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen

  Komt u van buiten de Europese Unie (EU) en wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen.

 • Klacht indienen over een bijzondere opsporingsdienst

  Heeft u een klacht over een bijzondere opsporingsdienst? Bijvoorbeeld omdat een opsporingsambtenaar u verkeerd heeft behandeld? Dan kunt u daarover een klacht indienen.

 • Aanvraag eigen faillissement

  Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? En heeft u 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers? Dan kunt u bij de rechtbank uw faillissement aanvragen.

 • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden inschrijven in huwelijksgoederenregister

  Als u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluit, kunt u deze inschrijven in het huwelijksgoederenregister.

 • Beginseltoestemming aanvragen bij adoptie buitenlands kind

  Als u een kind uit het buitenland wilt adopteren, moet u eerst beginseltoestemming aanvragen. Dat is een verklaring waaruit blijkt dat u geschikt bent.

 • Inzage Centraal Insolventieregister

  In het Centraal Insolventieregister kunt u bijvoorbeeld opzoeken of een bedrijf failliet is. Of dat iemand is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp).

 • Schadevergoeding aanvragen tijdens strafzaak voor slachtoffer misdrijf

  Heeft u schade door een misdrijf? En volgt er een strafzaak tegen de verdachte? Dan kunt u in dit strafproces om een vergoeding van uw schade vragen.

 • Afleggen verklaring beneficiair aanvaarden of verwerpen erfenis

  U kunt een erfenis zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij beneficiair aanvaarden of verwerpen moet u een Verklaring van nalatenschap afleggen.

 • Verzet tegen strafbeschikking door Openbaar Ministerie (OM)

  Het Openbaar Ministerie (OM) kan zelf een straf opleggen bij bijvoorbeeld winkeldiefstal. Als u het niet eens bent met die straf, kunt u verzet instellen.

 • Klacht indienen over de Raad voor de Kinderbescherming

  Als u niet tevreden bent over het gedrag van een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming, dan kunt u daarover een klacht indienen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties