Resultaten

71 - 80 van de 80 Resultaten
Toon producten van Reimerswaal
 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders en/of verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Ook biedt het CJG ondersteuning als het gaat om (jeugd)hulp of zorg. Het CJG geeft opvoedingstips vanaf de geboorte van een kind tot aan jong volwassenheid. Ook is er informatie te vinden over activiteiten en cursussen in Reimerswaal en omgeving. Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf, het is normaal om hier vragen over te hebben. Bij het CJG werken deskundige medewerkers die met u meedenken, praktische tips hebben, zoeken naar passende oplossingen en indien nodig doorverwijzen naar een andere organisatie. website CJG

 • Geboorteaangifte

  Een geboorteaangifte moet gedaan worden in de gemeente waar het kindje is geboren. Is het kindje niet in Reimerswaal geboren maar in een andere gemeente (bijvoorbeeld in het ziekenhuis), dan doet u aangifte in die gemeente. De aangifte wordt gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest. Het is vanaf 2020 verplicht om de verklaring van de arts/verloskundige bij de aangifte bij te voegen. De verklaring moet ingevuld worden door de arts/verloskundige. De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kindje. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan er in. De akte hoeft vanaf 2020 niet meer ondertekend te worden. Geboorteaangifte doen (met DigiD) Doet iemand anders dan één van de ouders/erkenners de aangifte of lukt het niet om digitaal de aangifte te doen dan maakt u een afspraak met ons op het gemeentehuis. Wanneer kan ik aangifte doen? De aangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte gedaan worden. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen in het gemeentehuis, maar wel digitaal vanuit huis (of het ziekenhuis, u doet dan aangifte in die gemeente). Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u de geboorte aan moet geven. Dag van geboorte U doet uiterlijk aangifte op Maandag Donderdag Dinsdag Vrijdag Woensdag Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zondag Woensdag Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

 • Paspoort aanvragen

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Deze moet u laten zien wanneer hier om wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht. Een paspoort is wereldwijd geldig als reisdocument. Een paspoort moet persoonlijk aangevraagd en afgehaald worden bij de gemeente. Voor volwassenen is een paspoort 10 jaar geldig. Het paspoort ligt vijf werkdagen na de aanvraag voor u klaar in het gemeentehuis. Kunt u hier niet op wachten, doe dan een spoedaanvraag. Dit is wel duurder dan een reguliere aanvraag. Reizen met kinderen? Dan is het wellicht goed om de informatie op de website van de Rijksoverheid te lezen. Afspraak maken en gelijk online betalen (met DigiD en iDEAL) Afspraak maken Paspoort aanvragen kind (t/m 17 jaar) Heeft u het paspoort snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Wanneer u deze voor 14.00 uur doet, kunt u het paspoort de eerstvolgende werkdag afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u wel extra.

 • Huwelijk / Geregistreerd partnerschap

  Trouwen/registreren in de gemeente Reimerswaal? En wilt u weten of de datum en het tijdstip waarop u wilt trouwen/registreren beschikbaar is? De dag en de plek van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap kunt u online kiezen. Wilt u trouwen/registreren op een andere locatie dan de raadszaal? Kijk dan onder het kopje 'regelen' wat hiervoor nodig is. Ook kunt u een voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. Dit alles kan online met DigiD. U doet dan online melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie. De melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouw- of registratiedatum worden aangegeven. Als u de aanvraag start heeft u van beide partners de DigiD nodig en moet u via iDEAL betalen. Ook heeft u de gegevens van de getuigen (minimaal 2) nodig en een kopie van hun identiteitsbewijzen. Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie doen (met DigiD en iDEAL)

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Iets gevonden of verloren? Doe dan melding bij de gemeente. Een melding maken van een verloren of gevonden voorwerp kan 24 uur per dag via de website www.verlorenofgevonden.nl. U krijgt altijd een bevestiging als de melding gelukt is. Aangifte doen bij de politie van een verloren voorwerp kan niet meer, tenzij u denkt dat het om diefstal gaat. Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs verloren? Dan legt u een verklaring van vermissing af bij de gemeente, digitaal via DigiD of aan de balie van het gemeentehuis. Dit is nodig om misbruik van het oude document tegen te gaan, maar ook voor het aanvragen van een nieuw document. Verloren of gevonden voorwerp melden Vermissing reisdocument melden (met DigiD)  Afspraak maken

 • Erkenning kind

  Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kan hij het kind erkennen. Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel. De biologische moeder is altijd automatisch wettelijk ouder en hoeft daarom het kind niet te erkennen. Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen. Maak een afspraak voor het erkennen van een kind. Een kind kan erkend worden vóór de geboorte of daarna (bij de geboorteaangifte of op een later moment). Afspraak maken

 • Kavels voor woningbouw

  Wie wil dat nu niet? Uw eigen droomhuis ontwerpen en bouwen. Helemaal volgens uw smaak en wensen. De gemeente Reimerswaal biedt in de verschillende kernen bouwkavels aan. Op deze stukken grond kunt u zelf binnen de geldende regels een huis bouwen. Een architect en aannemer kunnen u hierbij helpen. U kunt de bouwkavels aankopen of in erfpacht nemen. Hieronder leest u de mogelijkheden voor Steehof III Yerseke, Rozenboom IV Krabbendijke en andere opties. Uitgifte woningbouwkavels Steehof III in Yerseke  Hieronder ziet u de overzichtstekening alsook de tabel van de woningbouwkavels in de Steehof III in Yerseke. Alle kavels zijn op dit moment in optie genomen. Wanneer er kavels terugkomen, dan zullen we de aangelegde reservelijst op volgorde afgaan en de gegadigden per mail en telefonisch (mits er een telefoonnummer bij ons bekend is) benaderen. U krijgt dan 3 dagen te tijd om te beslissen of u de aangeboden kavel in optie wenst te nemen of dat u uw plaats op de reservelijst wenst te behouden.  U vindt alle overige informatie in de informatiebrochure die hieronder te downloaden is.  Informatiebrochure Steehof III Beschikbare woningbouwkavels Steehof III Yerseke Kavelnummer Aangewezen woningtype Voorlopige oppervlakte in m2 Grondprijs per m2 excl. btw Totale grondprijs incl. btw Status 1 Vrijstaand 774 € 236 € 221.029,15 Gereserveerd 2 Vrijstaand 677 € 236 € 193.181,34 Gereserveerd 3 Vrijstaand 702 € 236 € 200.534,51 Gereserveerd 4 Vrijstaand 702 € 236 € 200.348,90 Gereserveerd 5 Vrijstaand 700 € 236 € 199.963,39 Gereserveerd 6 Vrijstaand 699 € 236 € 199.692,11 Gereserveerd 7 Vrijstaand 695 € 236 € 198.549,87 Gereserveerd 8 Vrijstaand 836 € 236 € 238.762,43 Gereserveerd 9 Vrijstaand 434 € 225 € 118.159,22 Gereserveerd 10 Halfvrijstaand 341 € 225 €   92.954,32 Gereserveerd 11 Halfvrijstaand 341 € 225 €   92.954,32 Gereserveerd 12 Vrijstaand 337 € 225 €   91.723,75 Gereserveerd 13 Vrijstaand 695 € 204 € 171.548,86 Gereserveerd 14 Vrijstaand 732 € 236 € 208.949,96 Gereserveerd 15 Vrijstaand 823 € 236 € 235.101,55 Gereserveerd 16 Halfvrijstaand 375 € 225 € 102.055,64 Gereserveerd 17 Halfvrijstaand 379 € 225 € 103.280,76 Gereserveerd 18 Halfvrijstaand 379 € 225 € 103.280,76 Gereserveerd 19 Halfvrijstaand 379 € 225 € 103.280,76 Gereserveerd 20 Vrijstaand 530 € 225 € 144.366,01 Gereserveerd 21 Vrijstaand 679 € 204 € 167.480,94 Gereserveerd 22 Halfvrijstaand 426 € 204 € 105.094,60 Gereserveerd 23 Halfvrijstaand 424 € 204 € 104.753,96 Gereserveerd 24 Vrijstaand 630 € 236 € 180.014,17 Gereserveerd 25 Vrijstaand 633 € 236 € 180.845,15 Gereserveerd 26 Vrijstaand 629 € 236 € 179.625,81 Gereserveerd 27 Vrijstaand 546 € 225 € 148.762,85 Gereserveerd 28 Vrijstaand 528 € 225 € 143.658,16 Gereserveerd 29 Halfvrijstaand 428 € 221 € 114.451,48 Gereserveerd 30 Halfvrijstaand 425 € 221 € 113.649,25 Gereserveerd 31 Vrijstaand 719 € 212 € 184.437,88 Gereserveerd Duurzame woningen Dit laatste deel van de Steehof wordt de eerste gasloze wijk in onze gemeente. In deze wijk streven we samen met de nieuwe bewoners naar een hoge mate van verduurzaming. Daarom zijn we momenteel hard bezig met een aantal zaken om de toekomstige bewoners hierin zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.  Omdat niet meer op het gasnet mag worden aangesloten, zal bij nieuwbouw ingezet moeten worden op duurzame warmte. Een voor de hand liggende optie is volledig elektrisch waarbij gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp. Een warmtepomp kent verschillende bronnen zoals de buitenlucht en de ondergrond. Het meest efficiënte systeem is een bodemenergiesysteem (dus ondergrond). Om de beschikbare bodemenergie in de ondergrond zo efficiënt mogelijk te gebruiken en om te voorkomen dat de systemen elkaar onderling gaan beïnvloeden heeft de gemeente voor de wijk een bodemenergieplan opgesteld en is de wijk aangewezen als interferentiegebied. Dat betekent dat alle aan te leggen bodemenergiesystemen aan bepaalde regels en voorwaarden moeten voldoen. Het bodemenergieplan dient als basis voor iedereen die in de wijk een systeem wil aanleggen dat gebruikmaakt van bodemwarmte. Daarnaast willen wij toekomstige bewoners op weg kunnen helpen met het bouwen van een energieneutrale en/of duurzame woning. Dit is ook benoemd in de informatiebrochure. Bodemenergieplan Steehof III Yerseke - Deel 1 Bodemenergieplan Steehof III Yerseke - Deel 2 Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen gemeente Reimerswaal 2020  Welke andere bouwkavels zijn beschikbaar? Hieronder ziet u een overzicht van alle nog niet definitief uitgegeven kavels. Bij elk bouwkavel staat of deze beschikbaar is en wat deze kost. Straatnaam Huisnummer Kern Aantal m2 Totaal incl. btw Beschikbaarheid Beschikbare bouwkavels Hansweert en Waarde Sloestraat 35 Hansweert 558 € 128.486,75 Gereserveerd Sloestraat 37 Hansweert 556 € 128.026,23 Gereserveerd Coolhofflaan 24 Waarde 534 € 117.985,16 Gereserveerd Inschrijven bouwgrond (met DigiD) Let op: alleen mogelijk voor één van bovenstaande kavels! Contact opnemen   Rozeboom IV Krabbendijke De gemeente Reimerswaal is bezig met de voorbereiding voor de uitgifte van woningbouwkavels Rozeboom IV in Krabbendijke. U kunt zich nu nog niet inschrijven voor deze wijk. Inkomende inschrijfformulieren voor deze plannen nemen wij op dit moment niet in behandeling. Voor plan Rozeboom IV in Krabbendijke wordt de bestemmingsplanprocedure nog doorlopen. Het is nog niet exact bekend wanneer wij deze kavels zullen uitgeven, dit zal op zijn vroegst in het 1e kwartaal van 2021 zijn. Zodra er nieuwe bouwkavels worden uitgegeven, laten wij dit weten via onze website, sociale media en in het advertentieblad ‘Reimerswaal Informatie’. Wij zullen een vooraankondiging doen zodra de definitieve uitgiftedata bekend zijn, omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden zich tijdig in te kunnen schrijven. Inschrijven is dus pas mogelijk op het moment dat de kavels worden uitgegeven en gaat via een inschrijfformulier op deze pagina. Wij verwachten dat er veel belangstelling zal zijn voor de kavels van beide plannen en dat deze middels een loting worden uitgegeven. De lotingsvoorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Voor meer informatie over de verkaveling en grondprijzen verwijzen wij u naar de Grondprijsbrief 2021. Grondprijsbrief 2021 Op 11 december 2020 is de Grondprijsbrief 2021 vastgesteld. De Grondprijsbrief 2021 geldt als 'prijslijst' voor uit te geven (bouw)grond vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (tenzij er binnen die periode een nieuwe Grondprijsbrief wordt vastgesteld). De actuele Grondprijsbrief 2021 vindt u hieronder, onder het kopje 'te downloaden'.

 • Rijbewijs

  Voor het besturen van een auto, vrachtwagen, brommer of trekker heeft u een rijbewijs nodig. Een rijbewijs moet persoonlijk aangevraagd en opgehaald worden. Meestal kunt u het rijbewijs na 5 werkdagen bij ons ophalen. Kunt u hier niet op wachten, doe dan een spoedaanvraag. Dit is wel duurder dan een reguliere aanvraag. Soms moet u een eigen verklaring van het CBR invullen. Kijk op de pagina eigen verklaring of u deze nodig hebt. Afspraak maken en gelijk online betalen (met DigiD en iDEAL) Afspraak maken Spoedaanvraag? Wanneer u vóór 14.00 uur een spoedaanvraag doet, ligt het rijbewijs de eerstvolgende werkdag klaar. Buitenlands rijbewijs omwisselen? Dit duurt langer dan een normale rijbewijsaanvraag. Mijn rijbewijs is verlopen. Mag ik nog rijden? Als uw rijbewijs is verlopen tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020 dan mag u nog 9 maanden blijven rijden na de verlopen datum. In deze periode bent u verzekerd en mag u ook in de andere EU-landen rijden. De dienstverlening voor het aanvragen van rijbewijzen loopt gewoon door. Zet de aanvraag voor een nieuw rijbewijs daarom zo snel mogelijk in gang. Wacht niet tot het laatste moment. Heeft u een medische beperking en uw rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur is verlopen? Dan wordt u geadviseerd pas te rijden na goedkeuring door het CBR.   Bekijk het nieuwsbericht 'Europese Commissie: Alle rijbewijzen 9 maanden langer geldig' op de website van de CBR.  Rijbewijs beschadigd of onleesbaar? Is uw rijbewijs beschadigd of onleesbaar geraakt, dan moet u deze laten vervangen. U krijgt dan een rijbewijs dat geldig is tot dezelfde datum als uw oude rijbewijs. Buitenlands rijbewijs omwisselen Met een buitenlands rijbewijs kunt u maar een bepaalde periode in Nederland blijven rijden. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben. U kunt (afhankelijk van het land waar uw rijbewijs vandaan komt) uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Uw buitenlandse rijbewijs moet dan wel nog geldig zijn. Geldigheid buitenlands rijbewijs Heeft u een rijbewijs uit een van de landen van de EU of EVA? Dan kunt u nog tot 10 jaar na afgifte van het rijbewijs ermee blijven rijden in Nederland. Voor een rijbewijs dat is afgegeven op of na 19 januari 2013 is dit zelfs 15 jaar. Heeft u een rijbewijs uit een land buiten de EU/EVA of uit de voormalige Nederlandse Antillen? Dan kunt u hiermee nog maximaal 185 dagen blijven rijden. De periode gaat in op de datum dat u zich inschrijft in een Nederlandse gemeente. In deze periode moet u een Nederlands rijbewijs aanvragen.

 • Archieven

  Onderstaand de inventarissen van de voormalige gemeenten welke nu behoren tot de gemeente Reimerswaal, de inventarissen van Reimerswaal en archieven van derden. Een inventaris is een overzicht van stukken welke in één archief thuis horen. Voor een gemeente is dat bijvoorbeeld de correspondentie die de gemeente met derden heeft gevoerd, de raadsnotulen, de notulen van het college van burgemeester en wethouders en de boekhouding, maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Soms zijn de archieven redelijk groot, zoals de archieven van de voetbal- en gymvereniging van Yerseke, maar een inventaris kan ook een paar stukken bevatten. Er is dan geen inleiding toegevoegd aan de inventaris, hoogstens een paar aantekeningen. De stukken welke in de inventarissen worden vermeld zijn over het algemeen na twintig jaar openbaar. Stukken jonger dan twintig jaar zijn alleen raadpleegbaar met toestemming van de inbewaargever van het archief Gemeentelijke archieven Voormalige gemeenten inventaris archief gemeente Krabbendijke 1703-1969 inventaris archief gemeente Kruiningen 1583-1969 inventaris archief gemeente Rilland-Bath 1782-1969 inventaris archief gemeente Waarde 1649-1969 inventaris archief gemeente Yerseke 1715-1969 Archieven Reimerswaal Inventaris van het archief van de gemeente Reimerswaal periode 1970-1979 Inventaris van het archief van de gemeente Reimerswaal periode 1980-1989 Archieven van derden In 2012 is aan de gemeente Reimerswaal uit een nalatenschap van de familie Everts archief geschonken over De Heerlijkheid van Yerseke en het overzetveer Yersekendam-Gorishoek. Dit betreft de periode 1750-1950. De archiefstukken zijn toegankelijk gemaakt en beschreven in een inventaris. Het archief bevat verscheidene verkoopaktes en boedelscheidingen betreffende de Heerlijkheid tussen 1750 en 1887. Het archief is in twee delen beschreven waarvan het eerste deel Nederlandstalig en het tweede deel een Engelstalige beschrijving bevat. Deze laatste is mede van nut voor de enige directe nazaten van de Belgische tak van de familie Everts, welke de Engelse nationaliteit hebben. Het eerste deel bevat documenten betreffende de periode tot aan de aankoop in 1887 van de Heerlijkheid door Philip Pelgrim Everts, Consul van Nederland te Brussel. Het tweede deel bevat correspondentie met betrekking tot de aankoop door de heer Philip Pelgrim Everts, te Brussel van de Ambachtsheerlijkheid Yerseke (Eng.) inventaris van het archief van de werkliedenvereniging Eendracht maakt macht inventaris van het archief van De Heerlijkheid van Yerseke en het overzetveer Yersekendam-Gorishoek

 • Historie

  Reimerswaal was in de vijftiende eeuw de derde stad van Zeeland geworden , noteert de Nederlandse bewerker J.P. Guépin van het Duitse boek ‘Versunkene Städte’. Vanuit Reimerswaal zeilden schepen naar Vlaanderen, Engeland, Frankrijk en de Oostzeehavens. Reimerswaal lag op de route naar Antwerpen. De vaarroute liep toen door de Oosterschelde. Naast deze handel vormden het winnen van zout en de meekrapteelt de belangrijkste bronnen van bestaan. Het oude Reimerswaal Een gelukkige en welvarende stad , schrijft dezelfde schrijver in zijn boek. Maar, het tij keert. De reeks rampen begon met een brand en het was daarna het water dat het oude Reimerswaal ten ondergang stuurde. De dijken, die misschien wel niet goed beheerd werden, braken regelmatig. Misschien heeft het afgraven van veen, nodig voor de zoutwinning, ook wel bijgedragen tot verzwakking van de dijken. Tussen 1530 en 1570 drong het water zevenmaal Reimerswaal binnen. De geuzen veroverden de stad in 1573 en brandden Reimerswaal plat. Drie jaar lang was de stad verlaten. Toch keerden enkele bewoners terug in de hoop de stad op te bouwen. Dit lukte nauwelijks. Aan het begin van de zeventiende eeuw was Reimerswaal gereduceerd tot een dorp bestaande uit enkele bouwvallige huizen. In 1626 en 1632 verkochten de Staten van Zeeland de restanten van de huizen en wallen. Aan het eind van de zeventiende eeuw resteerde van Reimerswaal een klein eiland met enkele ruïnes. Begin achttiende eeuw verdween ook dit laatste restant in de golven van de Oosterschelde. In 1978 is een schutsluis op één van rijkste archeologische monumenten van Nederland gebouwd. De restanten liggen vanaf die tijd onder een laag asfalt. Het nieuwe Reimerswaal Was de ondergang van het oude Reimerswaal grotendeels het gevolg van de natuur, het ontstaan van het nieuwe Reimerswaal was aan het einde van de jaren zestig puur mensenwerk. De datum van de herindeling was 1 januari 1970. De gemeenten Kruiningen, Yerseke, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath gaan op in de nieuwe gemeente Reimerswaal. Hansweert hoorde al bij Kruiningen, evenals een groot gedeelte van Oostdijk. In het nieuwe Reimerswaal is er ruimte. In oppervlakte is het één van de grootste gemeenten van Zeeland. De meer dan 22.000 inwoners hebben per inwoner meer dan één hectare ruimte ter beschikking. Dat is overigens inclusief een flink deel van het water van de Oosterschelde en de Westerschelde. Reimerswaal ligt tussen de Ooster- en Westerschelde. In het oosten grenst het aan de  Brabantse gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. In het westen liggen de gemeenten Goes, Kapelle en Borsele. In het zuiden grenst Reimerswaal aan België, met de stad Antwerpen als buurgemeente.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties