Resultaten

71 - 78 van de 78 Resultaten
Toon producten van Tilburg
 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd (geweest) of heeft u een geregistreerd partnerschap (gehad) dan kunt u de geslachtsnaam (achternaam) van uw partner gebruiken. Dit heet naamgebruik.

 • Geboorteaangifte en erkenning

  De geboorte van een kind moet u binnen 3 dagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte.

 • Drank-, horeca- en exploitatievergunning

  Informatie over drankvergunning, horecavergunning, exploitatievergunning, terrasvergunning, en andere vergunningen die te maken hebben met uw horecabedrijf.

 • MijnOverheid

  Sinds 2016 biedt gemeente Tilburg haar inwoners de aanslag gemeentelijke belastingen ook digitaal aan, via de Berichtenbox van MijnOverheid. Inwoners ontvangen de aanslag dan niet meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten.

 • Trouwambtenaren

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) sluit het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Een paar weken van te voren heeft het bruidspaar een gesprek met de BABS om in detail de grote dag door te praten. Hier stellen de Tilburgse BABS'en zich voor.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

 • Melding maken

  Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen, tips over uw buurt of een compliment geven? Maak een melding!

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. De gemeente stelt die waarde jaarlijks vast, door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties