Resultaten

81 - 90 van de 91 Resultaten
Toon producten van Halderberge
 • Erkenning van een kind

  Bent u niet getrouwd en wordt u vader of duomoeder? Dan kunt u het kind al voor de geboorte erkennen. Ook als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder. Maak telefonisch een afspraak via 14 0165.

 • Melden scheiding

  Wilt u uw huwelijk beëindigen of wilt u uw geregistreerd partnerschap laten ontbinden of beëindigen? Afhankelijk van de situatie regelt u dit via rechtbank, advocaat of notaris. Binnen 6 maanden meldt u dit bij de gemeente waar u bent getrouwd of waar het partnerschap werd geregistreerd. Na de inschrijving is uw echtscheiding of ontbinding of beëindiging definitief.

 • Wonen in Halderberge

  Wonen in Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant. Halderberge is een woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen, bijzonder cultuurhistorisch erfgoed en een recreatieve en toeristische trekpleister. Oudenbosch, Oud Gastel, Hoeven, Bosschenhoofd en Stampersgat zijn 5 dorpen met unieke kernkwaliteiten. Halderberge heeft veel te bieden: een woning of appartement in een gezellig dorp, een woning aan het water, nabij het bos of in het buitengebied. In Halderberge kan het allemaal!

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Soms heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Halderberge woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum. Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. Hierin staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding. Druk op de rode knop om uw uittreksel BRP aan te vragen.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een verzamelnaam voor 6 natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd gebruikt in talloze producten, vanwege zijn sterkte en goede eigenschappen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen of te bewerken. Het is gebleken dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ziektes zoals asbestkanker kan veroorzaken. Om die reden is er regelgeving opgesteld voor het verwijderen van asbest.

 • Welzijnssubsidie

  Organiseert u activiteiten in de gemeente Halderberge? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor subsidie. De gemeente Halderberge heeft namelijk subsidieregelingen om bij te dragen aan de doelen in het sociaal domein. Die doelen gaan over geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociale netwerken en meedoen in de samenleving, financiële gezondheid, en het opvoeden en opgroeien van jeugd.

 • Zwerfafval

  Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. De gemeente Halderberge zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze op tijd te legen en regelmatig de openbare ruimte schoon te maken. De gemeente richt zich ook op educatie, voorlichting en ondersteuning bij (burger-)participatie op het gebied van zwerfafval.

 • Horeca

  Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Ook als er andere leidinggevenden komen, de organisatievorm verandert of als u bouwtechnische aanpassingen doet. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet. Maak een afspraak via 14 0165.

 • Hoe kom ik verder met een goed idee? Bespreek het met een ambassadeur

  Inwoners hebben steeds vaker enthousiaste ideeën voor elkaar en voor hun omgeving. Een nieuwe manier van samenwerking tussen inwoners en de gemeente maakt de kans van slagen groter. De overheid doet mee en is partner in initiatieven van inwoners. Op welke manier kan de overheid het beste aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en ideeën van inwoners? Daar zijn de ambassadeurs voor. Heeft u een goed idee maar weet u niet goed hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact op met de ambassadeurs van uw kern. Ze luisteren graag naar u!

 • Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

  Op dit moment lopen er drie hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en twee 150 kV) over het grondgebied van Halderberge. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer toereikend is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant (vanaf Borssele naar Tilburg). De aanleg gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) en netbeheerder TenneT.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties