Resultaten

81 - 90 van de 210 Resultaten
Toon producten van Krimpenerwaard
 • Huisvestingsvergunning

  Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen. Of u een huisvestingsvergunning nodig hebt, bepaalt de gemeente. Geen huisvestingsvergunning nodig Als u op een kamer, woonschip of in een woonwagen wilt wonen, hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

 • Hulp bij het huishouden

  'Huishoudelijke hulp' wil zeggen dat een persoon komt helpen schoonmaken, opruimen, bedden opmaken, de afwas doen, enzovoorts.

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart vraagt u aan bij het gemeentekantoor in Stolwijk. Dit kan alleen met een afspraak. Klik op de knop hieronder om een afspraak te maken. Afspraak maken Ongeveer 5 werkdagen na uw aanvraag is uw identiteitskaart klaar. Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in geheel Europa. 

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen zicht hebt op verbetering van uw inkomen. De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U mag zelf bepalen waaraan u de toeslag uitgeeft. Als u voldoet aan de voorwaarden onder het kopje 'Hoe werkt het?', kunt u deze toeslag aanvragen. Dit kan via een online webformulier: Webformulier individuele inkomenstoeslag Handtekening partner - individuele inkomenstoeslag

 • Individuele studietoeslag

  De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking. Met een arbeidsbeperking wordt bedoeld dat iemand door ziekte of een gebrek tegengehouden wordt bij het krijgen van een baan of het uitvoeren van werk. Voor studenten met een arbeidsbeperking is het moeilijk een bijbaan te hebben naast hun studie. Deze studenten kunnen bij de gemeente studietoeslag aanvragen. U kunt deze toeslag online aanvragen: Aanvraagformulier Individuele studietoeslag Handtekening partner individuele studietoeslag

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Voor het plaatsen van ondergrondse kabels en leidingen in openbaar gebied moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Voor het plaatsen van bovengrondse kabels en leidingen heeft u een omgevingsvergunning nodig: www.omgevingsloket.nl  In de praktijk doen (particuliere) personen deze vergunningsaanvraag niet zelf. Dit gaat via de kabel- of leidingexploitant in www.mijnaansluiting.nl.   Als u namens een leidingexploitant de instemming/vergunning aanvraagt, sluit u bij de aanvraag een door de leidingexploitant ondertekende machtiging bij. Naast de melding, instemming of aanvraag, moet u voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden: een klic-melding doen bij het Kadaster; informatie aanvragen over de bodemkwaliteit, archeologische waarden van het gebied, etc. via https://www.odmh.nl/thema/bodem-archeologie/atlas-midden-holland/ . Als er door de werkzaamheden overlast voor het verkeer ontstaat, is het handig dat u hiervoor aanvullend contact opneemt met de verkeermedewerkers van de gemeente.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Krijgt u een kindje en bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Uw partner kan dan voor de geboorte het kindje erkennen zodat het kind officieel twee ouders krijgt. Dit kunt u persoonlijk aan de balie in Stolwijk regelen. U heeft daarvoor een afspraak nodig. Afspraak maken Juridische ouders zijn wettelijk familie van het kind. Een bloedband met het kind hebben is niet nodig. Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Meer informatie staat op www.rijksoverheid.nl. Ouderlijk gezag Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor kunt u na de geboorte het ouderlijk gezag aanvragen. Als het erkende kind is geboren kan er via rechtspraak.nl het gezamelijk gezag worden aangevraagd.Als u samen het ouderlijk gezag heeft, mag u samen beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind.

 • Klacht indienen

  Dagelijks staan de ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard klaar om u van dienst te zijn. We proberen onze inwoners en klanten zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het wel eens gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of te woord gestaan. Of dat u al veel te lang wacht op een antwoord op uw brief. In deze gevallen kunt u een klacht indienen. In ons klachtenprotocol hebben wij beschreven hoe we hiermee omgaan. U vindt het protocol onder het kopje 'Documenten en formulieren'. Check melding of klacht Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. Melding doen Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld of te woord gestaan? Dan kunt u een klacht indienen.   Klacht indienen

 • Leerlingenvervoer

  De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat elk kind kan meedoen en naar school kan gaan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als ouder of verzorger een vergoeding ontvangen voor de vervoerskosten van en naar school. Vraag digitaal leerlingenvervoer 2019-2020 aan Digitaal een wijziging doorgeven voor het leerlingenvervoer 2019-2020

 • Levenloos geboren kind registreren

  Geboorteaangifte overleden kind Heeft uw kind korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is overleden. Geboorteakte Bij het aangeven van de geboorte wordt er een akte opgemaakt. Hierin staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind, maar ook de geboortedatum, tijd en plaats. Ook de namen van de ouders en de aangever staan hier op.  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.  Wij willen u graag helpen door middel van persoonlijk advies. U kunt ons hiervoor bellen via telefoonnummer 14 0182. Het is niet mogelijk om hiervoor een afspraak via de website te maken.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties