Resultaten

81 - 81 van de 81 Resultaten
Toon producten van Limburg
  • Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra

    Op 15 november 2019 hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) en de hiervoor beschreven aanpak gericht op leefbaarheid in Limburgse centra. Op 7 februari 2020 hebben PS ingestemd met het Nader Afwegingskader KLC. Met gemeenten die hun interesse kenbaar hebben gemaakt is in overleg getreden om de totstandkoming van samenwerkingsagenda’s te onderzoeken. In de samenwerkingsagenda’s worden initiatieven beschreven die in hun samenhang bijdragen aan opgaven in het fysieke, sociale en economische domein en tegemoetkomen aan het realiseren van zowel de provinciale als de gemeentelijke ambities. Na ondertekening van de samenwerkingsagenda’s werken de gemeenten deze binnen een half jaar verder uit om vervolgens binnen deze Nadere subsidieregels een subsidieaanvraag te kunnen indienen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties