Resultaten

81 - 90 van de 126 Resultaten
Toon producten van Limburg
 • Ontheffing zorgplicht riolering buitengebied

  Een gemeente kan een ontheffing aanvragen van de zorgplicht voor een goede riolering. U kunt het ontheffingsverzoek indienen bij de Provincie.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u een bedrijf starten of uw bedrijfsactiviteiten veranderen of uitbreiden of gaat u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving, bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Subsidie Archeologie en Klein Limburgs erfgoed 2020-2021

  Limburg is rijk aan archeologische vondsten en verhalen en onze leefomgeving is rijk gedecoreerd met klein erfgoed met een cultuurhistorische waarde. Deze regeling is erop gericht om deze historische waarden en verhalen te behouden en te ontsluiten, waarbij de inzet van vrijwilligers verplicht is, maar deze inzet ook financieel gewaardeerd wordt.

 • Klacht over gedrag bestuurder of ambtenaar

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door een bestuurder of ambtenaar van het waterschap bent behandeld? Lees hier hoe u een klacht indient.

 • Vervanging van archiefbescheiden door reproducties, machtiging

  Wilt u archiefstukken vernietigen of vervangen door reproducties? Dan moet u een machtiging aanvragen. U vraagt de machtiging aan bij de Provincie Limburg.

 • Bouwen en activiteiten bij een dijk

  Alles wat u op of in de buurt van een dijk doet, kan de dijk beschadigen. Daarom heeft u toestemming van het waterschap nodig wanneer u hier iets onderneemt.

 • Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door Provincie

  Waterschappen leveren jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter beoordeling in bij de Provincie Limburg. De Provincie controleert of de stukken voldoen aan de geldende wetgeving en aan de bedrijfsmatige uitgangspunten.

 • Evenementen op of aan het water

  In de provincie Limburg valt de vergunning of ontheffing voor het organiseren van een evenement in, aan of boven een vaarweg onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

 • Leningen Duurzaam Thuis

  Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Langer zelfstandig thuis wonen? Meedoen met een postcoderoosproject? En wilt u hiervoor geld investeren? De Provincie Limburg biedt u hierbij ondersteuning in de vorm van een stimuleringslening en/of een verzilverlening.

 • Informatieverzoek (Wob)

  Wilt u informatie over een bestuurlijke zaak ontvangen? Of wilt u een bestuurlijk document ontvangen? U kunt een verzoek indienen bij de Provincie Limburg.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties