Resultaten

81 - 88 van de 88 Resultaten
Toon producten van Ooststellingwerf
 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten. Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt. Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Voor u een vergunning aanvraagt, is het verstandig te overleggen met de afdeling Ruimte. U kunt bij deze afdeling extra informatie inwinnen. De aanvraagprocedure voor een bouw- of sloopvergunning voor rijks- en gemeentelijke monumenten is gelijk. De aanvraag om bouwvergunning kan volgens de Woningwet pas worden afgedaan als er is beschikt op de aanvraag om monumentenvergunning.Weigering van de monumentenvergunning betekent automatisch een weigering van de bouwvergunning. 

 • Briefadres

  Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U vraagt een briefadres aan als u geen (vast) woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Maar u kunt het ook aanvragen als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit. De gemeente Ooststellingwerf wil inwoners zoveel mogelijk inschrijven op het adres waar zij daadwerkelijk wonen. Het briefadres is dus bedoeld voor de bijzondere situaties waarin inwoners tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet rechtstreeks bereikbaar zijn voor overheidsinstanties en derden.

 • Identiteitskaart

  Op deze pagina leest u wat u moet doen om een identiteitskaart aan te vragen. U moet uw identiteitskaart altijd persoonlijk aanvragen of verlengen. Direct online aanvragen en betalen met DigiD Online aanvragen en betalen van een identiteitskaart is voorlopig niet mogelijk​.  Wanneer u online uw identiteitskaart aanvraagt, moet u nog wel naar het gemeentehuis. U levert bij het gemeentehuis uw pasfoto in en u moet nog een handtekening plaatsen. Verder laat u uw oude identiteitsbewijs zien. Een week later kunt u uw identiteitskaart ophalen of tegen betaling van € 15,00 laten bezorgen. Online een identiteitskaart aanvragen is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Afspraak maken Vanwege corona hebben wij onze dienstverlening aangepast. Bekijk de voorwaarden om een afspraak te kunnen maken. Online afspraak maken

 • Verhuizing doorgeven

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.* Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Verhuizen naar het buitenland (emigratie) geeft u op een andere manier door. Net zoals het verhuizen naar Nederland (immigratie).  *Inschrijftermijn i.v.m. corona Heeft u een oranje gebied moeten doorkruisen voor uw reis? Kom dan niet binnen 5 dagen langs, maar maak pas een afspraak na 10 dagen thuisquarantaine.  Ik wil mijn verhuizing doorgeven (DigiD)

 • Monument, subsidie

  Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl. Daarnaast is het mogelijk voor het verduurzamen van een monument financiële ondersteuning aan te vragen bij het cultuurfonds. Eigenaren kunnen een lening aanvragen voor restauratie in combinatie met energiebepalende maatregelen. Het maximaal te lenen bedrag is verhoogd naar 200.000 euro. Het gaat hierbij om de volgende categorieën “niet rijksmonumenten”: Gemeentelijk monumenten; Karakteristieke panden, aangewezen in het bestemmingsplan; Karakteristieke panden, die op de cultuurhistorische kaart van de provincie Fryslân staan. Aan welke kwaliteitscriteria moet worden voldaan? Bij verduurzaming is de kwaliteitsborging van monumentale waarde van het pand, zoals het kwetsbare interieur, extra belangrijk. Vandaar dat naast de bestaande voorwaarden voor een financiering uit het fonds, bij verduurzaming nog drie aanvullende voorwaarden gelden. Deze voorwaarden zijn ontleend aan de zogenaamde restauratieladder. Deze voorwaarden zijn: De eigenaar schakelt een deskundige in met kennis van monumenten (incl. interieurs) en verduurzaming/bouwkunde. De monumentale waarde van het pand worden door de ingreep niet in onevenredige mate geschaad; Streef naar behoud van de historische waardevolle indeling, materiaal, afwerking en beeld. Meer informatie over verduurzaming van monumenten kunt  u vinden op de website van De Groene Menukaart.

 • Plastics en drankenkartons

  De overheid legt sinds 2007 producenten verantwoordelijkheid op voor verpakkingsmateriaal. Als gevolg hiervan werden gemeenten verplicht ook kunststof verpakkingen (plastics) te scheiden en te recyclen. Dit kan op twee manieren: door bronscheiding of nascheiding. De gemeente Ooststellingwerf heeft samen met afvalverwerker Omrin gekozen voor de methode van nascheiding. Zo kunt u uw plastic en kunststof verpakkingsafval gewoon in de restafvalcontainer deponeren en hoeft u dit thuis niet apart te bewaren. Omrin haalt dit er achteraf (mechanisch) uit. Sinds 2010 haalt Omrin in de scheidingsinstallatie in Heerenveen al het plastic (kunststof verpakkingsmateriaal) uit het huishoudelijk afval. Het blijkt dat we daarmee gemiddeld veel meer plastic uit het afval halen dan wanneer mensen het vooraf thuis scheiden. In Nederland gebeurt dit nascheiden alleen in Friesland, Limburg en voor een deel in Groningen. Waarom? Voor 2010 haalde Omrin metalen apart uit het huishoudelijk afval. Toen de overheid gemeenten verplicht stelde om plastic te recyclen, besloot Omrin de scheidingsinstallatie daarvoor uit te breiden. In 2015 is de installatie nog verder uitgebreid om ook melk- en sappakken uit het afval te scheiden. Het grote voordeel van nascheiding is dat al het afval ‘meedoet’. Bovendien is het puur gemak voor de inwoners van gemeenten waar Omrin het afval ophaalt. Hiervoor zijn geen aparte bakken of zakken nodig. Al het afval doet mee Puur gemak voor inwoners

 • Asbest verwijderen

  Hoe weet u of u te maken heeft met asbesthoudend materiaal? Met het blote oog is het onmogelijk om te zien of een materiaal asbest bevat of niet. De enige manier om hierachter te komen is door een materiaalmonster in een laboratorium te laten analyseren. Bij een materiaal dat als ‘verdacht’ moeten worden beschouwd, moet er dus altijd van uit worden gegaan dat dit materiaal asbest bevat. Hoe herken ik asbestverdachte materialen? Kijk hiervoor op de Asbestwegwijzer. Moet ik asbest verwijderen? U bent (nog) niet verplicht om asbesthoudende materialen te verwijderen. Als het asbesthoudende materiaal niet wordt losgemaakt/beschadigd/bewerkt etc., mag u het gewoon laten zitten. Er zijn vanuit de rijksoverheid plannen om het verplicht te stellen dat asbesthoudende materialen die aan de buitenlucht zijn blootgesteld (dakplaten e.d.) op den duur verwijderd worden, maar hiervoor is op dit moment nog geen concrete wetgeving. Wilt u asbesthoudende materialen  verwijderen en inleveren? Dat kan alleen met een goedgekeurde sloopmelding. Die doet u via het Omgevingsloket online. Minimaal 5 werkdagen vóórdat u begint als het gaat om sommige plaatmaterialen, maar minimaal 28 dagen als het gaat om andere materialen. U moet een sloopmelding doen vóórdat u het asbesthoudende materiaal uit/van een gebouw(tje) gaat verwijderen. Het is dus niet de bedoeling, en ook niet toegestaan, om asbesthoudend materiaal uit/van een gebouw(tje) te verwijderen en om vervolgens daarna nog even een ‘toestemmingsbriefje’ bij de gemeente te halen voor het inleveren bij de milieustraat. Asbest zelf verwijderen? U mag asbesthoudende materialen  alleen zelf verwijderen als voldaan wordt aan álle drie onderstaande voorwaarden: het moet gaan om hechtgebonden harde platen, zoals bijvoorbeeld gegolfde dakplaten, (dus géén asbestkarton- of asbestgipsplaten e.d.) de platen moeten geschroefd bevestigd zijn, dus niet gespijkerd of gelijmd het moet gaan om maximaal 35 m2 plaatmateriaal per perceel, hierbij tellen platen die in het verleden zijn verwijderd ook mee Als aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, mag u het asbest niet zelf verwijderen. U moet altijd een sloopmelding doen vóórdat u het asbesthoudende materiaal uit/van een gebouw(tje) gaat verwijderen. Het is dus niet de bedoeling, en ook niet toegestaan, om asbesthoudend materiaal uit/van een gebouw(tje) te verwijderen en om vervolgens daarna nog even een ‘toestemmingsbriefje’ bij de gemeente te halen voor het inleveren van het asbesthoudende materiaal bij de milieustraat. Asbest laten verwijderen? Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor het zelf mogen verwijderen van asbesthoudend materiaal, dan moet u dit laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U zult dan ook een asbestinventarisatierapport moeten laten opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een overzicht van beide soorten bedrijven vindt u bij Ascert. Het bedrijf dat het asbest heeft geïnventariseerd of gaat verwijderen kan meestal ook de sloopmelding voor u regelen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties