Zoekresultaat

1 - 10 van de 16348 Resultaten
Gewijzigd Eerder
 • Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Als u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit wilt verkopen, dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.

 • Echtscheiding/ontbinding partnerschap

  Bij een echtscheiding/ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over de opvoeding/verzorging van minderjarige kinderen. De uitspraak van de rechtbank over de echtscheiding/ ontbinding partnerschap wordt naar de gemeente verzonden. Pas als de gemeente de uitspraak heeft verwerkt, bent u officieel gescheiden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Meer informatie vindt u via de Rijksoverheid.

 • Grootschalige sportevenementen

  Een aanvraag moet worden ingediend door een rechtspersoon (bedrijf/stichting/vereniging) die lid is van een sportbond die erkend wordt door het N.O.C./ N.S.F. De aanvrager moet belast zijn met de organisatie van het sportevenement. Verder moet het sportevenement vermeld worden op de wedstrijdkalender van voornoemde sportbond.

 • Dienstencheque (voorheen Alfacheque)

  De dienstencheque wordt ingezet door mensen die bepaalde dingen zelf niet (meer) kunnen uitvoeren. Met de cheque kunt u bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp betalen. Voor elk uur dat de hulp gewerkt heeft, geeft u één cheque.

 • Projecten

  Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de voortgang van een aantal grote projecten in onze gemeente, waar de gemeente als opdrachtgever of uitvoerder bij betrokken is. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de herinrichting van straten of gebieden of de bouw van onder meer (brede) scholen.    Door op de naam van het project te klikken, krijgt u de actuele stand van zaken van het desbetreffende project te zien in woord en beeld.

 • Hondenbelasting

  Heeft u één of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. U meldt hier uw hond aan (of af).

 • Bernpakket

  Ha jo in leech ynkommen? Fia it bernpakket kinne jo in bydrage oanfreegje foar skoalreiskes, skoalguod, kontribúsje foar bygelyks de sport of muzykferiening en sportattributen.

 • Groslijsten

  De gemeente Tubbergen gaat werken met groslijsten, hier kunt u lezen wat dit inhoudt en hoe het werkt.

 • Bibliotheek

  De bibliotheek is er voor iedereen. U kunt er bijvoorbeeld boeken lenen, kranten lezen, internetten en cursussen volgen.

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties