Zoekresultaat

1 - 10 van de 87 Resultaten
Toon producten van Hollands Kroon
 • Planschade, schadevergoeding

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u recht hebben op een tegemoetkoming voor schade door een planologische maatregel. Bijvoorbeeld door de regels van een bestemmingsplan of een wijziging van het bestemmingsplan. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.1.

 • Reageren op omgevingsvergunning of bestemmingsplan

  Als u het niet eens bent met een besluit over een omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan kunt u hierop reageren.

 • Verhuizing naar het buitenland, emigreren

  Als u langer dan acht maanden uit Nederland vertrekt, moet u zich laten uitschrijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn, maar moet binnen een periode van twaalf maanden zijn.

 • Heronderzoek bijstand

  U ontvangt een uitkering en/of bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet. Om te beoordelen of de uitkering en/of bijzondere bijstand al dan niet gewijzigd kan worden voortgezet vindt er een heronderzoek plaats. Het onderzoek is bedoeld om gegevens te verzamelen voor de vaststelling van het recht op uitkering en/of bijzondere bijstand.

 • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  Bent u 21 jaar of ouder en hebt u langer dan 3 jaar een bijstandsuitkering gekregen of een laag inkomen gehad? Dan hebt u misschien recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U dient zich wel overal te houden aan de lokale parkeerregels.

 • Bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvragen

  Loopt uw onderneming niet goed? En hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering): u kunt een rentedragende lening aanvragen of een bijstandsuitkering.

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, wordt er ook beoordeeld of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit gebeurt aan de hand van welstandscriteria die zijn vastgelegd in de welstandsnota. Hiervoor worden leges geheven die u terugvindt op de legesnota, onder aan de beschikking.

 • Trouwen in het buitenland, registratie huwelijk

  Om in het buitenland te trouwen moet u contact opnemen met de ambassade van het land waar u wilt gaan trouwen. De ambassade kan u informeren aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke documenten u nodig heeft.

 • Verzoek aanduiding naamgebruik

  Als u getrouwd bent (geweest) of u heeft een geregistreerd partnerschap (gehad) kunt u de geslachtsnaam (achternaam) van uw partner gebruiken. Hierbij gaat het om de naam waarmee u wilt dat overheidsinstellingen u aanschrijven.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties