Zoekresultaat

1 - 10 van de 333 Resultaten
Toon producten van Midden-Groningen
 • Veelgestelde vragen Gemeentelijke belastingen

  Hier vindt u een aantal veel gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen.

 • Veelgestelde vragen Belasting betalen

  Hier vindt u een aantal veel gestelde vragen over Belasting betalen

 • Bedrijfsafval

  Nog tekst invoeren

 • Test-product

  Testproduct tbv. toevoegen video  

 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  Als u uw woning wilt opsplitsen, heeft u daar een vergunning van de gemeente voor nodig.

 • Herinnering gemeentelijke belastingen

  Als u de belastingaanslag niet op tijd heeft betaald, dan stuurt de gemeente u eerst een herinnering. Dat is een kostenloze dienstverlening. Maar als u vervolgens nog steeds niet betaalt komt er een aanmaning waar wél kosten aan verbonden zijn. Hier vindt u meer informatie over aanmaning en dwangbevel.

 • Subsidie onderwijsachterstandenbeleid

  Deze subsidie heeft als doel het bestrijden van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij 2- en 3-jarigen. De subsidie is bedoeld voor professionele partijen. Hieronder vindt u de nadere regels waarin de voorwaarden staan voor deze subsidie en het aanvraagformulier. Als u vragen heeft over deze subsidie kunt u terecht bij Klarinde Bosman.

 • Nota Bodembeheer

  In de provincie Groningen hebben de gemeenten, de beide waterschappen en de provincie gezamenlijk gebiedsspecifiek beleid opgesteld voor het toepassen van grond en baggerspecie. De gemeente heeft deze regels beschreven in de Nota bodembeheer Midden-Groningen 2020. Bodemkwaliteitskaarten zijn onderdeel van de Nota. 

 • Aangifte van overlijden door nabestaande

  De uitvaartondernemer doet meestal aangifte van overlijden bij de gemeente. Maar als nabestaande (familie of bekende) kunt u dit ook zelf doen.

 • Overlast beschermde dieren

  Beschermde dieren(bijvoorbeeld steenmarters en vleermuizen)  kunnen overlast veroorzaken. U mag ze niet verjagen, vangen of doden. Verblijfplaatsen, zoals een nest of holletje, van deze dieren mag u niet verstoren of beschadigen.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties