Zoekresultaat

1 - 10 van de 27 Resultaten
Toon producten van Waterschap Hollandse Delta
 • Lozen bij sanering of bronnering

  Bij het saneren van de bodem en bij het verlagen van het grondwater (bronnering), wordt er water uit de bodem gepompt. Dit wordt op een andere plek geloosd.

 • Evenementen op wegen

  Als uw bedrijf afvalwater op het oppervlaktewater loost betaalt u zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Het maakt niet uit of dit rechtstreeks, via het riool, een septic tank of een put gebeurt.

 • Verontreinigingsheffing

  Voor directe lozingen in oppervlaktewater moet u verontreinigingheffing betalen. Voor indirecte lozingen is per 2009 de zuiveringsheffing ingesteld.

 • Vergunning of melding

  Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Eventueel kunt u hier ook het formulier uitprinten. De aanvraag kunt u vervolgens rechtstreeks indienen bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden.

 • Leggers van waterschap Hollandse Delta

  De legger is een document waarin staat op welke plek bepaalde regels gelden. Die regels zijn bedoeld om de waterkeringen, waterhuishouding en wegen te beschermen. Het is een aanvulling op de Keur.

 • Klacht over een medewerker

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen

 • Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten

  Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringheffing/Verontreinigingsheffing). Deze heffing wordt berekend door het dagelijks meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater.

 • Teeltvrije zone met een talud breder dan 2 meter

  Als uw perceel grenst aan oppervlaktewater, waarbij het talud breder is dan 2 meter, dan kunt u versmalling van de verplichte teeltvrije zone aanvragen.

 • Smallere teeltvrije zone bij driftarme spuitdoppen

  Als u 90% driftarme spuitdoppen gebruikt voor het spuiten van gewasbeschermende middelen, kunt u een versmalling van de teeltvrije zone aanvragen.

 • Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse

  Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen. Een bedrijfsruimte is een ruimte (of terrein), die geen woonruimte, zuiveringtechnisch werk of een riolering is.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties