Zoekresultaat

1 - 4 van de 4 Resultaten
Toon producten van Edam-Volendam
Gewijzigd afgelopenWeek
 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Er bestaan 3 soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Van een gemeentelijk monument is sprake als deze is aangewezen als monument (karakteristiek waardevol bouwwerk of beeldbepalend pand) door de gemeente of als deze is gelegen in het cultuurhistorisch attentiegebied. Indien u werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dit doet u via het Omgevingsloket. Een omgevingsvergunning inrit/uitrit aanvragen via het Omgevingsloket Wat is de procedure? Reguliere aanvraag Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning; We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn één keer met maximaal 6 weken verlengen. Indien u in één aanvraag meerdere activiteiten aanvraagt en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing. 6 weken bezwaar of beroep Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

 • Boom kappen

  U heeft een vergunning nodig als u een boom wilt kappen die op de lijst van monumentale en waardevolle bomen staat, de zogenaamde bomenlijst. Voor bomen die niet op de bomenlijst staan is geen kapvergunning nodig. Eigenaren van bomen op de bomenlijst hebben daar bericht van gehad, bij twijfel kunt u tevoren bij de gemeente navragen of een boom op de bomenlijst voorkomt. Procedure Reguliere aanvraag Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning; We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn één keer met maximaal 6 weken verlengen. Indien u in één aanvraag meerdere activiteiten aanvraagt en op één van die activiteiten in de uitgebreide procedure van toepassing dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Als bedrijf kunt u de omgevingsvergunning alleen Online aanvragen via het Omgevingsloket Vergunning nodig voor brandveilig gebruik gebouw Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (de gebruiksvergunning). De wet stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u: bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen; dagverblijf biedt aan meer dan tien personen jonger dan 12 jaar; dagverblijf biedt aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.   Na het indienen van uw aanvraag beslist de gemeente of al dan niet een omgevingsvergunning brandveilig gebruik wordt verleend. Uw aanvraag en de plattegrondtekening worden beoordeeld op volledigheid. Vervolgens geeft de gemeente een inhoudelijke beoordeling. In een aantal gevallen zal de gemeente het gebouw inspecteren alvorens te beslissen op de aanvraag. Aan een gebruiksvergunning kunnen door de gemeente aanvullende voorwaarden worden gekoppeld als dit vanuit het oogpunt van brandveiligheid noodzakelijk is. Worden aanvullende voorwaarden aan de vergunning gekoppeld, dan moet u zich aan deze aanvullende voorwaarden houden én aan algemene voorwaarden van het Bouwbesluit. Gebruiksmelding voor sommige gebouwen Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. U moet een gebruiksmelding doen wanneer u: in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk laat verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen); een woning kamergewijs gaat verhuren; door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 gaat voldoen.   Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor het in gebruik nemen van het gebouw worden ingediend. Wanneer u een melding heeft gedaan wordt beoordeeld of de melding volledig is en of de plattegrondtekening alle benodigde informatie bevat. Als de melding volledig is, geeft de gemeente een inhoudelijke beoordeling. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding het gebouw komen inspecteren. Mocht zij hierbij specifieke situaties aantreffen, dan kunnen nadere voorwaarden aan het gebruik gesteld worden. In dit geval moet u zich houden aan deze nadere voorwaarden én de algemene voorwaarden uit het Bouwbesluit. Hoe eerder u een gebruiksmelding doet, des te eerder bent u van eventuele aanvullende vragen of voorwaarden op de hoogte.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties