Zoekresultaat

1 - 10 van de 87 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
Toon producten voor ondernemer
 • Winkelweekactie organiseren

  Voor het organiseren van een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Lees meer over het afgraven en verplaatsen van grond op de website van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

 • Snuffelmarkt

  Meer informatie hierover kunt u vinden bij Evenement of activiteit organiseren.

 • Venten

  Als handelaar goederen of diensten huis-aan-huis aanbieden of op een openbare of in de open lucht gelegen plaats? In onze gemeente gelden er algemene regels: de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu mag niet in gevaar worden gebracht venten is toegestaan op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

 • Speelterreinen

  In de gemeente zijn op verschillende plekken speelplekken met speeltoestellen, trapveldjes en speelterreinen gerealiseerd. Avri voert het onderhoud uit van de openbare speelplaatsen. De gemeente verzorgt de aanleg en renovatie van speelplaatsen. Uitgangspunt bij de aanleg van speelplaatsen is de Speelruimtenota 2019-2023. U kunt de Speelruimtenota downloaden via de link onderaan deze pagina.

 • Flyers of folders uitdelen

  Als u reclamebiljetten of ander promotiemateriaal wilt uitdelen, hoeft u hiervoor geen toestemming bij de gemeente aan te vragen. Er gelden wel regels waar u rekening mee moet houden. Het college kan openbare plaatsen aanwijzen waar de verspreiding verboden is. De verspreider is verplicht het uitgereikte materiaal of de verpakking daarvan direct op te ruimen als deze in de omgeving op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats wordt weggegooid.

 • Materialen van gemeente, uitleen

  U kunt (als vereniging of stichting) in sommige gevallen van de gemeente, via Avri, materialen of materieel lenen. Hierbij valt te denken aan het ter beschikking stellen van dranghekken en andere voorzieningen bij evenementen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u bij Avri een verzoek indienen. Soms zijn kosten aan deze dienstverlening verbonden. Schade aan uitgeleende materialen komt ten laste van de gebruiker.

 • Straatnaamgeving

  Het college van burgemeester en wethouders geeft nieuwe straten een naam. Indien u een idee of suggestie voor een naam van een nieuwe straat heeft, kunt u dat aan het college van burgemeester en wethouders bekend maken.

 • Kadaververwijdering

  De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op. Het gaat hier alleen over kadavers van dieren die in de openbare ruimte gestorven zijn. Het dumpen van kadavers is strafbaar. Indien het vermoeden bestaat dat hiervan sprake is dan wordt aangifte gedaan.

 • Dieren, opvang zwervende

  U kunt aangetroffen zwervende of gewonde dieren aanmelden bij de dierenambulance of dierenasiel. De medewerkers van de dierenambulance kunnen u precies vertellen hoe te handelen totdat zij het gewonde dier bij u weg komen halen. Voor gewonde dieren is de ambulance 24 uur bereikbaar. Voor zwerfdieren is de ambulance bereikbaar tijdens kantooruren.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties