Zoekresultaat

1 - 10 van de 158 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
Toon producten voor particulier
 • Begraafplaatsen

  Met vragen over begraven en begraafplaatsen kunt u terecht bij de gemeente.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Lees meer over het afgraven en verplaatsen van grond op de website van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

 • Verkoop vanuit automaten

  Verkoop vanuit automaten

 • Grondwaterstand

  Wilt u meer weten over de grondwaterstanden in onze gemeente? Dan kunt u terecht op deze website.

 • Bommen / explosieven

  Kijk voor meer informatie op deze pagina over de bomenbelastingkaart of explosievenkaart. 

 • Snuffelmarkt

  Meer informatie hierover kunt u vinden bij Evenement of activiteit organiseren.

 • Dijken en waterhuishouding

  Het Waterschap beheert de dijken langs de grote rivieren. Daarnaast regelt het Waterschap ook de 'waterhuishouding' van het beheersgebied door middel van stuwen, sluizen en gemalen in de watergangen en oppervlaktewater. Hierdoor blijft de waterstand van het gebied op peil. Door het regelmatig baggeren van de watergangen en het onderhoud aan de oevers wordt doorstroming verzekerd.

 • Speelterreinen

  In de gemeente zijn op verschillende plekken speelplekken met speeltoestellen, trapveldjes en speelterreinen gerealiseerd. Avri voert het onderhoud uit van de openbare speelplaatsen. De gemeente verzorgt de aanleg en renovatie van speelplaatsen. Uitgangspunt bij de aanleg van speelplaatsen is de Speelruimtenota 2019-2023. U kunt de Speelruimtenota downloaden via de link onderaan deze pagina.

 • Flyers of folders uitdelen

  Als u reclamebiljetten of ander promotiemateriaal wilt uitdelen, hoeft u hiervoor geen toestemming bij de gemeente aan te vragen. Er gelden wel regels waar u rekening mee moet houden. Het college kan openbare plaatsen aanwijzen waar de verspreiding verboden is. De verspreider is verplicht het uitgereikte materiaal of de verpakking daarvan direct op te ruimen als deze in de omgeving op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats wordt weggegooid.

 • Materialen van gemeente, uitleen

  U kunt (als vereniging of stichting) in sommige gevallen van de gemeente, via Avri, materialen of materieel lenen. Hierbij valt te denken aan het ter beschikking stellen van dranghekken en andere voorzieningen bij evenementen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u bij Avri een verzoek indienen. Soms zijn kosten aan deze dienstverlening verbonden. Schade aan uitgeleende materialen komt ten laste van de gebruiker.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties