Zoekresultaat

1 - 10 van de 24 Resultaten
Toon producten van Utrecht
Digitaal aanvragen digid
 • Nadeelcompensatie (vergoeding voor winst- of inkomstenverlies) aanvragen

  Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies door de uitvoering van werkzaamheden door de gemeente? Denk hierbij aan werkzaamheden aan weg en riool of (verkeers-)besluiten (zoals het afsluiten van wegen). In sommige gevallen kunt u een deel van de schade een vergoeding krijgen. Dit heet nadeelcompensatie. Voorwaarden We spreken van nadeelcompensatie als het gaat om: gemeentelijke besluiten/of gemeentelijke werkzaamheden die behoren tot de publieke taak schade  verband tussen het besluit en/of de gemeentelijke werkzaamheden en de schade een grotere last die niet valt tot het normale ondernemersrisico of maatschappelijke risico schade niet te voorzien was schade niet op een andere wijze is verzekerd Inwoner/persoon Met DigiD Vraag nadeelcompensatie aan Zonder DigiD Vraag nadeelcompensatie aan Organisatie/bedrijf Zonder eHerkenning Vraag nadeelcompensatie aan Behandeling verzoek We behandelen uw aanvraag als u voldoet aan de voorwaarden. Soms vragen wij advies van een onafhankelijk adviseur. We nemen een besluit binnen 8 weken. Is een uitgebreid onderzoek nodig of moet een onafhankelijk adviseur worden ingeschakeld? Dan duurt dit langer. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Meer informatie Bel dan met Juridische Zaken via telefoonnummer: 14 030. Geef aan dat het om nadeelcompensatie gaat.Hebt u andere schade opgelopen door de gemeente? Bekijk de voorwaarden om hiervoor de gemeente aansprakelijk te stellen.

 • Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is uw paspoort of id-kaart gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen. Het melden van een vermissing (verloren of gestolen) van een reisdocument is gratis. Zijn er meerdere reisdocumenten kwijt of gestolen? Geef dan per document een vermissing door. Geef vermissing reisdocument door Wilt of kunt u uw vermissing niet online doorgeven? Maak een afspraak Document ongeldig! Hebt u een paspoort of identiteitskaart als vermist opgegeven? Dan is het paspoort of identiteitskaart niet meer geldig. Zo nodig kunt u een nieuw reisdocument aanvragen. Weet u niet zeker of een document vermist is? Zoek dan eerst goed of u het nog kunt vinden. Want zodra u een reisdocument als vermist opgeeft, kunt u het niet meer gebruiken. Ook niet als u het terugvindt. U moet een teruggevonden paspoort of identiteitskaart inleveren bij de gemeente. Wie mag een vermissing doorgeven? Personen vanaf 18 jaar Eén van de ouders van kinderen tot en met 11 jaar Kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Dit mag ook gedaan worden door 1 van de ouders. Vermissing rijbewijs Is uw rijbewijs weg of gestolen? Dan kunt u dit helaas nog niet digitaal aan ons doorgeven. Dit is namelijk wettelijk nog niet toegestaan Op de pagina 'Rijbewijs aanvragen/verlengen’ vindt u hoe u dit kunt doorgeven.

 • Omgevingsvergunning, indienen zienswijze

  Gebruik dit formulier alleen om te reageren op een ontwerpbesluit omgevingsvergunningen. Uitgebreide procedure, indienen zienswijze Als iemand een omgevingsvergunning heeft aangevraagd waarvoor de uitgebreide procedure van de Wabo moet worden doorlopen, dan zal de gemeente een ontwerpbesluit ter inzage leggen. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u een zienswijze indienen. De vergunning is dan nog niet verleend. In de zienswijze geeft u aan waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning bent. De gemeente publiceert alle ontwerp omgevingsvergunningen op www.utrecht.nl/gemeenteberichten Het ontwerpbesluit ligt dan 6 weken vanaf de publicatie datum bij de gemeente ter inzage. U krijgt de tijd om binnen deze 6 weken uw zienswijze in te dienen. Reguliere procedure, reageren per e-mail Voor omgevingsvergunningen waarvoor de reguliere procedure van de Wabo wordt doorlopen kunt u informatie krijgen of een reactie geven per e-mail onder vermelding van het kenmerk van de aanvraag. De reguliere aanvragen worden ook gepubliceerd op www.utrecht.nl/gemeenteberichten. Zienswijze indienen Dien zienswijze op omgevingsvergunning in Het indienen van een zienswijze is gratis. U maakt  uw zienswijze op ontwerpbesluiten kenbaar binnen 6 weken na de publicatie en richt deze aan: Gemeente Utrechtp/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen.Dit kan per post of digitaal. Meer informatie Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning en andere berichten.

 • Gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen kenteken

  Hebt u een andere auto of brommobiel? Dan moet u het kenteken bij uw gehandicaptenparkeerplaats laten aanpassen. Tijdelijk een ander kenteken Hebt u tijdelijk (maximaal 5 dagen) een andere auto of brommobiel? Bel dan 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur).U geeft door: het huidige kenteken het nieuwe kenteken (van de vervangende auto of brommobiel) leg een papier op het dashboard met daarop de tekst ‘Nieuw kenteken doorgegeven’ Langdurig een ander kenteken Hebt u langdurig of blijvend een andere auto of brommobiel? Dan kunt u dit online of aan de balie doorgeven. Leg na het doorgeven een papier op het dashboard met daarop de tekst ‘Nieuw kenteken doorgegeven’. Online doorgeven Belangrijk vooraf: Staat het kenteken op naam bedrijf of leasemaatschappij? Voeg dan een verklaring op briefpapier van de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) als bijlage toe. Op de verklaring moet staan dat u de bestuurder bent van de auto. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U betaalt met iDEAL voor het nieuwe kentekenbord. Wijzig kentekenbord Aan balie doorgeven U kunt alleen op afspraak bij ons langskomen. Maak een balieafspraak via www.utrecht.nl/afspraak of bel 14 030 (maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur).Op uw afspraak neemt u mee: Uw geldige legitimatiebewijs. Het kentekenbewijs deel IB (het tenaamstellingsgedeelte). Staat het kenteken op naam bedrijf of leasemaatschappij? Dan hebben we een verklaring op briefpapier nodig van de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij). Op de verklaring moet staan dat u de bestuurder bent van de auto. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Kosten 2021 € 55,60 voor elk nieuw kentekenbord

 • Erfpacht woning omzetten

  Bent u eigenaar van een grondgebonden woning (eengezinswoning) op gemeentelijke erfpachtgrond? U kunt eigenaar worden van de grond waarop uw woning staat. Kijk voor alle voorwaarden, een indicatie van de kosten en overige informatie op www.utrecht.nl/erfpachtwoning. Voldoet uw woning aan de voorwaarden en wilt u een aanvraag indienen? Log dan in met uw DigiD in en volg de stappen ‘omzetten erfpacht grondgebonden woning’. Vervolgens betaalt u gelijk met iDEAL € 450 behandelingskosten. Eén persoon kan de aanvraag indienen, ook wanneer het erfpachtrecht op naam staat van meerdere personen. Wel moeten alle personen die in de tenaamstelling van het erfpachtrecht staan, de overeenkomst en de Akte van Levering ondertekenen. Vraag omzetting erfpacht aan U ontvangt binnen 6 weken een aanbiedingsbrief en koopovereenkomst.

 • Erfpacht afkopen

  Vanaf 1 april 2018 kunnen erfpachters hun erfpacht afkopen. Deze regeling heet op grond van de Conversieregeling Erfpacht 2017, in het kort ‘de afkoopregeling’. Lees meer over de afkoopregeling Erfpacht 2017 Geldt de regeling ook voor u? En wilt u gebruik maken van de regeling? Lees in de stap-voor-stap-uitleg hoe u zicht kunt voorbereiden en wat u nodig hebt bij de aanvraag Tussentijds opslaan is helaas niet mogelijk, zorg er dus voor dat u de gevraagde gegevens bij de hand hebt. Nu afkopen Is behandeling van uw aanvraag op zeer korte termijn nodig? Dat kan. De minimale doorlooptijd is 4 weken. Reden voor versnelde behandeling de overdracht van de woning van verkoper naar koper staat op korte termijn gepland bij de notaris Wat moet u doen? vul het aanvraagformulier in stuur een e-mail naar erfpacht@utrecht.nl en vermeld: in het onderwerp het zaaknummer. Dit krijgt u als u het aanvraagformulier heeft ingevuld het erfpachtadres waar het om gaat de reden voor de versnelde behandeling en de (uiterste) datum waarop de akte bij de notaris moet worden ondertekend. uw telefoonnummer Wij nemen dan contact met u op om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 • Bijstand, voorschot aanvragen

  Hebt u 4 weken geleden een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan hebt u mogelijk recht op een voorschot. Als u jonger bent dan 27 jaar is dit 8 weken na uw eerste melding. Kunt u aantonen dat u in geldnood zit? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen. Dan kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen. Met het voorschot overbrugt u de tijd tussen uw aanvraag en ons besluit of u een uitkering krijgt. Wij verrekenen het voorschot met de eerste betaling van uw bijstandsuitkering. Krijgt u geen bijstandsuitkering? Dan betaalt u het voorschot terug. Voorwaarden U hebt alle bewijsstukken ingeleverd die wij bij uw aanvraag aan u hebben gevraagd. Wij hebben nog geen besluit genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering. U hebt nog geen bijstandsuitkering. Wat stuurt u mee? U moet de volgende bewijsstukken meesturen met uw aanvraag. Dit geldt voor u en uw eventuele partner. kopie van uw legitimatiebewijs kopie van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste maand met het saldo Aanvragen Vraag voorschot aan Bezwaar U kunt geen bezwaar bij ons maken tegen ons besluit over een voorschot. Kunt u aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is? Dan kunt u de provincie Utrecht vragen een uitspraak te doen over ons besluit. De provincie kan ons opdracht geven om u een voorschot te verlenen. Deze uitspraak is dan geldig tot wij een besluit nemen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.

 • Erfpacht betalen afkoopsom

  Voor een erfpachtcontract, waarvoor Eeuwigdurende erfpachtrechten gelden en waarvoor jaarlijks een canon wordt betaald, kan de canon eeuwigdurend worden afgekocht door de vastgestelde afkoopsom te betalen Lees meer over de verschillende soorten erfpacht Geldt deze situatie ook voor u? En wilt u uw canon eeuwigdurend afkopen door de vastgestelde afkoopsom te betalen? Lees in de stap-voor-stap-uitleg hoe u zicht kunt voorbereiden en wat u nodig hebt bij de aanvraag Tussentijds opslaan is helaas niet mogelijk, zorg er dus voor dat u de gevraagde gegevens bij de hand hebt. Nu afkoopsom betalen    Is behandeling van uw aanvraag op zeer korte termijn nodig? Dat kan. De minimale doorlooptijd is 4 weken. Reden voor versnelde behandeling • de overdracht van de woning van verkoper naar koper staat op korte termijn gepland bij de notaris Wat moet u doen? 1. vul het aanvraagformulier in 2. stuur een e-mail naar erfpacht@utrecht.nl en vermeld: • in het onderwerp het zaaknummer. Dit krijgt u als u het aanvraagformulier heeft ingevuld • het erfpachtadres waar het om gaat • de reden voor de versnelde behandeling en de (uiterste) datum waarop de akte bij de notaris moet worden ondertekend. • uw telefoonnummer Wij nemen dan contact met u op om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 • Parkeervergunning hulpverlener

  Werkt u als huisarts of verloskundige? En wilt u in de hele stad parkeren op plekken waar betaald parkeren is? Vraag dan een parkeervergunning voor hulpverlener aan. Belangrijk vooraf U hebt het volgende nodig bij uw aanvraag: uw BIG-registratienummer als u een leaseauto/bedrijfsauto hebt: een verklaring (niet ouder dan 6 maanden) van de kentekenhouder die op kenteken deel 1B staat (het bedrijf of de leasemaatschappij). In deze verklaring staat dat u de berijder bent van het voertuig met opgegeven kenteken Vraag parkeervergunning aan U ontvangt binnen 8 weken schriftelijk bericht. Meestal gaat dat veel sneller. Voorwaarden u werkt als huisarts of verloskundige bij een praktijk in de gemeente Utrecht u staat ingeschreven in het BIG-register (BIG = Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) het kenteken staat op uw naam. Als u een leaseauto/bedrijfsauto hebt moet u de volgende verklaring toevoegen:een verklaring (niet ouder dan 6 maanden) van de kentekenhouder die op kenteken deel 1B staat (het bedrijf of de leasemaatschappij). In deze verklaring staat dat u de berijder bent van het voertuig met opgegeven kenteken. Kosten 2021 € 38,97 per kwartaal Lees ook... Parkeerbeleid

 • Wmo

  Hebt u door een ziekte of beperking ondersteuning of hulp nodig? Bijvoorbeeld om thuis te blijven wonen of uzelf te verplaatsen? De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit is geregeld in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het kan zijn dat u geen hulp uit de Wmo krijgt, maar voor hulp ergens anders terecht kunt. Alle informatie leest u op Hulp en ondersteuning (Wmo). Stel uw hulpvraag U mag ons ook bellen op 030 – 286 95 00. Wat gebeurt er daarna? Wij bellen u binnen 5 werkdagen. Wij geven u direct antwoord op uw vraag als dat kan. Of we maken een afspraak voor een gesprek. Dit is een telefoongesprek, of als dat nodig is een gesprek bij u thuis. In het gesprek onderzoeken wij uw hulpvraag en welke oplossing er is.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties