Zoekresultaat

1 - 10 van de 55387 Resultaten
 • Projecten Wij Werken Aan

  Wij werken aan het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, kortom: aan uw leefomgeving. Lees hieronder meer over de projecten.

 • Heronderzoek naar uw recht op uitkering

  Heeft u de brief ‘heronderzoek naar uw recht op uitkering’ ontvangen? U kunt de in deze brief gevraagde gegevens hier digitaal inleveren. Daarvoor heeft u wel uw DigiD nodig. Wanneer u de vragen digitaal beantwoordt en verzendt, hoeft u het papieren heronderzoeksformulier niet meer in te leveren.

 • Vuurwerk afsteken

  Zelf vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Vuurwerk kopen In 2018 mag vuurwerk alleen verkocht worden op 28, 29 en 31 december. Op andere dagen van het jaar is verkoop van vuurwerk verboden Koop vuurwerk alleen bij erkende verkoopadressen Veilig vuurwerken afsteken Draag een vuurwerkbril Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik nooit lucifers of een aansteker! Zorg dat siervuurwerk stevig en stabiel staat. Zet pijlen in een fles, half gevuld met zand of water. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond Steek een pijl altijd vanaf de zijkant aan Let op de windrichting Neem voldoende afstand, minstens 8 tot 15 meter Steek geen vuurwerk af vanuit je hand Steek altijd maximaal 1 stuk vuurwerk tegelijk af Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan Wees matig met alcohol voordat je gaat afsteken, dan blijf je scherp Let op omstanders (mens en dier). Klaar met afsteken? Ruim vuurwerkafval, nadat het onschadelijk is gemaakt, meteen op. Half december heeft u de vuurwerkafvalzak ontvangen. De afvalzak wordt op woensdag 2 januari huis-aan-huis opgehaald. Heeft u geen vuurwerkafvalzak ontvangen, dan kunt u het vuurwerk ook in een gewone vuilniszak doen. Lees ook: Veilig carbid schieten

 • Vuurwerk verkopen

  Voor de verkoop van vuurwerk hoeft u geen vergunning bij de gemeente aan te vragen. Wel moet u aan bepaalde (wettelijke) eisen voldoen. U regelt dit via de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 • Aanvragen gesprek Wmo

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die moeite hebben met het zelfstandig blijven en meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen, vervoer of woningaanpassing, dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf zoals logeer-, weekend- en vakantieopvang. Vraag een gesprek aan en dan kijken we samen met u en uw familie, huisgenoten of iemand anders uit uw omgeving wat u zelf nog kunt doen en wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn. Wmo melding doen

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Bij de eerste keer dat u leerlingenvervoer aanvraagt willen wij graag met u persoonlijk in gesprek.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

 • Parkeervergunning verlengen

  Verlengen van uw 1e of 2e bewonersvergunning kan alleen als u hiervoor van de gemeente Gorinchem een brief heeft ontvangen.

 • Reclame aanbrengen op gebouw

  Wilt u reclame aan of op een bedrijfspand of woning aanbrengen? Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Subsidie groendaken en groengevels

  Een groendak kunt u aanleggen op uw bestaande dak of op nieuwe aanbouw. Vraag subsidie aan.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van

Acties