Zoekresultaat

1 - 10 van de 163 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
 • Begraafplaatsen

  Met vragen over begraven en begraafplaatsen kunt u terecht bij de gemeente.

 • Winkelweekactie organiseren

  Voor het organiseren van een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Lees meer over het afgraven en verplaatsen van grond op de website van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

 • Verkoop vanuit automaten

  Verkoop vanuit automaten

 • Grondwaterstand

  Wilt u meer weten over de grondwaterstanden in onze gemeente? Dan kunt u terecht op deze website.

 • Bommen / explosieven

  Kijk voor meer informatie op deze pagina over de bomenbelastingkaart of explosievenkaart. 

 • Snuffelmarkt

  Meer informatie hierover kunt u vinden bij Evenement of activiteit organiseren.

 • Dijken en waterhuishouding

  Het Waterschap beheert de dijken langs de grote rivieren. Daarnaast regelt het Waterschap ook de 'waterhuishouding' van het beheersgebied door middel van stuwen, sluizen en gemalen in de watergangen en oppervlaktewater. Hierdoor blijft de waterstand van het gebied op peil. Door het regelmatig baggeren van de watergangen en het onderhoud aan de oevers wordt doorstroming verzekerd.

 • Venten

  Als handelaar goederen of diensten huis-aan-huis aanbieden of op een openbare of in de open lucht gelegen plaats? In onze gemeente gelden er algemene regels: de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu mag niet in gevaar worden gebracht venten is toegestaan op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

 • Speelterreinen

  In de gemeente zijn op verschillende plekken speelplekken met speeltoestellen, trapveldjes en speelterreinen gerealiseerd. Avri voert het onderhoud uit van de openbare speelplaatsen. De gemeente verzorgt de aanleg en renovatie van speelplaatsen. Uitgangspunt bij de aanleg van speelplaatsen is de Speelruimtenota 2019-2023. U kunt de Speelruimtenota downloaden via de link onderaan deze pagina.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties