Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Klacht

  We doen ons best om inwoners op een goede manier te helpen. Soms gaat er iets mis, en dat spijt ons. 

 • Vergadering bijwonen

  Het algemeen bestuur en de adviescommissies vergaderen elke twee maanden en zijn openbaar. Indien je de vergadering wilt bijwonen, dan dien je contact op te nemen met het directiesecretariaat.

 • Woo

  Waterschap Vallei en Veluwe wil je zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via onze website, folders en sociale media kanalen. Heb je daarnaast nog steeds een vraag om informatie? Neem dan contact met ons op. We helpen je zo goed mogelijk die te beantwoorden. 

 • Dode wilde vogels

  Het opruimen van dode wilde vogels is een gedeelde verantwoordelijkheid. In eerste instantie is de rechthebbende of beheerder van grond waarop of water waarin een dode wilde vogel wordt aangetroffen, verantwoordelijk voor het weghalen van dode wilde vogels.

 • Watervergunning

  Een steiger aanleggen, beschoeiing aanbrengen of een kabel doortrekken. Met deze activiteiten beïnvloed je het water in onze sloten en kanalen. Daarom heb je toestemming van het waterschap nodig, voordat je aan de slag gaat. Check daarom of je een vergunning nodig hebt en vraag hem aan. Soms is een melding voldoende.

 • Schade eigendom

  Heb je schade geleden, bijvoorbeeld schade aan een hek door een onvoorzichtige chauffeur, of schade door onvoorzichtig maaien? Vul dan het formulier in. 

 • Spreekrecht

  Heb je interesse in een bepaald onderwerp of wil je iets kwijt, bezoek dan een vergadering. Je mag dan kort het woord voeren tijdens de vergadering. Als je van het spreekrecht gebruik wilt maken neem uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering contact op met het waterschap.

 • Aanbesteding

  De klachtafhandeling staat naast de mogelijkheid van een kort geding bij de rechtbank en is bedoeld om op een meer laagdrempelige manier geschillen te beslechten en rechtszaken te voorkomen. De beslissing van de klachtencoördinator is niet bindend voor het waterschap, maar uiteraard wel richtinggevend. 

 • Klacht over gedrag medewerker of bestuurder

  We doen ons best om inwoners op een goede manier te helpen. Helaas gaat er soms wel eens iets mis. Je hebt de mogelijkheid om daarover een klacht in te dienen bij het waterschap.