Zoekresultaat 1 - 10 van 108 resultaten

 • Stedelijk afvalwater zuiveren voor irrigatie

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u stedelijk afvalwater wilt zuiveren voor landbouwirrigatie.

 • Klachten over natuurgebieden

  In natuurgebieden in de provincie gelden vaak regels om planten en dieren te beschermen. Ziet u dat anderen zich niet aan deze regels houden? Of heeft u een andere klacht over een natuurgebied in de provincie? Meld uw klacht dan bij de provincie.

 • Milieuverslag bedrijven opstellen

  Als uw industriële bedrijf activiteiten uitvoert die slecht zijn voor het milieu, dan moet u jaarlijks een milieuverslag maken over uw bedrijf: een PRTR-verslag. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie. Het complete PRTR-verslag moet u elk jaar voor 1 april indienen via e-MJV.

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater

  Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als gietwater? U heeft hiervoor misschien een vergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u de vergunning aanvragen bij het Rijk.

 • Subsidie Innoveren VIA softwareontwikkeling (2021 plus)

  Heb je een innovatief idee op het gebied van software? En wil je dit verder uitwerken? Dan is deze subsidie iets voor jou! Met deze subsidie is het mogelijk om een nieuw softwarematig product of dienst te ontwikkelen tot en met het stadium waarin het getest kan worden door eindgebruikers. 

 • Subsidie Incidentele Culturele projecten Drenthe

  Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel karakter hebben en een groot publieksbereik.

 • Provinciale LEADER-regeling

  Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving en een sterk sociaaleconomisch platteland in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner of bedrijf subsidie aan voor jouw project.

 • Ontheffing voor het plaatsen van borden langs provinciale (vaar)wegen

  Wilt u verkeersaanduidingsborden, gebiedspromotieborden of strokenborden plaatsen langs een provinciale weg?Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodemsanering, bepaling ernst en spoed / instemming saneringsplan

  Met dit formulier kunt gebruiken voor het aanvragen van een besluit over ernst, spoed van een geval van bodemverontreiniging en instemming met een saneringsplan als bedoeld in artikel 39, juncto artikel 28 van de Wet Bodembescherming en Provinciale omgevingsverordening Drenthe.

 • Wedstrijden op de weg, ontheffing

  U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.