Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  Het kan zijn dat u nadeel heeft van een gemeentelijk besluit of activiteit. Bijvoorbeeld als uw woning minder waard wordt door een verleende omgevingsvergunning. Of als er langdurig wegwerkzaamheden zijn, waardoor uw klanten wegblijven bij uw winkel. Soms vergoedt de gemeente een deel van de schade die u oploopt. Dat heet nadeelcompensatie.

 • Subsidie aanvragen

  Wilt u als vereniging of stichting een activiteit organiseren? Een activiteit die bijvoorbeeld te maken heeft met sport, cultuur of maatschappelijk welzijn? En heeft u daar niet genoeg geld voor? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. U kunt een subsidie aanvragen.

 • Evenementenvergunning

  Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een kermis, braderie, snuffelmarkt of een festival. De vergunning vraagt u minimaal 12 weken van tevoren aan. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? En staat in de beslissing dat u bezwaar kunt maken? Geef dan uw bezwaar binnen 6 weken na het bekend maken door aan de gemeente. Bezwaar maken is gratis en kan online of per brief.

 • Aanvraag bouwarchief

  Heeft u bouwtekeningen of verbouwtekeningen nodig, bijvoorbeeld van uw woning? Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente houdt gegevens bij over woningen en andere bouwwerken in Haarlemmermeer in het bouwarchief.

 • Ontevreden over hoe u bent geholpen

  Vindt u dat u slecht bent geholpen door de gemeente? Of dat een medewerker u niet goed behandeld heeft? Dan wil de gemeente dat graag weten. Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Ook kunt u een compliment geven. Ook daar leren we van.

 • Commissie omgevingskwaliteit

  De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en nieuwe bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. Daarom is er een commissie die toeziet op het behouden van deze kwaliteit. Dit is de commissie omgevingskwaliteit.

 • Bijdrage huur gemeentelijk vastgoed

  Maatschappelijke organisaties kunnen soms een bijdrage krijgen voor de huur of retributie (heffing opstal) die ze aan de gemeente betalen. Een van de voorwaarden is dat de organisatie maatschappelijke activiteiten aanbiedt zoals sport, cultuur of welzijn.

 • Monumentale bomen

  In Haarlemmermeer staan bijzondere bomen die bewaard moeten blijven en extra bescherming verdienen. Zulke bomen worden monumentale en waardevolle bomen genoemd, omdat ze veel toevoegen aan de omgeving vanwege hun uiterlijk of geschiedenis.

 • Bestanden uploaden

  Heeft u iets aangevraagd bij de gemeente en wilt u nog bestanden opsturen? Via deze pagina verstuurt u makkelijk meerdere bestanden tegelijk. Ze worden direct toegevoegd aan uw dossier.