Zoekresultaat 1 - 10 van 46 resultaten

 • Verhuren leegstaande woning

  Wilt u uw woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet, dan kunt u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente waar uw woning staat.

 • Bezwaar, beroep en mediation

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan een bezwaarschrift in. Kunt u zich niet vinden in het besluit over uw bezwaar? Dien dan een beroepschrift in.

 • Conceptverzoek

  Heeft u (bouw)plannen maar wijken deze af van het omgevingsplan? Wij adviseren u om eerst een schetsplan in te leveren. Heeft u een schetsplanadvies gekregen? Dan kunt u een verzoek doen om af te wijken van het omgevingsplan. Dit heet een conceptverzoek. Met een conceptverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft.

 • Tijdelijk alcohol schenken

  Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.

 • Standplaatsvergunning warenmarkt Groenlo en Lichtenvoorde

  Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt heeft u een vergunning nodig. Ook als u maar een tijdelijke standplaats wilt innemen, is een vergunning vereist.

 • Algemene begraafplaats

  In de gemeente Oost Gelre is een algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen. Wilt u een grafbedekking (gedenktekens, zerken en kruizen) aanbrengen op een graf op de algemene begraafplaats? Dan moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Bibob onderzoek bij omgevingsvergunning

  Als de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen voert de gemeente een Bibob onderzoek uit. Zo proberen we te voorkomen dat we meewerken aan criminele activiteiten.

 • Terrasvergunning

  Wilt u een terras plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u in een cafe, restaurant, slijtersbedrijf of kantine alcohol schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Daarnaast moet u voor een horecabedrijf ook een exploitatievergunning aanvragen. Als er iets verandert op de locatie of in de leiding, moet u die wijziging aan de gemeente doorgeven.

 • Plaatsen voorwerpen op of aan de weg

  Als u een voorwerp op of aan de weg van de gemeente wilt plaatsen heeft u soms een vergunning nodig. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een container, kraan, steiger of ander (bouw)materiaal. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. De vergunning aanvragen doet u via het Omgevingsloket.