Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Bodemonderzoek

  Om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is, is een bodemonderzoek nodig. Bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand laat u een bodemonderzoek uitvoeren. Ook voor een omgevingsvergunning is dit soms nodig. De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

 • Melding incidentele festiviteit

  Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld livemuziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt u een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen. Die vrijstelling geldt alleen voor uw bedrijf.

 • Kansspelautomatenvergunning

  Voor het plaatsen van kansspelautomaten hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Collectevergunning

  Voor het houden van een openbare inzameling (collecteren) is een vergunning nodig van het college van B&W. Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel. Er is beleid vastgesteld waarin staat hoe we aanvragen controleren.

 • Demonstratie of betoging houden

  Wilt u een demonstratie of betoging houden? Dat moet u minimaal 72 uur van tevoren melden bij de gemeente. De betoging of demonstratie moet vreedzaam zijn en de meningsuiting moet voorop staan.

 • Ontheffing geluidsoverlast

  Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden. Hiervoor dient u een aanvraag in.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Om een rioolaansluiting op het gemeentelijk riool te krijgen moet u een aanvraag indienen. Als uw aanvraag akkoord is, zorgt de gemeente in overleg met u voor aansluiting op het riool. Bij het bouwen van een nieuw huis of pand draagt de aannemer meestal zorg voor de aanleg van de riolering op eigen terrein. Maar ook voor de aanvraag van een vergunning voor aansluiting op het gemeentelijk riool. Bouwt u in eigen beheer, bijvoorbeeld op een vrije bouwkavel, dan dient u hier zelf voor te zorgen. De gemeente zorgt dan voor de aansluiting.

 • Betalingsregeling

  Als u de gemeentebelastingen of een andere rekening van de gemeente niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. De betalingsregeling geldt voor een burger, maar ook voor een onderneming. Een regeling kan alleen als u niet onder een andere regeling valt en alleen in bijzondere gevallen.

 • Automatische betaling belastingen

  Vraag een automatische incasso aan voor uw gemeentelijke belastingen en betaal in acht vaste termijnen. U kunt de machtiging altijd aanpassen of intrekken.

 • Melding tankverwijdering of tanksanering

  Ondergrondse en bovengrondse tanks die niet meer in gebruik zijn kunnen bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor eventuele grondwater- en bodemverontreiniging. Wilt u uw tank laten verwijderen, saneren, reinigen of inspecteren? Dan moet u als particulier of bedrijf dat bij de gemeente melden. Bij de melding geeft u aan om wat voor tank het gaat, wat er in zit en wat er mee moet gebeuren. Daarna kan het uitvoerend bedrijf de werkzaamheden uitvoeren.