Zoekresultaat 1 - 10 van 28 resultaten

 • Horecabedrijf starten

  Meldingen en exploitatievergunningen voor horeca in de gemeente Overbetuwe.

 • Vuurwerk verkopen of opslaan

  Voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan is het misschien nodig om een omgevingsvergunning bij ons aan te vragen.

 • Klachten en storingen over afval melden

  Klachten over afvalinzameling meldt u bij PreZero. Storingen van ondergrondse containers meldt u bij de gemeente.

 • Subsidie Kunst, cultuur en erfgoed

  De gemeente Overbetuwe subsidieert algemeen toegankelijke activiteiten die kunst- en cultuurdeelname bevorderen en promoten.

 • Subsidie Sporten, spelen en leren

  Subsidie voor activiteiten die inwoners stimuleren om te sporten, spelen en bewegen.

 • Bouwwerk gereed melden

  Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning, meldt u dit bij de gemeente. Dit doet u voordat u de woning in gebruik neemt.

 • Energietoeslag

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 en 2023 een energietoeslag krijgen van € 1.300,-.

 • Alcohol schenken en verkopen

  U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als u als ondernemer alcohol schenkt of verkoopt.

 • Kabels en leidingen aanleggen

  U wilt in onze gemeente kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan bij de gemeente.